Diensten

Zondag 17 december
10:00 uur ds. T. Koelewijn  orde van dienst >>
16:00 uur Kinderkerstfeest - Talkshow "Het tiende uur" info>>
Geen vesper om 19:00 uur

 

Komende diensten

zaterdag 23 dec 17:00-20:00 uur Lichtjesavond

 

zondag 24 dec 10:00 uur ds. Giel Schormans

zondag 24 dec 21:00 uur ds. Leneke Marchand, jongeren kerstnachtdienst

zondag 24 dec 23:00 uur ds. Giel Schormans, kerstnachtdienst

maandag 25 dec 10:00 uur ds. Leneke Marchand

 

zondag 31 dec 10:00 uur ds. Giel Schormans

zondag 31 dec 19:00 uur ds. Els van der Wolf-Kox

 

maandag 1 jan 11:00 uur ds. Leneke Marchand, morgengebed en brunch

 

 

Van harte welkom in de kerk in deze adventsperiode!

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel ‘Een boek vol verwachting’. In de kerk en met de kinderen in de kinderdienst lezen we het boek Jesaja, waarin de verwachting centraal staat. Zo komt het kerstfeest dichterbij. Iedere week zal er een liturgisch bloemstuk te zien zijn waarin dit thema zal worden verbeeld.

Tijdens de diensten is er een moment met de kinderen. Op een standaard voorin de kerk zal een groot projectboek komen te staan. Voor elke zondag zijn er twee nieuwe bladzijden in het boek, met een grote illustratie bij het Bijbelverhaal, en een tekst die door een kind kan worden voorgelezen, na het zingen van het projectlied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte waar zij op hun eigen niveau verder gaan met het thema van de zondag.

 

Zondag 17 december

Vanmorgen is de voorganger de ons welbekende ds. T. Koelewijn.

Zondagmorgen 24 december 4e Advent

De vierde kaars wordt ontstoken, nog even en dan begint het kerstfeest. Zo ver is het nog niet, we lezen over de

aankondiging van de geboorte aan Maria uit Lucas 1: 26-38. Zacharias reageert vol onbegrip op de aankondiging

door Gabriël: ‘hoe zal dat gebeuren?’

Maria antwoordt anders: ‘mij geschiede naar uw Woord’. Voorganger is ds. Giel Schormans.

 

Zondag 24 december 21.00 uur 1e Kerstnachtdienst

Deze dienst is speciaal gericht op jongeren. Zij zullen ook meewerken, maar iedereen is welkom!

Voorganger is ds. Leneke Marchand. Thema is: Wees niet bang! Vertrouwen in de toekomst, we wíllen het wel, maar

lukt het ook? Wat is er veel dat onze angst voedt. Terrorisme, baanonzekerheid, afgerekend worden op je uiterlijk en prestaties. Waar haal je vertrouwen vandaan? ‘Wees niet bang’ horen we in de Kerstnacht vanuit de hemel klinken. Hoe kan het Kind van Kerst het geheim zijn voor een leven waarin de angst niet meer leidend is?

Voorganger is ds. Leneke Marchand.

 

Zondag 24 december 23.00 uur 2e Kerstnachtdienst

In de sfeervolle Oude Kerk luisteren we deze nacht naar de oude, maar hoogst actuele woorden uit het erstevangelie

en zingen we de bekende kerstliederen. “Vrees niet” krijgen herders te horen in de kerstnacht. Het is het gebod dat het vaakst voorkomt in de Bijbel. Die woorden zijn dan ook het thema deze kerstnachtdienst. Het Martini Ensemble, onder leiding van Jeroen Bosman, zal een aantal liederen ten gehore brengen, de samenzang wordt begeleid op het orgel door cantor-organist Hans Houtman en op de trompet door André Leer. Bezoeker of eenmalige gast: weet u

welkom!  Voorganger is ds. Giel Schormans.

 

Maandag 25 december 10.00 uur Kerstochtend

Met de hele gemeente, jong en oud, en iedereen die maar aan wil sluiten vieren we de geboorte van de Heer ‘tussen alle mensen in, in het menselijk gezin.’ Op het rooster staan de lezingen 1: 1-14 ‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond’.

Mariannecantorij o.l.v. Hans Houtman  luistert deze dienst muzikaal op. Voorganger is ds. Leneke Marchand.

 

Zondag 31 december 10.00 uur Oudejaarsochtend

Oudejaarsdag valt dit jaar op een zondag en daarom is er ’s ochtends en ’s avonds een dienst. De evangelielezing

is uit Lukas 2: 33-40. De bijna blinde Simeon (zo portretteert Rembrandt hem althans), blijkt een ziener. Oud, maar jong van hart. Hij neemt de Christus in zijn armen en jubelt het uit. “Nu laat U Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien”.  Hij kan loslaten, omdat Hij gezien heeft dat God in dit kind de wereld

vasthoudt. Het orgel wordt bespeeld door Jan Droogers. Voorganger is ds. Giel Schormans

 

Zondag 31 december 19.00 uur Oudejaarsavond

Voorganger is ds. Els van der Wolf. We staan stil bij Psalm 121.

 

Maandag 1 januari 11.00 uur Nieuwjaarsmorgen

Het nieuwe jaar voelt als een nieuwe schone bladzijde, 2018 zal ons nog een tijdje onwennig in de mond liggen.

Op de eerste dag van het jaar komen we samen. We brengen ons tijdens een kort morgengebed te binnen

dat dit jaar in de eerste plaats een Annus Domini is, een Jaar van onze Heer. Zijn goedheid is elke morgen

nieuw, in alle oude patronen en onhebbelijkheden die ons ook dit jaar weer parten zullen spelen. Van oudsher

wordt op deze dag, die ook de 8e  Kerstdag is, gelezen uit Numeri 6: 22- 27 (de priesterlijke zegen) en Lukas 2:

21 (de naamgeving en besnijdenis van Jezus). Van te voren is er kort, en na afloop ruime gelegenheid elkaar het

beste toe te wensen. Voorganger is ds. Leneke Marchand.

 

Zondag 7 januari

In deze dienst gaat voor ds. M. de Leeuw uit Rijswijk.

 

Vesper 7 januari
Op 7 januari is er een bijzondere avonddienst. Die avond wordt de cantate : Ihr Völker, hört, TWV 1:921 G.P. Telemann (1681-1767)
uitgevoerd. Een cantate voor solostem, fluit en basso continuo. Medewerking wordt verleend door Gelske van der Duin (alt), René van
der Duin (fluit) en Hans Houtman (orgel).
Voorganger die avond is ds. A.J.G. Dronkert. Het belooft een bijzondere dienst te worden, hartelijk welkom!