home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 11 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Met school naar de kerk

Met de Groen van Prinstererschool naar de kerk

groenschoolHet is woensdagmorgen 28 september 2012. We gaan met de hele school naar de Fonteinkerk, om daar met elkaar een kerkdienst te vieren. Voordat we naar de kerk gaan, bereiden we ons met de kinderen nog even voor op de dienst. Wat gaan we in de kerk doen? Wat verwachten we van de kinderen? De liedjes die we in de dienst zingen hebben de kinderen geleerd, maar op school zongen we met een CD-tje mee. In de kerk zingen we met een orgel. Dat is wel anders. We moeten dus tijdens het zingen goed luisteren naar het tempo van het orgel. Zo nemen  we even de dienst door voor we vertrekken.

Om 9.15 vertrekken we met 300 kinderen in een lange stoet naar de kerk. Ds. Sterrenburg en een ouderling van de Fonteinkerk staan ons bij de ingang van de kerk te verwelkomen. Ds. Sterrenburg is een bekende van de kinderen. De kinderen kennen hem van vorige diensten en bij vieringen in de adventstijd en Stille week is hij ook altijd aanwezig.

Terwijl het orgel speelt lopen de kinderen rustig naar hun plaats en de kinderen die in “De Spreng” les krijgen voegen zich daar ook bij. Zonder verdere aankondiging zet onze organist Wim Madderom het lied “In de ruimte van de kerk” in. Alle kinderen zingen goed mee. De dienst is begonnen. Het thema van de dienst is “Woorden”. We zingen met elkaar een gebed. De dominee vertelt het verhaal van Zacheüs, waarbij het thema duidelijk naar voren komt. Een paar kinderen doen samen met de dominee de voorbede. De dienst wordt afgesloten met de zegen, waarna we een lied zingen,waarbij de kinderen mogen bewegen. Bij het laatste couplet beginnen we, al zingend, de kerk uit te lopen. De dominee en ouderling groeten ons bij de uitgang.

Om 10 uur lopen we weer terug naar school. De dienst heeft precies een half uur geduurd. Door middel van tekeningen, knip- en plakwerk of gesprekken wordt in de klassen nog de dienst en het thema verwerkt.

De kinderen en het team van de Groenschool kijken terug op een goede dienst. Het was een dienst, voorbereid door de dominee met enkele leerkrachten, met alle elementen die in een kerkdienst horen. Met elkaar bidden, zingen en luisteren naar een bijbelverhaal en in een tijdsbestek dat goed te doen was voor de (jonge)kinderen. Door deze dienst te vieren onder schooltijd zijn alle kinderen aanwezig. Fijn dat dit kan.

Namens het team van de Groen van Prinstererschool,

Els Schippers