home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
 • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief nr 11 juli 2016

NIEUWSBRIEF nr. 11      WIJKGEMEENTE MARTINI VOORBURG                juli 2016

Na de pinksterbrief die aan de hele wijkgemeente is verzonden, ontvangt u nu voor de zomervakantie weer een gewone nieuwsbrief die via de kerk en het internet wordt verspreid. Omdat de vorige nieuwsbrief in maart is verschenen, blikken we ook nog een beetje terug voordat we naar het nieuwe kerkelijk seizoen 2016 - 2017 kijken.

De kerkenraad is naast haar gewone vergaderingen ook weer bij elkaar gekomen voor een meer inhoudelijke/thematische bijeenkomst.

 • Op 27 juni is gesproken over de vormgeving van het pastoraat, de rol van de kerkenraad en de bezoek-medewerkers. Ook is oriënterend nagedacht over een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de wijkgemeente in de kerkenraad, temeer omdat er een aantal vacatures gaat ontstaan per januari. De komst en inbreng van de nieuwe predikanten en de verwachtingen voor hun rol in beide onderwerpen kwam daarbij natuurlijk ook naar voren.
 • In september/oktober volgt nog een themabijeenkomst over een toekomstvisie op onze wijkgemeente en de Protestantse Gemeente Voorburg. Hierbij wordt dan ook de notitie van de synode PKN betrokken: “Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg”.

De beroepingscommissie heeft een selectie gemaakt uit de binnengekomen reacties. Momenteel is een eerste gespreksronde met 8 predikanten afgerond en wordt de procedure vervolgd. Daarbij kan worden opgemerkt dat deze groep met grote inzet en motivatie aan de slag is, daarbij bijgestaan door ds. Jaap van de Meent. Consulent ds. Jan van der Wolf richt zich hiervoor ook op de kerkenraad.

De koffiemorgens op iedere eerste maandag van de maand zijn al behoorlijk ingeburgerd met gemiddeld zo’n 30 deelnemers. Komt u volgende keer op 5 september ook ? Voor eventuele vragen : Edith van Kalsbeek, tel. 06-40204895.

Het maaltijdproject “Samen eten in De Voorhof” gaat in augustus weer van start. De vrijwilligers hebben de ervaringen van het eerste halfjaar uitgewisseld. Er is zeker behoefte aan deze activiteit en de vrijwilligers verzorgen de gasten met plezier en grote inzet. Met de cateraar vindt overleg plaats over opmerkingen ter verdere verbetering. Het aantal deelnemers kan nog wat omhoog en daarom krijgt u hierbij vast de data voor het nieuwe seizoen: 23/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 13/12. Als u nog niet geweest bent, probeert u dan vast een datum in uw agenda vast te leggen!

U bent van harte welkom, steeds op de 2e en 4e dinsdag van de maand.

Kosten € 7,50. Voor aanmelding: tel. 3998393 of 3861534 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als u wilt meehelpen: tel. 3872066 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het afgelopen half jaar zijn we gestart met lunchbijeenkomsten op zondag voor 20-plussers en ouders met (jonge) kinderen. Ook met (wijk) contactbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten blijken duidelijk in een behoefte te voorzien. Ze bieden de mogelijkheid van ontmoeting en gesprek. In het nieuwe seizoen gaan we daar mee door. Wie wil aansluiten: mail even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De gemeentebijeenkomst met barbecue op zaterdag 18 juni is weer prima verlopen dankzij goede voorbereidingen. Het weer zat niet zo mee, maar dat was voor de ruim 70 deelnemers geen beletsel om er een gezellige en geslaagde contactactiviteit van te maken.

De werkgroep Communicatie is weer bij elkaar gekomen.

 • Alle activiteiten in de gemeente en wie daar allemaal bij betrokken zijn, worden in kaart gebracht.
 • Een groep van 12 mensen heeft een aantal acties in gedachten ter bevordering van de communicatie binnen de gemeente.
 • De facebookpagina martinigemeentevoorburgis er direct gekomen.

We houden u op de hoogte van initiatieven om onze wijkactiviteiten onder de aandacht te brengen.

