home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 11 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Kerkbalans

kerkbalanslogo fcDit is weer de informatie bij de jaarlijkse actie Kerkbalans, de zo belangrijke inkomstenbron voor onze Protestantse Gemeente Voorburg.Voor 2014 kunt u met inging van nu een toezegging digitaal doen.

 

 Kerkbalans 2014 voert als motto: Wat is de kerk u waard? Een indringende vraag, misschien nog wel meer zo, omdat in 2013 vooral door verhuizing en overlijden van leden, de opbrengst van de actie Kerkbalans 2013  ruim lager uitviel dan verwacht.
Om het concreet te maken enkele getallen. De Protestantse Gemeente Voorburg heeft ongeveer 3.400 leden. De kosten voor predikanten en personeel zijn in 2014 circa € 540.000. De exploitatie van gebouwen kost waarschijnlijk circa € 160.000 en het onderhoud van gebouwen kost jaarlijks gemiddeld ongeveer € 80.000. De overige kosten zijn ongeveer € 90.000. En tegenover al die kosten moeten inkomsten staan, die voor het belangrijkste deel uit de actie Kerkbalans moeten komen. Wij hopen dus van harte op uw bijdrage, waarvoor we u bij voorbaat danken. Als u andere vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070 – 386 35 02 op woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

Belastingaftrek wanneer?
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van
uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,= aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.Ook bestaat de mogelijkheid om via een notariële akte uw bijdrage te voldoen voor minimaal
vijf jaar. Informatie hierover is te verkrijgen via het kerkelijk bureau. Notarieel schenken via Kerk in Actie.
Ook via Kerk in Actie kunt u uw bijdrage aan onze Gemeente doen voor vijf jaar. Dit is mogelijk indien u naast deze bijdrage, ook een vaste gift van minimaal € 100,= per jaar geeft aan Kerk in Actie. Informatie en een inschrijfformulier zijn via het kerkelijk bureau verkrijgbaar.Nieuw rekeningnummer.
Met ingang van 2014 worden alle rekeningnummers in Nederland omgezet naar een IBAN
rekeningnummer. Dit nieuwe rekeningnummer staat op uw afschrift. Wij verzoeken u dit nummer te vermelden op uw toezeggingformulier, zodat wij dit kunnen opnemen in onze administratie.Rekeningnummer.
Het banknummer voor uw financiële bijdrage is NL42 FVLB 0699641152 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.

Waarom is uw bijdrage zinvol?
Kerkdiensten
De Protestantse Kerk in Voorburg is een actieve geloofsgemeenschap. Vanuit twee wijkgemeenten, Open Hof en Opstandingskerk-Oude Kerk, geven we samen vorm aan het zijn van een christelijke gemeente. Elke zondagmorgen zijn er erediensten om 10.00 uur. Tijdens de kerkdiensten kunt u luisteren naar het woord van God en de uitleg die de predikant daarover geeft en de betekenis daarvan voor het hier en nu. Vaak is er na afloop gelegenheid voor informele ontmoeting bij een kopje koffie.

Kerkelijke activiteiten
Buiten de erediensten om zijn er tal van activiteiten, zoals gespreksgroepen en zangkoren. Predikanten, ouderlingen en pastoraal medewerkers bezoeken mensen en bieden een luisterend oor, een pastoraal gesprek of bidden samen. Diakenen en diaconaal medewerkers bieden een helpende hand aan mensen die dat nodig hebben. Dit betreft bijvoorbeeld het organiseren van ontmoetingen voor gemeenteleden en incidenteel hulpverlening aan mensen, waarbij alle andere mogelijkheden niet toereikend zijn. Een deel van die activiteiten geschiedt (gelukkig) in stilte, maar kan voor de betreffende personen het verschil maken tussen een volstrekt gemarginaliseerd leven of een hoopvol bestaan.

Ondanks het vele vrijwilligerswerk binnen de kerk heeft onze gemeente geld nodig. Bijvoorbeeld voor de salariskosten van predikanten en personeel, voor de kosten van onze kerkgebouwen en voor onze bijdrage aan de Protestantse Kerk Nederland, die we met elkaar samen vormen.

Oproep  

De kerkrentmeesters doen een dringend beroep op u om het werk dat de Protestantse Gemeente Voorburg in grote en kleine kring uitvoert, mogelijk te blijven maken. Wij hopen dat u zich aangesproken weet en vragen u, ondanks de financieel en economisch slechte tijden, om genereus daaraan bij te dragen. Uw steun is van onschatbare waarde. 

 

Nieuw op het toezeggingsformulier

Voor de goede orde maken wij u attent op twee zaken van organisatorische aard.

  1. 1.1.Vanaf 2014 worden alle bankrekeningnummers in Nederland veranderd volgens internationale afspraken. Uw nieuwe IBAN-rekeningnummer staat op uw bankafschrift vermeld. Het bestaat uit 18 cijfers en letters. U helpt ons door uw nieuwe rekeningnummer op hette vermelden.
  2. 2.2.In 2014 willen we actie Kerkbalans op een modernere manier organiseren, nl. via internet. Ter voorbereiding vragen we u uw emailadres op het toezeggingsformulier te schrijven, zodat we u op passende wijze kunnen benaderen. Voor de goede orde wijs ik u erop dat uw emailadres alleen voor kerkelijke doeleinden zal worden gebruikt.

Toelichting op punt twee: Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die voor actie Kerkbalans het gure winterweer willen trotseren om de toezeggingsformulieren persoonlijk bij onze gemeenteleden te bezorgen en weer af te halen. Het gebruik van internet is een goedkoop en voor veel mensen gemakkelijk alternatief voor het invullen van de toezeggingsformulieren. Gemeenteleden die geen internet hebben blijven we op de vertrouwde manier benaderen. Gedurende 2013 informeren we u verder over de precieze gevolgen van deze verandering.

 Schenkingen
Ook bestaat de mogelijkheid om via een notariële akte uw bijdrage te voldoen voor minimaal vijf jaar. 
informatie over schenkingen>>


Uw geldelijke steun is onontbeerlijk.

Uw giften en bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer: 
 NL42 FVLB 069 96 41 152 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.