home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief nr 5 juli 2015

NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE OPSTANDINGSKERK-OUDE KERK nr. 5, juli 2015

Met de zomervakantie voor de deur zijn we aan het einde van het kerkelijk seizoen 2014-2015 waarin heel veel is gebeurd en waarin veel werk is verzet. In deze brief vindt u weer nieuws van allerlei soort, o.a. uit de laatst gehouden kerkenraadsvergadering, maar we beginnen weer met de werkgroepen.

Pastoraat en diaconaat: De vertegenwoordigers van de wijkteams hebben weer overlegd. Er is voor mensen die in onze wijkgemeente komen wonen een welkomstpakket gemaakt om het eerste contact te leggen. Na de vakantie zullen de wijkteams weer bij elkaar komen om ervaring uit te wisselen, bijvoorbeeld hoe de kennismakingsbrief in de wijk is ontvangen. De predikanten die aan deze teams zijn verbonden, blijven bezoeken afleggen. U kunt zelf ook contact opnemen als u een dergelijk bezoek wenst. Huwelijksjubilea (25, 40, 50 jaar en verdere lustra) en “kroonjarigen” (75, 80 en 85 jaar en jaarlijks daarboven) mogen ook rekenen op bezoek van een lid van het wijkteam.

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een predikant kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (070 - 3897685, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Cor Hoek (070 – 4151115, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of vanwege de vakantieperiode een extra adres: Bep van Sloten (070-3952183 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

We vragen nogmaals uw aandacht voor het feit dat er dringend behoefte is aan uitbreiding van de wijkteams. Hierbij denken we aan: ouderlingen, diakenen, pastorale en diaconale medewerkers. Ook als u slechts een enkel bezoekje wilt afleggen of een kleine taak wilt doen, mag u ons dat graag laten weten.

Liturgie en Eredienst: De recente viering van het Heilig Avondmaal “in lopende vorm” is nabesproken en de uitkomsten hiervan voeren we volgende keer uit. De huidige vormgeving van de eredienst blijft voorlopig gehandhaafd. In het septembernummer van ons wijkblad “Rond de Oude en Opstandingskerk” geeft ds. Jaap van de Meent over een aantal aspecten nadere uitleg.

Interieur en inventaris: Het bleek helaas niet mogelijk om de gereserveerde verhuisbus te gebruiken om de stoelen uit de Voorhof te wisselen met die uit de Opstandingskerk. Dat gaat dus nog gebeuren. Een groep muzikaal deskundigen heeft gekeken naar de muziekinstrumenten in beide gebouwen. De uitkomsten zijn dat de piano’s uit de Opstandingskerk in september naar de Oude Kerk komen en de beide orgels in beide kerken blijven. De werkgroep legt momenteel contacten met externe adviseurs voor een mogelijk gewijzigde inrichting van de Oude Kerk. Ten aanzien van een toekomstige bestemming van de Opstandingskerk is geen mededeling te doen. De Algemene Kerkenraad heeft een advies-commissie samengesteld die in september haar bevindingen aan de A.K. presenteert met criteria en uitgangspunten bij het vinden van een nieuwe bestemming voor de twee buiten gebruik gestelde kerkgebouwen.

Vervoer: Helaas blijft het aanbod van mensen die graag met iemand willen meerijden groter dan het aanbod van chauffeurs. Marten du Chatinier (tel. 3272232) of Jan Stoop (tel. 3861681) verwachten graag uw telefoontje voor assistentie of uw verzoek om mee te rijden. Een aantal gemeenteleden wordt nu met een busje van de Woej vervoerd en krijgt extra hulp bij het uit- en instappen bij de kerk.
Er is veel overleg nodig geweest om het binnenkort mogelijk te maken via een nieuwe camera en een internetverbinding de dienst vanuit de Oude Kerk ook via het tv–scherm (via KerkTv) te volgen. We gaan er van uit dat in september alles operationeel is.

