home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 22 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Kerkenraad en pastorale medewerkers

liederenbord_1Om te kijken wie van onderstaande mensen in uw wijk werkzaam zijn kunt u de sectieindeling raadplegen.




 

 

 

Predikant ds. W.F. Schormans  
Predikant ds. H.M. Marchand  
Ouderling mw. D.M. Redelijkheid-Gerritse voorzitter KR
Ouderling Scriba mw. N.L.I. van Varik-van den Berg  
Ouderlingen mw. J. van Engeldorp Gastelaars  
  hr. R. Schippers lid AK 
  mw. E.W. Schippers-Gijsbers  
  mw. E.I. van Sloten-van de Munt voorzitter Raad van Kerken L-Vb
  hr. C.H.V. de Villeneuve voorzitter AK
Ouderlingen kerkrentmeester mw. E.H. Beimers-Jürgens beheer en onderhoud; moderamenlid
  hr. R. van der Duin financiën
Kerkrentmeester hr. A. Schouten beheer en onderhoud (geen lid KR)
Diakenen hr. L. Cosman scriba College van Diakenen
  mw. J.H. de Graaf-van der Spek penningmeester  wijkdiaconie
  hr. C. Hoek lid moderamen; voorzitter CvD
  mw. G. van der Hoeven-Pronk  
  mw. M. Plugge  
  hr. J.F.J.A. Pronk  
  mw. D. Sark  
  mw. W. de Villeneuve-van Asbeck  
  mw. A.C. Walraven-van Ham  
Pastoraal medewerkers mw. E. Arons-de Bruijn  
  mw. A. Bannink-Vermerris  
  mw. P.T. Doornebal-Hulsman  
  mw. I.E. Feenstra  
  hr. R.F. van der Geugten  
  hr. A. de Graaf  
  mw. J.W. Plugge-Hasenoot De Mantel en Panden
  mw. K. Schouten-Bezuijen Rustoord en Leilinde
  hr. J. Stoop  
  mw. D.C. Tiemens-Tuijnman  
  mw. F.G.J. Willemsen  
Diakonaal medewerkers mw. G.M. Nauta-Steinhart  
  mw. A. Verschoor-Groen  
Organisten
hr. H. Houtman
hr. J. Droogers
organist
2e organist
Koster hr. J. Ploeg