home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Diensten

zondag 14 januari 10:00 uur ds. Leneke Marchand   orde van dienst>>
zondag 14 januari 19:00 uur ds. C.H Wesdorp (thema: De Koning komt!)

 

 14 jan bevestiging ambtsdragers,

In deze dienst worden in het ambt bevestigd Thilly Walvoort als pastoraal ouderling en Arjan van Mourik als missionair ouderling. We nemen afscheid van de dames Beimers-Jürgens , Van Varik- van den Berg en Walraven-van Ham en de heer Cosman. Herbevestigd worden mevrouw J. van Engeldorp Gastelaars als ouderling en de heer Cor Hoek als diaken. Dat er mensen klaar staan en klaar stonden om de gemeente te helpen om haar Heer trouw te dienen, dat is een reden tot feest! We horen in deze dienst de klassieke lezingen van de zondag (Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11), over het eerste teken dat Jezus doet, op de bruiloft in Kana. Dagelijks water verandert in vreugdevolle wijn, waar Hij aanwezig is en mensen doen wat Hij vraagt. Ds. Leneke Marchand 

Dienst in de Mantel   

Zondag 14 januari om 11.15 uur gaat ds. A.J.G. Dronkert voor in de Manteldienst. Voorafgaande aan deze dienst kunt u elkaar vanaf 10.30 uur nieuwjaar wensen in het restaurant.

21 Januari Open Huisdienst 

Hebt u naar de Kerkproeverij op 10 september een gast meegenomen, die de dienst naar meer vond smaken? Heb je iemand uitgenodigd, die wel mee wilde, maar verhinderd was? Hebt u niemand durven vragen, of wist u niemand, en bent u inmiddels wel zo ver, misschien aangestoken door het succes op 10 september? Zag u met Kerst iemand in de kerk, waarvan u dacht: die wil misschien nog wel eens een keer komen? Is er iemand, die u al een tijd lang mist in de diensten? Op 21 januari is er een Open Huis dienst. Qua PR niet zo groot opgezet als de Kerkproeverij, maar evengoed een geschikte, laagdrempelige dienst om iemand (nogmaals) voor uit te nodigen. Wie zit er op uw/jouw uitnodiging zit te wachten? We lezen Marcus 1:14-20, Jezus roept Simon en Andreas om zijn leerling te worden. Ds. Giel Schormans

Bij de dienst van zondag 28 januari 

Het is de tijd van Epifanie, we vieren in de zondagse diensten hoe de Vader in zijn Zoon verschijnt in deze wereld en zijn heerlijkheid toont. Dit jaar zijn de evangelielezingen uit het evangelie naar Markus. Deze zondag horen we Deuteronomium 18: 15-20 en Markus 1: 21-28. Ds. Leneke Marchand

Dienst in de Mantel   

Woensdag 24 januari om 10.30 uur houden we in de Mantel een oecumenische gebedsdienst voor de eenheid van de kerken. Ds. W.F. Schormans en pastor P. Sas zijn de voorgangers. Iedereen is welkom in de Maartenzaal. 

Oecumenische vesper van zondagavond 28 januari 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam

Deze zondag geen vesper in de Oude Kerk, maar een oecumenische vesper in Leidschendam. De jaarlijkse oecumenische dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg in verband met de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Christenen over de hele wereld zullen in deze week bidden om eenheid. De liturgie komt dit jaar uit de Caraiben en het thema is: ‘Recht door Zee’. In deze vesper gaan voor ds Antje van der Hoek en ds Giel Schormans. Graag nodigen we u uit voor deze oecumenische vesper op zondag 28 januari 2018 om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 29 in Leidschendam. 

Zondag 4 februari: Viering Heilig Avondmaal

Deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal, en brengen ons bij wijn en brood te binnen hoe Hij van God verlaten is geweest opdat wij nooit meer van Hem verlaten zouden zijn. We lezen Marcus 1,29-39. Jezus geneest en heelt, maar zoekt ook de stilte en het gebed. Voorganger is ds. Giel Schormans