De komende startzondag heeft het thema “Goede Buren”. Om diverse redenen vindt deze 14 dagen later plaats dan aanvankelijk gedacht, nl. op zondag 27 september. Tijdens de startzondag kunt u weer actief meedoen. Er is dan inmiddels een nieuwe nummer van het wijkblad verschenen, met als bijlage een gids waarin de wijkgemeente zich naar binnen en naar buiten presenteert met het programma van activiteiten voor het seizoen 2015-2016.

De vier themagroepen zijn onder leiding van ds. van de Meent bij elkaar geweest. Er hebben ruim 50 gemeenteleden meegesproken. Alle groepen komen voor een tweede keer bij elkaar en u bent nog steeds van harte welkom om mee te spreken, ook als u nog niet heeft meegedaan. Een verslag van de eerste keer is voor u beschikbaar. De groepen komen in De Voorhof als volgt bijeen: “Omzien naar elkaar”: woensdag 29 juli om 10.00 uur en dinsdag 18 aug. 20.00 uur; “Vieren”: woensdag 19 aug. om 20.00 uur en “Leren” : dinsdag 24 aug. om 20.00 uur; “Spelen”: datum volgt.

Busreis voor senioren: De diaconie heeft voor woensdag 14 oktober deze activiteit gepland. De reis voert richting Veluwe, met een aantrekkelijk programma aldaar, te sluiten met een maaltijd. We denken aan een reis tussen 11.30 uur en 19.30 uur. Er volgt nadere informatie. Noteert u vast deze datum?

Naamgeving van de wijkgemeente: In juni 2012 zijn de wijken samengevoegd en is één kerkenraad gevormd. Er is toen gekozen om de voorlopige werknaam “wijkgemeente Opstandingskerk-Oude Kerk” te hanteren. Een nieuwe naam zou volgen na de start van vieringen in één kerkgebouw. We willen u hier graag bij betrekken. U krijgt tot 20 september de tijd om voorstellen te doen voor een nieuwe naam. Bij de startzondag (en nog even daarna) kunt u een voorkeur uitspreken, waarna de kerkenraad dit mede zal betrekken in haar besluitvorming. U kunt uw suggesties mailen naar een van de scriba’s, mailadressen, zie onder of deponeren in de ideeënbus, zie hieronder)

U kunt nog steeds uw vragen en/of suggesties (inclusief wijknaam) inbrengen via de ideeënbus in de hal van de kerk en De Voorhof of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Uw suggesties worden meegenomen in de overwegingen en besprekingen en mogelijk ook later in de uitvoering. In het bericht van ontvangst wordt u hierover ingelicht.

Tot slot een paar korte mededelingen:
• Het moderamen en de kerkenraad vergaderen weer op resp. 8 en 14 september
• Mw. Dirma Redelijkheid-Gerritse is tot voorzitter te benoemd. Onder dank voor al zijn werk en inzet is afscheid genomen van Remco vd Geest die wegens verhuizing deze taak heeft neergelegd
• We starten weer met belijdeniscatechese. Mocht u hierover meer willen weten, dan graag contact met ds. Annelies Hommens, tel: 06- 17 49 05 91 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
• Zaterdag 29 augustus presenteert de kerk zich weer bij het Cultureel Festival. We vragen nog hulp, o.a. voor een uurtje bij de actie voor de Voedselbank. U kunt zich opgeven bij de eerder genoemde contactpersonen
• Ook in het nieuwe seizoen kunt u via gemeentevergaderingen meespreken over beleidszaken bijv. over de gewijzigde opzet van de liturgie

Zoals in de inleiding geschetst: We kijken achterom en mogen dankbaar zijn voor heel veel werk dat door veel gemeenteleden is verzet, waarvoor bijzonder hartelijk dank! We kijken ook vol vertrouwen vooruit. “Een rijke schat aan wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort” dichtte Jan Korytansky en vertaalde Ad den Besten (Lied 313).

De vakantie breekt aan: geniet er van, goede reis en behouden thuiskomst. Als u thuisblijft wordt het mogelijk wat stiller om u heen, een extra reden om goed naar elkaar om te zien en contact te hebben en te houden.

Met vriendelijke groet,
Dirma Redelijkheid-Gerritse, voorzitter
Nicolette van Varik , scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jolanda Jousma, scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)