De Commissie Inventarisatie en Interieur is ook regelmatig bij elkaar geweest met externe adviseurs. De kerkenraad zal eerst op de hoogte gesteld worden van de vorderingen van de plannen, waarna natuurlijk ook u als gemeente aan bod komt.

In de pastorale trainingsbijeenkomsten was het goed om ervaringen uit te wisselen, maar ook bijzonder verrijkend om van ds. v.d. Meent nog eens op een meer cursusachtige manier informatie te krijgen over gespreksvormen, voorbereidingen en verwachtingen van pastorale ontmoetingen met gemeenteleden.

De afsluiting van de Van Schagenstraat is voor onze kerkgemeenschap, ondanks een nieuw bereikbaarheidsplan, toch niet acceptabel. Daarom is bij de gemeente binnen de gestelde termijn alsnog een bezwaarschrift ingediend.

Een benoemingscommissie ter vervulling van de vacature voor cantor/organist zal na de vakantie worden gevormd met diverse vertegenwoordigers uit de wijkgemeente. Daarbij zullen aanwijzingen uit de kerkorde ook een rol spelen omdat er gezocht wordt naar een zogenoemde categorie I organist om ons historische orgel te bespelen en de gemeente te begeleiden. Het is de bedoeling dat de cantorij na de vakantie zo snel mogelijk weer de draad kan oppakken, vermoedelijk vooreerst met een interim-cantor.

De samenstelling van het predikantenteam blijft na de zomervakantie ongewijzigd. We zijn dankbaar dat ds. Jaap van de Meent als interim predikant op diverse terreinen ons fulltime blijft begeleiden. Ds. Thomas Koelewijn heeft aangegeven zijn inzet voor de pastorale bijstand te willen voortzetten en ds. Ab Venemans is weer bereid een start te maken met de gesprekskringen. Ook de predikanten een goede vakantie gewenst!

Voor het nieuwe seizoen zijn in de agenda alvast de volgende activiteiten te melden:

 • Alle zaterdagen in het zomerseizoen : Oude Kerk Open van 11-16 uur, ook voor koffie of thee
 • 13, 20 en 27 aug. 3 en 10 sept.: carillonconcerten tussen 11 en 12 uur
 • zaterdag 27 augustus: cultureel Festival Julianaplein met opblaaskerk en actie voor de Voedselbank
 • zaterdag 10 september: Open Monumentendag met o.a. Open Toren 11-12 uur met concert.
 • woensdag 14 september: dagje uit voor senioren o.a. naar de Biesbosch
 • zaterdag 17 september: kerkfestival Mix, Match en Music met activiteiten en rommelmarkt
 • zondag 18 september: startzondag met o.a. lunch e& learn rondom de facebookpagina

Tot slot:

 • Mee naar de Biesbosch
 • Helpen bij het cultureel festival op 27/8 ? bel Kees Koenen: 06-43363443 E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Kaartje sturen? Veel mensen weten al de weg naar het plastic doosje op de tafel bij de uitgang met daarin een strookje met namen van mensen die het op prijs stellen om een kaartje van u te ontvangen
 • Het gedenkboek wordt binnenkort weer bijgewerkt. Het is dan dus afwezig in de kerk
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vragen, opmerkingen en/of suggesties aan de kerkenraad.
 • Via kunt u uw mailadres doorgeven. Via dit mailadres kunnen we zo nodig snel een bericht vanuit onze wijk aan gemeenteleden versturen.

Zoals in de inleiding geschetst: We kijken achterom en mogen dankbaar zijn voor heel veel werk dat door veel gemeenteleden is verzet, waarvoor bijzonder hartelijk dank! We mogen ook vol vertrouwen vooruit kijken. De vakantie breekt aan: geniet ervan, goede reis en behouden thuiskomst. Als u thuisblijft wordt het mogelijk wat stiller om u heen, een extra reden om goed naar elkaar om te zien en contact te onderhouden.

Met vriendelijke groet,

Dirma Redelijkheid-Gerritse, voorzitter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Nicolette van Varik , scriba                          (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Jolanda Jousma, scriba                                 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
website: www.oudekerkvoorburg.nl      facebook: martinigemeentevoorburg