home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Mrt 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Oecumenische Vieringen 40-dagentijd 2019

De weg van Jezus e1551131751771

De veertigdagentijd is een periode van bewustwording, inkeer en verstilling. We bezinnen ons op het lijden van Jezus, Zijn kruisgang en Zijn sterven. Maar we zijn niet zonder hoop, omdat we weten van Zijn opstanding! Het is goed om daar niet alleen op de zondagen, maar ook midden in de week bij stil te staan. Daarom zijn er gedurende de veertigdagentijd korte, meditatieve vieringen, ze duren ongeveer een half uur, waarin we ons samen met onze broeders en zusters van de Sint Maartenparochie bezinnen op het thema: De weg van Jezus…

De vieringen
In de vieringen is ruimte voor woord en gebed, muziek en stilte. En elke viering belicht een ander aspect van het lijdensverhaal:
13 maart: Zoeken naar Christus
20 maart: Zoeken naar Zijn Weg
27 maart: Zoeken naar Zijn Woord
3 april: Zijn Woord laten klinken
10 april: Ons door Zijn wonden laten raken.

De voorbereidingsgroep nodigt u van harte uit om de vieringen mee te maken. Gemeenteleden uit onze eigen gemeente gaan daarin voor, samen met parochianen van de Sint Maartenparochie.
Locatie: Dagkapel van de Martinuskerk Oosteinde 56
Aanvang: 19.30 uur
Na de vieringen is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee.

Activiteiten na de viering
Aansluitend is er in het parochiehuis een activiteit, die overigens los staat van de vieringen.
13 maart  is er een uitleg over het hongerdoek ‘God onder ons: de werken van barmhartigheid’.
20 maart, 27 maart en 3 april gaan we na een korte inleiding door diaken Pier Tolsma met elkaar in gesprek over het thema Heil, Heilig, Heiliging. Hierbij komt ook de brief van paus Franciscus Verheugt u en juicht aan de orde.
10 april     staan de Kruiswegstaties van Jan Toorop op het programma.
Ook bij deze bijeenkomsten bent u van harte welkom!

Namens de voorbereidingsgroep,
Adriënne van Mourik  ( adrienne at avanmourik nl )

Evensong

Evensong algemeen

Altijd al een Evensong naar Anglicaanse traditie willen meemaken? Of ooit meegemaakt en geraakt geweest door deze prachtig vorm van een gezongen dienst? Dan heeft u wederom òf nu de mogelijkheid om in de Oude kerk zo’n Evensong mee te maken!

En wel op zondag 16 september 2018 om 19.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 77 te Voorburg.

Naast de preces & responses gecomponeerd door Rose, kunt u luisteren naar het magistrale Nunc Dimittis en Magnificat van Bairstow en zich laten meevoeren met de ingetogen klanken van The Deer’s Cry van Arvo Pärt.

Deze Evensong wordt gezongen door het projectkamerkoor Cantate Omnis Terra onder bezielende leiding van Niels Kuijers. Hans Houtman bespeelt het orgel.

Dit gezelschap heeft deze Evensong in juni en juli jl eerder uitgevoerd in de dorpskerk te Hoornaar en daarna tweemaal in Engeland, in de Worcester-Cathedral en in de Tewkesbury-Abbey. Als laatste in de reeks van vier kerken willen zij dit ook uitvoeren in de Oude kerk te Voorburg.

We hopen u te mogen begroeten en u mee te laten genieten van deze prachtige muziek!

Allen hartelijk uitgenodigd!

Privacy protocol kerkdiensten op internet

De Oude of Martini Kerk van Voorburg zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform van kerkomroep.nl De uitzendingen zijn voor de mensen thuis die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn.

In de kerkzaal hangt een beweegbare camera waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

 

1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Martini wijkgemeente via internet bevatten beeld en

geluid. Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers en de

gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.

2. Uitzendingen zijn tot  ca 6 weken na de dienst voor iedereen beschikbaar via Kerkomroep.nl. Daarna kunnen alleen de diensten bekeken worden die gedownload zijn.

3. In het gebouw van de Oudee Kerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.

 

4. Bezoekers worden niet in closeup opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.

 

5. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achterin de kerkzaal

plaatsnemen.

 

6. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.

 

7. Een exemplaar van deze regeling wordt in de Oude Kerk neergelegd, gepubliceerd op de

website en is op te vragen bij de scriba.

 

8. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.

 

Dit privacyprotocol is gemaakt door de Martiniwijkgemeente van de Oude Kerk te Voorburg ( www.oudekerkvoorburg.nl , en door hen aangeleverd voor gebruik door andere gemeenten, die vrij zijn het naar eigen behoefte aan te passen .

Adventsviering 2016 De Mantel

2016 12 16 23.29.23 600Op 12 december 2016 was er in de Oase van de Panden een adventsviering voor bewoners van De Mantel en de Panden en omliggende straten.

Wij waren met ongeveer 20 gemeenteleden van de wijkgemeente Open Hof en Martini.

Wij hebben gezongen, gebeden, geluisterd en advocaat met slagroom genuttigd.

Ds. Els van der Wolf heeft de meditatie verzorgd en Netty Dondorp speelde het verhaal van Tante Elisabeth die nichtje Maria ontmoet.

De mensen hebben genoten!

Hieronder een impressie van deze bijeenkomst.

 20161212 145546 600  20161212 141030 600
   

Subcategorieën