Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Startzondag 19 september 2021 : 11.30 – 13.45 uur

Startzondag 19 september 2021 : 11.30 – 13.45 uur

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het Startzondag-programma op 19 september van 11.30 – 13.45 uur, inclusief verzorgde lunch. De (corona-proof) gang van zaken is als volgt: 10.00 – 11.15 uur: Kerkdienst voor 120 door Kerktijd.nl uitgenodigde mensen.Thema van de dienst: Goed je te zien!  We lezen Marcus 10:13-16. Jezus laat de kinderen ongehinderd bij ...
Lees verder
‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’

‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’

Aanstaande zondag lezen we verder uit het Marcus-evangelie: Marcus 9:14-29. Een wanhopige vader brengt zijn gekwelde zoon bij de leerlingen van Jezus, maar zij zijn onmachtig hem te genezen. De man zich tot Jezus en snikt het uit: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp”.  In dit gedeelte stuiten we op de paradox van het ...
Lees verder
Maandag ochtend koffie!

Maandag ochtend koffie!

IEDERE 1e MAANDAG van de MAAND: KOFFIE! Vanaf 6 september iedere 1e maandag van 10.00 – 12.00 uur staat de koffie klaar in de Voorhof. Welkom voor een ongedwongen ontmoeting en praatje bij de onovertroffen koffie! ...
Lees verder
Extra Actie Kerkbalans 2021

Extra Actie Kerkbalans 2021

Houd elkaar vast! Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. ...
Lees verder
Collecte mogelijkheid met QR code

Collecte mogelijkheid met QR code

Sinds kort is er een mogelijkheid om zonder de App te geven maar wel op dezelfde manier. Als de bijgevoegde QR code wordt gescand krijg je het scherm zoals ook bijgevoegd en kan je zo aan de collecte geven. Wel betaal je € 0,35 per transactie. Met name handig als u bij ons op bezoek ...
Lees verder
Verruiming kerkdiensten

Verruiming kerkdiensten

Nederland gaat steeds meer van het slot. Daar zijn wij God dankbaar voor. Ook voor onze kerkelijke gemeente betekent het dat er meer mogelijk is. We volgen de adviezen van de landelijke kerk. Met ingang van aanstaande zondag 6 juni betekent dat het volgende: Voor de zondagse erediensten In beide ochtenddiensten 9.30 en 11.00 uur ...
Lees verder
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.