home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Pelikaan Activiteiten

Meindert Marijs, een bekende Voorburger, geeft opnieuw de Pelikaanlezing (herhaling van 18 mei j.l.):

Hoe Voorburg Dorp in 40 jaar veranderde

dinsdag 10 oktober 2017   20:00 – 21:30 uur
in de Oude Kerk van Voorburg


        Pelikaan 2017-05-18 2    image003

Veranderingen van Antoniushove tot en met de bouw Utrechtse Baan. Meindert neemt u mee langs beeldbepalende gebouwen, die verdwenen zijn en door nieuwbouw vervangen. Vaak werd het dorpsbeeld hierdoor totaal veranderd.

Denkt u maar aan het Hofje van Vis, het oude Politiebureau, het oude Station Voorburg, het K.W. Plein, het Forumtheater en de Remises van de Blauwe Tram. Aan de hand van ruim 250 afbeeldingen, geprojecteerd op een groot scherm in de kerk, volgen we deze veranderingen op de voet. Zondermeer een verrassende avond met nostalgische beelden! De technische realisatie is van Cees Nijgh.

De Pelikaanlezingen worden georganiseerd om de communicatie tussen kerk en samenleving te bevorderen. De entree van € 5,- komt geheel ten goede aan de restauratie van de toren van de Oude Kerk. In de pauze kunt u genieten van een glaasje wijn of fris. Surf voor meer informatie naar website www.oudekerkvoorburg.nl

U bent van harte uitgenodigd om deze interessante lezing bij te wonen.

 

werving-oudekerk-voorhof-pelikaan.jpg

De Pelikaancommissie voor Voorhof en Oude Kerk
Aanvankelijk werden er fondsen geworven voor de verbouwing van de Voorhof . Begin 2009 was hiervoor voldoende geld ingezameld. Het bijgebouw en het terrein zijn inmiddels mooi opgeknapt met geld dat via werving is ontvangen.

Een aantal activiteiten is op verzoek van velen doorgegaan. Het gaat om Pelikaanlezingen, benefietconcerten, een veiling, Oude Kerkdiner, workshops enz. Inkomsten komen ten goede aan Oude Kerk en Voorhof.

Ook is met de opbrengst van de Pelikaan de prachtige Menorah (in het koor van de kerk) gefinancierd. Er is een beamer aangeschaft, die inmiddels al goed gebruikt is voor de pelikaanlezingen.

Op dit moment zijn de inkomsten bestemd voor de restauratie van de toren van de Oude Kerk. De toren verkeert in zeer slechte staat en moet dringend worden opgeknapt. De kerk is ook bezig met het aanvragen van subsidie via monumentenzorg voor het instandhouden van de kerk, maar dat alleen zal niet voldoende zijn.
U kunt direct meehelpen om aan ons nieuwe project door een gift te storten op het Postbank rekeningnummer NL48 INGB 0004830726, ten name van de Protestantse Gemeente Voorburg Wervingscommissie, Bruinings Ingenhoeslaan 2 te Voorburg.
Bij voorbaat hartelijk dank!

In de commissie zitten:
Jan Keijzer, Alewijn Schouten, Ineke Boogert, Anton de Koning, Frank Arons, Hans de Goede en Els Beimers.

Suggesties voor originele activiteiten zijn welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leden van de commissie.