home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 07 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

liturgisch bloemschikken advent 2016

Zondag 27 november 2016

1e zondag van advent

IMG 0845        

Woorden bij de liturgische schikking:

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd zien

Wat licht brengt

Doen wat gedaan moet worden

Heelheid in een gebroken wereld

Goede God

Leer ons het visioen te leven.

 

Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je alleen voor jezelf leeft, bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.

     

Zondag 4 december

2e zondag van advent

4 dec 2016 600 Woorden bij de liturgische schikking:

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd

Een nieuw begin

Water dat stroomt

De roep om goede vruchten

Goede God

In Jezus heeft u een nieuw begin gemaakt

Keer ons om naar zijn weg

 

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug..

 

Zondag 11 december

3e zondag van advent

bloemstuk 11 december 2016

Woorden bij de liturgische schikking:  

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd

Een nieuw begin

Puur bloeit de lelie

Voor wie het ziet

Gods Rijk breekt door het donker

 

Goede God

Versterk in ons de hoop dat het kan, de wereld omgekeerd.

 

 

 

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.

 18 december

3e Zondag van Advent

bloemstuk 18 dec 2016 
Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Een nieuw begin
Nieuwe hoop waar hopeloosheid
De dag kleurt
 
Goede God
Versterk in ons de droom
Van liefde die de wereld omkeert
 
Op de vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld

 

25 december

4e zondag van advent

 

  4e advent 2016 
Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Kind ons geboren
Immanuël

Goede God
Wij danken u dat wij in Jezus
het visioen van de wereld omgekeerd kunnen herkennen
Heelheid te midden van alle gebrokenheid

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.