home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 18 Mrt 10:00 - Diensten >>>
  • Zo 01 Apr 11:30 - Feestelijke Paasbrun... >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Diensten

zondag 18 maart 10:00 uur ds. Giel Schormans   orde van dienst >>
                          19:00 uur ds. Leneke Marchand  Muzikale Vesper

 

 

Zondag 18 maart, de vijfde zondag in de veertigdagen

De lezing deze zondag is uit Johannes 12: 20-33. Jezus is in Jeruzalem, de stad waar Hij zal sterven. Om de betekenis van zijn leven en sterven duidelijk te maken gebruikt Jezus het beeld van de graankorrel. Alleen als die in de aarde gezaaid wordt, komen er vruchten uit. Wie los durft te laten, wordt vastgehouden, wie deelt wordt rijker.  Ds. Giel Schormans

 

Bij de vesper van 18 maart

Een bijzondere muzikale vesper in de veertigdagentijd. Miserere mei, ontferm U over mij is het thema. De Capella Musica Aeterna onder leiding van onze cantor-organist Hans Houtman zingt werken van Johann Michael Bach (Halt, was du hast; Ich weiss, dass mein Erlöser lebet), van J. H. Schein (Herr, lass mein Klage) en van Heinrich Schütz (Herzlich lieb hab ich dich, o Herr) en dat belooft prachtig te worden. Het zijn liederen uit de diepte, van zwaarbevochten vertrouwen en hoop. Van Jeruzalem dat bij de pakken neer zit, van David, die op een vreselijke manier door het ijs is gezakt na zijn zonde met Batseba. Zullen angst en schuld het winnen van vertrouwen? Maar al te vaak lijkt dat zo. We hopen op de Stem uit de oneindigheid, hemelse muziek en hemelse ontferming die het loflied weer in ons wekken. Ds. L. Marchand

 

Bij de dienst van 25 maart – Palm- en Passiezondag

De kinderen komen in deze dienst aan het begin van de stille week in optocht en Hosanna zingend binnen. Zij herinneren ons aan de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Vervolgens horen we dit jaar het hele lijdensverhaal uit het evangelie naar Markus (hoofdstuk 14 en 15). Dit is een oude liturgische gewoonte, die we als gemeente een keer beproeven. Het verhaal zal gelezen worden door verschillende stemmen en afgewisseld met lied en overdenking. Ds. Leneke Marchand

 

Bij de dienst van 29 maart - Witte Donderdag,  19:30

Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden in de liturgische traditie als één dienst gezien, het zgn. Triduüm. De dienst op Witte Donderdag eindigt daarom niet met de zegen, maar met een avondgebed en in stilte, om aan te geven dat zij op Goede Vrijdag vervolgd wordt. Het slotaccoord, de viering van de Opstanding, vindt plaats op Paasmorgen. Op Witte Donderdag lezen we Exodus 12: 17-28 en Johannes 13:1-17. U wordt genodigd aan de Tafel van de Heer. De cantorij olv Hans Houtman verleent medewerking aan deze dienst Ds. Leneke Marchand

 

Bij de dienst van 30 maart - Goede Vrijdag, 19:30

In deze ingetogen dienst verzamelen we ons rondom het kruis. We horen het evangelie uit Lukas 23: 32-48. Links en rechts van Jezus worden twee misdadigers gekruisigd, Jezus hangt in het midden. Gelske van der Duin zal 2 aria’s uit de Johannes Passion van J.S. Bach ten gehore brengen Zij wordt daarbij begeleid door Hans Houtman.

Ds. Giel Schormans

 

Diensten in De Mantel

In de dienst op Goede Vrijdag 30 maart (aanvang 10:30 uur!!) vieren we het Heilig  Avondmaal. Ds. Schormans is de voorganger. 

 

Bij de dienst van 31 maart - Stille Zaterdag, 19:30 uur

Op Stille Zaterdag gedenkt de kerk dat haar Heer in het graf is gelegd en is afgedaald in het dodenrijk. Morgen zal het Pasen zijn, nu is nog alles stil. In deze verstllde korte viering lezen we Johannes 19: 38-42. Bij het gestorven lichaam van Jezus ontmoeten we Nicodemus. Hij komt Jezus postuum eer bewijzen. Ds. Giel Schormans

 

Bij de dienst van 1 april - Het Hoogfeest van Pasen

De cantorij gaat ons voor in de lofzang die op de Paasmorgen uitbundig is, omdat ze door de tranen heen breekt. Ongedacht komt de Heer ons tegemoet, zijn ongekende werkelijkheid breekt binnen in verdriet in gemis. We horen Johannes 20:1-18. Willem Barnard schrijft daarover in Stille Omgang: 'Op Paasmorgen wordt het kerkhof waar Maria zich bevindt een Hof van Eden. De allerintiemste liefde weet niet anders en beters te zeggen dan de naam: Maria! Daarom is Johannes 20 vers 16 voor mij het allerontroerendste vers uit de hele bijbel.' Ds. Leneke Marchand

 

 

Diensten in de Mantel

Zondag 8 april om 11.15 uur is de voorganger de heer B. Tiggelman uit Leidschendam.

Ook mensen van buiten de Mantel zijn van harte welkom in deze diensten.