home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Dec 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Gemeentegroeigroep

Gemeentegroeigroep van het Evangelisch Werkverband
Contactpersoon: Henny Touwen, 070-2113552 / 06-15454525


Wij komen elke veertien dagen bij elkaar om te groeien in geloof, gemeenschap en getal. Wij bespreken met elkaar hoe we praktisch christen kunnen zijn: wat heb je deze afgelopen weken meegemaakt; wat raakte je. We komen steeds de zondagavond bij elkaar aan huis, aanvang 20:00 uur.
Iedereen is bij ons welkom!

Planning Tweede Helft 2018 

Datum: Hoofdstuk:

Onderwerp:

 

Onderwerp Bijbel: Thuis bij:
Zo 14 okt. 2018 Hfd.stuk-0

Wie is Jozua?
* opstartavond
* Evaluatie afgelopen periode

Jozua 1:5-6 Henny
Zo 28 okt. 2018

Hfd.stuk-1

Sterk in de kracht van de Heer Exodus 17: 8-16 Minie
Zo 11 nov. 2018 Hfd.stuk-2 Vriendschap met God Exodus 33: 1-11 Hans/Joke
Zo 25 nov. 2018 Hfd.stuk-3

In de leerschool van de Geest

Numeri 11: 10-29 Gerard
Zo 9 dec. 2018 Hfd.stuk-4 En dan zijn er reuzen Numeri 13 en 14 Jeanette
Zo 23 dec. 2018 Hfd.stuk-6

Gezegend voor de strijd

Numeri 27: 12-22 Liesbeth

Nb1: Uiteraard kunnen de avonden die om 20.00 uur starten in overleg worden gewisseld.
Nb2: Het hoofdstuk 5 - Do Event - is nog niet gepland.
Nb3: Let op: aanvangstijd zondag 11 november begint om 20.30 uur i.v.m. het concert in de oude kerk.