home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Diensten

Zondag 19 november
10:00 uur ds. Ds. Giel Schormans   orde van dienst>>

19:00 uur Zangdienst ds.Giel Schormans

 Bij de dienst van zondag 19 november

We lezen deze dienst Genesis 8. De wateren van de zondvloed zakken, de ark vindt vaste grond en Noach laat een duif los. Maar nergens komt zij tot rust, nergens vindt zij een landingsplaats.  Zij keert terug tot Noach in de ark. De tweede lezing is uit Matteus 3:13-17, de doop van Jezus. Ook daar lezen we over een duif en water.

Ds. Giel Schormans

 

Bij de zangdienst van zondagavond 19 van 19.00-20.00 uur

Zingen doet goed. ‘Je zingt zoals je drinkt: van dorst’ schreef Willem Barnard. Daarom deze avond een zangdienst rond het thema ‘mijn liefste lied’. We zingen psalmen, gezangen en geestelijke liederen uit diverse bundels. Via de weekbrief van zondag 12 november bent u in de gelegenheid gesteld zelf liederen aan te dragen. Veel liederen zullen dus verzoekliederen zijn. Omdat we de beamer gebruiken is het niet mogelijk ter plekke nog liederen op te geven.

Ds. Giel Schormans

 

Bij de dienst van zondag 26 november: eeuwigheidszondag

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we vooruit naar Gods toekomst en gedenken we hen die in onze gemeente het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen en onsteken een gedachteniskaars. Nabestaanden zijn door de kerkenraad uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. De cantorij onder leiding van onze cantor-organist Hans Houtman werkt muzikaal mee. We lezen Genesis 9: 1-17. God plaatst zijn boog in de wolken als teken van het eeuwigdurende verbond tussen hem en al wat op de aarde leeft. De dienst zal worden geleid door de beide wijkpredikanten.

ds. Leneke Marchand, Ds. Giel Schormans

 

Bij de dienst van 3 december, 1e advent. Viering Heilig Avondmaal

Advenst: tijd van hoop en verwachting. Deze zondag wordt de eerste adventkaars aangestoken en lezen we Jesaja 40:1-11. God komt zijn berooide volk troosten. Hij brengt hen thuis en zal als een Herder de lammeren in zijn armen dragen. In de viering van het Heilig Avondmaal mogen we die troost proeven.

Ds. Giel Schormans

 

Bij de dienst van 10 december, 2e advent

We lezen vandaag de woorden van Jesaja (hoofdstuk 2 vers 1-5) over de toekomst van de Heer. Vernietigende wapens worden omgesmeed tot instrumenten van vrede, creativiteit en groei. Zwaarden tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Voor het gebouw van de Verenigde Naties in New York staat een sculptuur, waarin deze bijbeltekst is afgebeeld. Het is een beeld dat diep in de westerse ziel is ingekerfd, misschien juist, omdat we er zo naar verlangen en dat verlangen maar niet definitief vervuld wordt. Advent leert ons actief en hoopvol wachten op het einde aan geweld. Zingend, biddend, luisterend, delend. Ds. Leneke Marchand

 

Dienst in de Mantel

Zondag 10 december om 11.15 uur gaat ds. Schormans voor in de Mantel. In deze dienst is er aandacht voor dat Netty Blansjaar nu al 25 jaar deze diensten begeleidt op het orgel. Medewerking wordt verleend door het koor Willy Caron Muziektheater o.l.v. Loes van Croonenberg.

 

Van harte welkom in de kerk in deze adventsperiode!

Het adventsproject van dit jaar heeft als titel ‘Een boek vol verwachting’. In de kerk en met de kinderen in de kinderdienst lezen we het boek Jesaja, waarin de verwachting centraal staat. Zo komt het kerstfeest dichterbij. Iedere week zal er een liturgisch bloemstuk te zien zijn waarin dit thema zal worden verbeeld.

Tijdens de diensten is er een moment met de kinderen. Op een standaard voorin de kerk zal een groot projectboek komen te staan. Voor elke zondag zijn er twee nieuwe bladzijden in het boek, met een grote illustratie bij het Bijbelverhaal, en een tekst die door een kind kan worden voorgelezen, na het zingen van het projectlied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte waar zij op hun eigen niveau verder gaan met het thema van de zondag.