home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Mrt 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 6 januari 2019

Orde van dienst 6 januari 2019
Oude of Martinikerk te Voorburg

 Driekoningen

Voorganger:                    proponent Martine Oldhoff
Ouderling van dienst:   Bep van Sloten-van de Munt
Lector:                              Alewijn Schouten
Organist:                          Hans Houtman

Orgelspel

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 89: 1, 9

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                  die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                  en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                  Genade zij ons en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                  Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied: LB 513

Kyriegebed

Lied: LB 498: 1-4

Met en voor de kinderen

Kinderlied LB 520: 1,6,7 (De wijzen, de wijzen)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Jesaja 60:1-6, 10-11

Lied : LB 506: 1,2

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 2:1-12

Lied : LB 506: 3,4

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied : HH 624 1, 4

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper die ’t heelal verheugde,
bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij die woont in licht en luister
drijft de schaduwen uiteen.
Hij die zoekend doolt in ’t duister
vindt het licht bij U alleen.

 

Open nu ook onze ogen
Voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw Naam verhogen,
Juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
Hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een vader,
Die in jezus tot U vlucht.

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen Lied (staande) ): LB 138: 1, 2

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel


 

 

MEDEDELINGEN

 

Toelichting op de diaconale collecte

Meer dan 10 procent van de inwoners van Leidschendam-Voorburg leeft in armoede.

Stichting sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, waarin kerken en gemeente samenwerken, verleent als sinds 1989 hulp aan inwoners die door bijzondere oorzaken in een financiële probleemsituatie zijn geraakt en voor wie de wettelijke voorzieningen niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand in de schuldhulpverlening zit en de wasmachine ineens kapot gaat. Het fonds verleent geen structurele financiële bijstand.

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. C.W. van der Meij uit Naaldwijk voor. U bent ook vanavond weer van harte welkom!

Koffiemorgen

Maandag 7 januari (morgen!) van 10.00-12.00 uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een praatje, hartelijk welkom!

Sanseveria

Op dinsdag 8 januari is de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Traditioneel is het dan een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes.

Let op, het aanvangstijdstip is afwijkend: we beginnen om 13:00 uur, en eindigen om 15:30 uur.

Samen eten in de Voorhof

Komt u ook? Aanstaande dinsdag, 8 januari, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45. Een driegangen verrassingsmenu voor € 7.50, wijn € 1,50, sap € 1,00.

U kunt zich nog aanmelden bij Gerda van der Hoeven, na de kerkdienst.

Middaggebed

Elke donderdag van 12:00 tot 12:30 uur in het koor van de kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!

De kerkenraad wenst u en jullie allen een Gezegend 2019!

Voor het eerst in de kerk?

Er zijn geen gereserveerde   plaatsen, dus u/je kunt gewoon ergens aanschuiven. Aan de voorzijde van dit   papier staat het ‘programma’ van de kerkdienst. De kerkdienst duurt ca. 5   kwartier. De liederen worden geprojecteerd op de beamer. Voor wie liever uit   een liedboek zingt, zijn er liedboeken beschikbaar bij de ingang van de kerk.   Er zijn in de dienst twee collectes: de eerste voor een goed doel en de tweede   voor onze kerk: deze zijn uiteraard vrijwillig.

De kinderen hebben een   bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren.   We zingen een kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst in de   Voorhof (het bijgebouw tegenover de kerk), tijdens de collecte komen ze   terug. Ook de tieners gaan soms naar hun eigen ruimte: de tienerkerk. Voor de   kinderen tot 4 jaar is er oppas in het gebouw de Voorhof (tegenover de kerk).   Daar gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de   Bijbel. Tijdens het laatste lied mogen de kinderen uit de crèche worden   gehaald om te delen in de zegen.

In de kerk is een toilet in   de hal,

Meer informatie in de   Voorhof.

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl,
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.