Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Gedachten bij dodenherdenking 4 mei

Gedachten bij dodenherdenking 4 mei

‘Labi, waarom eet je geen soep? Als je niet eet zul je sterven.’ Abel Herzberg vertelt in zijn boek Amor Fati, het verhaal van de Joodse schoolmeester Labi in Bergen-Belsen. Midden in de honger en de verwarring van een vernietigingskamp waar paarden karren vol lijken trekken, is er een ondervoede Joodse schoolmeester die een kommetje ...
Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45 tot 13 uur. Om 12.00 is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist en Kerkomroep. Nadat de klok heeft geluid wordt het Onze Vader gebeden, wordt een psalm gelezen en is er een gebed. Alles met inachtneming van de maatregelen ...
Evensong zondag 16 mei 19 uur

Evensong zondag 16 mei 19 uur

CHORAL EVENSONG – Dit is een getijdendienst naar het voorbeeld van de Anglicaanse liturgie. – Koor: Capella Musica Aeterna, Gorinchem  – Dirigent en pianist: Hans Houtman  – Liturg: Ds. Adrie Sterrenburg – Alleen te volgen via kerkomroep en kerkdienstgemist. De volgende muzikale avonddiensten zijn:30 mei: Liefste lied, met Marianne Cantorij olv Hans Houtman en mmv Kees Alers, fluit.12 ...
PODCASTSERIE: PRACHT VAN PASEN

PODCASTSERIE: PRACHT VAN PASEN

Dinsdag, woensdag, Stille Zaterdag en in de dagen na Pasen een podcastaflevering met  preken van bekende en minder bekende theologen over Pasen, voorgelezen en ingeleid door ds. Giel Schormans. In de tweede podcast van deze serie opnieuw een preek van Kaj Munk (1898-1944, Deens predikant en verzetsman). Titel: ‘De jongen en zijn moeder’,gehouden op 27 ...
Aanpassing plaatselijke regeling PGV

Aanpassing plaatselijke regeling PGV

Aanpassing plaatselijke regeling protestantse gemeente Voorburg Mede naar aanleiding van de aanpassingen van de kerkorde van de PKN heeft de PGV de plaatselijke regeling aangepast. In de plaatselijke regeling zijn afspraken en werkwijzen opgenomen van de Algemene kerkenraad, het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen en de wijkgemeentes. De belangrijkste aanpassingen zijn: Aanpassing ...
Aktie Kerkbalans

Aktie Kerkbalans

Van de kerkrentmeesters:  De aktie kerkbalans 2021 is bijna ten einde. Wellicht bent u benieuwd wat de aktie dit jaar heeft opgebracht? In totaal is dit jaar door 584 leden een bedrag van ca. € 323.000 toegezegd. Om deze cijfers een beetje in perspectief te kunnen plaatsen: vorig jaar werd € 279.000 door 574 leden ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket