home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 26 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 12 mei 2019

Voorganger:                    Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:     
Bep van Sloten-van de Munt

Lector:                             André Sjoerdsma

Organist:                          Hans Houtman             

             

Orgelspel voor de dienst:

 

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 103:1,2 (Zegen mijn ziel)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v
.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

 

(Apostolische) Groet:
v
.:                  Genade zij u en vrede van God, onze

                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed-stil gebed- psalm 32:2,3 (Nu heb ik Heer)

 

Lezing van het gebod

LB 657:1,2 (zolang wij ademhalen)

 

Met en voor de kinderen

Kinderlied: HH 728

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
 
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
 
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing 1 Korinte 15: 12-19

Lied: LB 650:1,2 (de aarde is vervuld)

Schriftlezing 1 Korinthe 15: 35-50

Lied: LB 650: 3,4,7

 

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: LB 642: 1,2,3,4,5

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor SIV,
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): LB 146c: 1,3 (Alles wat adem heeft) (Tijdens het voorspel kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                            

Orgelspel

 

MEDEDELINGEN

Toelichting op de eerste collecte
De Stichting SIV verzorgt al meer dan 50 jaar betaalbare vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking die wonen in Den Haag en omstreken. De vakantiehuizen staan op mooie plekken in Nederland zoals Doorn (Nieuw Hydepark), De Rijp (NH) en Lemele (Overijssel) en zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking. De gasten kunnen deelnemen aan uitstapjes en op zondag is er de mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. J. Maasland uit Scheveningen voor. U bent ook vanavond weer van harte welkom!

Openluchtdienst zondag 26 mei: A walk in the park

Zondag 26 mei is er geen dienst in deze Oude Kerk en dat heeft een reden. Die zondag houden we namelijk een openluchtdienst in Park Vreugd en Rust (aan het einde van de Herenstraat), samen met onze broeders en zusters van de Open Hof. Het hele weekend is er in het park een festival met heel veel culturele activiteiten, genaamd Walk in the Park. En in samenwerking met die organisatie is er op zondag dus een dienst. Het thema van de dienst is: You'll never walk alone.

En wat zou het mooi zijn om andere mensen hier mee naar toe te nemen! De drempel om een kerk binnen te gaan is er dan namelijk niet meer. Bij de uitgang krijgt u een flyer uitgereikt over de dienst, niet om voor uzelf te houden, maar om uit te delen aan de buurvrouw, kennis, klasgenoot of vriend/vriendin. Mocht u vragen hebben dan kunt u bij Kees Koenen of Arjan van Mourik terecht.

Vorming en toerusting

zo 12 mei 12:00   Lunchgroep 20+

ma 13 mei 20:00Kring Geloofsverdieping

wo 15 mei 10:00 Bijbelkring Korinthebrief (hfdst 15)

do 16 mei 20:00  Bijbelkring Korinthebrief (hfdst 15)

Samen eten

Komt u ook? Aanstaande dinsdag, 14 mei, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45. Een driegangen verrassingsmenu voor € 7.50, wijn € 1,50, sap € 1,00. U kunt zich nog aanmelden bij Gerda van der Hoeven, na de kerkdienst.

Drie avonden over gebed en meditatie: opgave mogelijk tot uiterlijk aanstaande dinsdag 14 mei bij ds. Schormans

In het kader van het jaarthema (een goed gesprek) zal op drie avonden (wo. 22 mei, 5 en 12 juni) een ‘mini-cursus’ worden aangeboden over het gebed. Tijdens deze avonden behandelen we in drie avonden een aantal aspecten van gebed: (bijbelse) achtergronden, gebedsvormen en gebedstradities. U krijgt praktische (en creatieve) aanwijzingen en materiaal om zelf mee aan de slag te gaan.

Woensdagavonden 22 mei, 5 en 12 juni. Van 20.00-22.00 uur Leiding: geestelijk verzorger Barbara Zwaan en ds. Giel Schormans.

Middaggebed
Elke donderdagmiddag is er van 12:30 (gewijzigde aanvangstijd) tot 13:00 uur een middaggebed in het koor van de kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!

Theologische Zomerschool 2019

Op maandag 3, dinsdag 4, donderdag 6 en vrijdag 7 juni wordt de derde zomerschool gehouden in de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90.

De zomerschool geeft:

Een verrijkende leerzame oriëntatie op religie

  • Een kennismaking met de veelkleurigheid van christelijke theologie, Bijbel en levensbeschouwing
  • Iedere cursusdag is verdeeld in twee dagdelen: 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur.
  • De docenten hebben een theologische opleiding en veel praktijkervaring.
  • De zomerschool biedt plaats aan 40 deelnemers.
  • De cursus kost € 70 en is een totaalpakket; intekenen op onderdelen is niet mogelijk

Meer weten? Zie de flyer en www.tvgdenhaag.nl

Cördinator; Ria Keijzer-Meeuwse, tel. 06-50228250 of 070-3191938, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U/jullie allen een goede zondag toegewenst!

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.