home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Za 23 Juni 16:30 - Barbecue 2018 >>>
  • Zo 24 Juni 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Diensten

24 juni 10:00 uur Regine Agterhuis - Orde 24-6-2018 >
24 juni 19:00 uur ds. J. Henzen, Wateringen
Voor oudere orden van dienst klik hier >

Bij de diensten:

Zondag 24 juni
Op deze zondag gaat onze stagiair Regine Agterhuis voor in de eredienst. Regine volgt in Amsterdam de Masteropleiding voor gemeentepredikant. Schriftlezing is Markus 4: 35-41 over de storm op het meer. Voorgaan in een eredienst, preken, het heeft iets van een eenzaam avontuur, een greep boven jezelf uit, waarbij de demonen nooit ver weg zijn. We wensen Regine toe dat ze daarin óók mag ervaren dat ze royaal gedragen wordt door uw geloof, gebed en aanmoediging! Een blokje in deze dienst is gewijd aan 4 kinderen die van de kinderdienst overvliegen naar tienerdienst en catechese. Het zijn Christiaan van der Duin, Christian Noordermeer, Frederiek Schormans, en Tom Zuidgeest. Ds. Leneke Marchand

Zondag 1 juli
Het oecumenisch leesrooster slaat bij de lezing van Markus deze keer het begin van hoofdstuk 5 over en kiest voor de lezing vanaf vers 21, waar Jezus een bloedvloeiende vrouw geneest en het dochtertje van Jaïrus wekt. Misschien ga ik toch voor het intrigerende verhaal dat daar aan voor af gaat, en dat me al heel lang boeit. Over de man, die aan de overkant woont, verblijft in de graven, niet meer geschikt voor menselijk gezelschap. Jezus trotseert de storm om deze mens te bevrijden. Ds. Leneke Marchand

Zondag 8 juli
Deze zondag lezen we Marcus 6,1-6. Jezus preekt in Nazareth, de stad waar Hij is opgegroeid. Aanvankelijke bewondering slaat om in vijandigheid. Heel wonderlijk, wat gebeurt er tijdens die dienst in de synagoge? Jezus zelf verbaast zich over hun ongeloof. Ds. Giel Schormans

Zondag 8 juli in De Mantel, Klaverweide 56
Zondag 8 juli om 11.15 uur is de voorganger ds. Marjan Zebregs uit Valkenburg (ZH). Ook mensen van buiten de Mantel zijn van harte welkom in deze dienst.