Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

Welkom in de kerk
Zondag 10.00 uur dienst
Maandag t/m vrijdag 11.45 - 13.00 uur (12.00 uur middaggebed)

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk bureau is wegens de vakantie gesloten t/m 21 augustus. Het Kerkelijk Bureau verzorgt de administratie van de Protestantse kerken in Voorburg. Adres: Bruijnings Ingenhoeslaan 2,  2273 KR Voorburg  tel: 3863502Website: Link naar Kerkelijk bureauE-mail: Klik hier Rekeningnummers Betalingen betreffende kerkbalans en/of giften dienen te worden overgemaakt op:rekeningnummer NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg ...
>
Zomer in de Oude Kerk

Zomer in de Oude Kerk

In de zomer gaan gastpredikanten ons voor in de zondagse erediensten, waaronder een aantal vertrouwde gezichten en stemmen: Ds. Adrie Sterrenburg, oud-predikant van de Oude Kerk; Ds. Joas van der Schoot, predikant te Haastrecht, liep een paar jaar geleden stage in de Martiniwijkgemeente; Ds. Henk Franzen uit Pijnacker, is een oude bekende, met name voor de ...
>
Tweede actie Kerkbalans

Tweede actie Kerkbalans

Tussenstand Actie Kerkbalans De kerkrentmeesters van de PGV zijn heel tevreden met de huidige stand van de Kerkbalansthermometer. Zij zijn de gemeenteleden dan ook dankbaar voor de gedane toezeggingen en de al verrichte betalingen. Met het huidige  bedrag van € 352.000,- zitten we ongeveer op hetzelfde  niveau als in 2021. Tweede geefmoment Kijkend naar de, ...
>
‘Samen eten’ in de Voorhof

‘Samen eten’ in de Voorhof

Iedereen van binnen en buiten de kerkgemeenschap wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Vanaf 23 augustus heten we u elke 2e en 4e dinsdag van de maand welkom in de Voorhof (Herenstraat 77), waar we voor € 8,50 een driegangen verrassingsmenu serveren. Inloop vanaf 17.15 uur. Uiteraard krijgen de gasten een vaste plaats toegewezen en wordt ...
>
Proef abonnement op papier

Proef abonnement op papier

‘Ons kerkmagaZIN PROEF! komt dit jaar 6 keer uit. Voor iedereen is de online versie beschikbaar via onze websites. Wilt u echter steeds een papieren exemplaar ontvangen dan verzoeken wij u een abonnement te nemen. Maak dan het abonnementsgeld (€ 20,- of € 46,- als u niet woonachtig bent in Leidschendam-Voorburg) over op: NL32 RABO ...
>
Kliederkerk

Kliederkerk

Kliederkerk: missionair kerk-zijn met alle leeftijden. Wie wil helpen? Zondagmiddag 19 juni was de tweede Kliederkerk weer inspirerend, vrolijk en dynamisch. Het thema was ‘Verrassing’, naar aanleiding van de ervaringen van de discipelen rond het Pinksterverhaal. Door middel van onderzoeken, beleven en proeven, verkenden (groot)ouders en kinderen maar ook tieners en andere gemeenteleden het Pinksterverhaal. Daarna ...
>
Agenda
Aankomende kerkdiensten
Geen evenementen gevonden!

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.