home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
 • Zo 13 Okt 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 6 oktober 2019

Orde van dienst 7 oktober 2019

Israëlzondag

In deze dienst wordt Cato Coosje Mathilde van Dijk gedoopt


Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                    Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst: Bep van Sloten- van de Munt

Lector: Mariska Koning- Roozendaal

Organist: Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Aanvangslied: Psalm 87: 1,3,4 (Op Sions berg)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de bemoediging en groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze

                     Vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Gebed om ontferming, gevolgd door lied 299e (Kyrie en gloria)

Uitleg bij de doop

Cato wordt binnengebracht, onder het zingen van LB 778 (O Here God, - ons liefst verlangen)

Presentatie

Gebed bij de doop

Doopvragen aan Janneke en Wichert

Vraag aan de gemeente (staande)

Geloofsbelijdenis: LB 344 (Wij geloven één voor een) (staande)

Kinderen komen naar voren, gesprek met de kinderen

Doopwater in doopvont

Doop en handoplegging

De kinderen zingen voor Cato lied HH 61:1 De Here zegent jou. Daarna zingt de gemeente mee

De Here zegent jou

en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven

Aanbieden van de doopkaars

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst. Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over Paulus. Op deze zondag staat Handelingen 17:16 en 17:22-34 centraal: Paulus reist rondom overal over Jezus te vertellen. Hij komt ook in de Griekse stad Athene, waar hij een toespraak houdt.)

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing 1 Samuël 24

Lied Psalm 139: 14

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek

Lied 313: 1,2 (Een rijke schat)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven

De eerste collecte is voor Kerk en Israël. De tweede collecte is voor de kerk.

(Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied (staande): HH 321: 1,2 (Wees mijn verlangen)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’              

Muziek na de dienst      

Na de dienst
is er gelegenheid de doopouders te feliciteren voor in de kerk. Ook bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

 

MEDEDELINGEN

Toelichting op de eerste collecte

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël, gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Workshop Israëlzondag

Na afloop van de dienst is er een workshop over de Joodse Najaarsfeesten in de Voorhof van 11:30 tot 12:30 uur, o.l.v. Netty Dondorp.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. Thomas Koelewijn voor in de vesper. Het thema is: Bidt Jeruzalem vrede toe, zie Psalm 122.

Volgende week, 13 oktober, verleent de Marianne Cantorij olv Hans Houtman medewerking aan de vesper met liederen uit Taizé.

Weer een ABC-cursus!

Voor wie meer wil meer weten over het christelijk geloof of zijn kennis weer eens wil opfrissen. Aan de hand van een reader maken we kennis met de kernthema’s van het christelijk geloof (bijbel, gebed, doop en avondmaal) en lezen we belangrijke teksten uit het oude en het nieuwe testament. Er is alle ruimte voor gesprek en vragen. Deze cursus is tevens een voorbereiding voor hen die gedoopt willen worden of belijdenis willen doen van het geloof.

Waar en wanneer?

Plaats: de Voorhof (naast de Oude Kerk)

Tijd: een keer in de twee weken op dinsdagavond 20:00-21:45 uur

Eerste keer: dinsdagavond 15 oktober 2019

Middaggebed

Elke donderdagmiddag is er van 12:30 tot 13:00 uur een middaggebed in het koor van deze kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!

Vorming en Toerusting

Zie de nieuwe gids en meld je aan!

Activiteiten komende week:

 • Zo 6 okt 12:00 uur Lunchconcert met Chr. Residentie Mannenkoor in de Koningkerk
 • Zo 6 okt 14:00-16:00 High Tea met dialezing over Claude Monet door Wim Algera in de Koningkerk
 • Ma 7 okt 10:00-12:00 Koffie en een praatje in de Voorhof
 • Ma 7 okt 19:00-20:15 Tienercatechese Eerste avond, ouders ook welkom, in de Voorhof
 • Di 8 okt 17:45-19:15 Samen eten, inloop vanaf 17:15 uur, opgeven bij Gerda vd Hoeven
 • Wo 9 okt 10:00-11:30 Leerhuis 'Jozef de dromer' o.l.v. ds. Giel Schormans Voorhof
 • Do 10 okt 9:30-10:30 Begin de dag met Stilte, christelijke meditatie olv ds. Els vd Wolf in de Koningkerk
 • Do 10 okt 12:30-13:00 Middaggebed Oude Kerk
 • Za 12 okt 19:30Taizédienst in de Koningkerk
 • Zo 13 okt 12:00-13:30 20+ Lunchbijeenkomst Voorhof
 • zo 13 okt 11:30-13:30 Zondagse lunch voor kinderen en hun ouders

Midlife Groep (45 – 65)

Wij zoeken mensen voor een gezellige midlife groep.

Ben je tussen de 45 en 65, in voor lekker eten en een goed gesprek?

Je bent welkom op 5 november om 18:30 uur bij Hannie Keijzer, Virulylaan 10.

Opgeven bij Hannie (0624696170) of Bep van Sloten (0646004774).

U en jullie allen een goede zondag toegewenst!

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.