home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 22 Sept 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 8 september 2019

Orde van dienst 8 september 2019

12e zondag van de zomer
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                  Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:   Carel de Villeneuve
Lector:                           Judy van Engeldorp Gastelaars

Organist:                       Jan Drogers

               

Orgelspel voor de dienst: Occasional Ouverture ( G.F. Händel)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 149:1,3 (Halleluja! Laat opgetogen)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                       handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze

                       vader en van Christus Jezus, onze
                       Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied LB 25a (Mijn ogen zijn gevestigd)

Gebod

Lied van toewijding: Hemelhoog 380 (Jezus vol liefde) 2x

Met en voor de kinderen

Kinderlied Hemelhoog 61 (De Here zegent jou)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst. Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over Jozua en de Israëlieten die het land Kanaän binnengaan. Op deze zondag staan Numeri 13:1-3 en 13:21-33 centraal: Mozes stuurt twaalf mannen, onder wie Jozua, naar het land Kanaän om te zien hoe het land eruitziet.)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing 1 Samuel 16: 1-13

Lied 319: 1,2,3 (Alles wat er staat geschreven)

Tweede Schriftlezing 1 Kor. 1: 26-31

Lied 319: 5,6,7

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Canzone (G. Bunk)

Lied 767 (De toekomst van de Heer is daar)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven

De eerste collecte is voor het jeugdwerk van de PKN (JOP), in het bijzonder voor de Kliederkerk. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

(Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied (staande): 871 (Jezus zal heersen waar de zon)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                               

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen. De predikant is na de dienst in de kerk te vinden, waar zij beschikbaar is voor een gesprek en/of gebed.

Ook na de dienst: Kinderkerstfeest

Meteen na de dienst is er in de Voorhof, kleine zaal, een informatiebijeenkomst over het kinderkerstfeest. Je krijgt dan alvast een korte samenvatting van het kerstspel te horen!

We zoeken helpers van alle leeftijden met uiteenlopende interesses: toneelspelen, zingen, kleding, techniek, geluid, decor, filmpje maken, noem maar op. Laten we er een gemeentebreed feest van maken!

 

MEDEDELINGEN

Toelichting op de eerste collecte

Een opa vertelt: “Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar de Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bijbelverhaal”. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s ontdekken zo op een leuke en creatieve wijze samen het geloof.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. L. den Breejen uit Delft voor.

Meditatie en stilte: is dat iets voor mij?

Misschien vraag je je af, wat we daar doen en of het iets voor je is. Dan is deze informatieavond echt iets voor jou. Ds. Els van der Wolf vertelt wat haar beweegt dit te organiseren, hoe de bijeenkomsten eruitzien en wat het kan betekenen voor de deelnemers. Maandag 9 sept 20:00-21:30 uur in de Koningkerk. Aanmelden is niet nodig.

Samen eten

Dinsdag 10 september is er weer een maaltijd in de Voorhof. Opgeven kan alleen nog vandaag bij Gerda van der Hoeven.

Middaggebed

Elke donderdagmiddag is er van 12:30 tot 13:00 uur een middaggebed in het koor van de kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!

Oude Kerk Open tijdens het Huygens Festival

Aanstaande zaterdag is de laatste zaterdag dat de kerk open is 11-17 uur. Er zijn muzikale bijdragen voor het Huygens Festival, afgewisseld met rondleidingen door de kerk.

Om 10:00 uur speelt Hans Houtman!

Van 16-17 uur is er Open Toren, met de beiaardier Gerda Peters (betreden op eigen risico)

Zie huygensfestival.nl

Busreis

Voor 70-plussers, op donderdag 12 september naar Oudenbosch. Informatie bij Germa Nauta, tel. 386 61 52 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kerkproeverij komt er weer aan!

Een dienst om mensen kennis te laten maken met de kerk en het geloof.

In de komende weken worden er uitnodigingskaarten uitgedeeld. Zet de datum van 29 september vast in uw agenda en denk eens na wie u uit zou willen nodigen. Bijvoorbeeld een vriend, een vriendin, een buur, een kennis, een sportmaat of een collega.

Meer informatie bij Eva Brussaard, Aad Engelbracht, Godfried IJsseling of Arjan van Mourik

 

U en jullie allen een goede zondag toegewenst!

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.