Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Zomer koffie!

Zomer koffie!

IEDERE MAANDAGMORGEN: ZOMERKOFFIE! In deze zomertijd staat iedere maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur de koffie klaar in de Voorhof. Welkom voor een ongedwongen ontmoeting en praatje bij de onovertroffen koffie van koster Jos! ...
Actie vakantietas

Actie vakantietas

Heel hartelijk dank aan alle gemeenteleden van de Martinigemeente en De Open Hof die hebben meegewerkt aan de Actie Vakantietas. We hebben 42 goedgevulde rugtassen kunnen uitdelen, waarvan 33 via de Voedselbank Leidschendam-Voorburg. Dankzij financiële bijdragen die we van gemeenteleden ontvingen (in totaal een bedrag van € 1555,-) konden we de leuke inhoud van de tassen ...
Extra Actie Kerkbalans 2021

Extra Actie Kerkbalans 2021

Houd elkaar vast! Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. ...
Collecte mogelijkheid met QR code

Collecte mogelijkheid met QR code

Sinds kort is er een mogelijkheid om zonder de App te geven maar wel op dezelfde manier. Als de bijgevoegde QR code wordt gescand krijg je het scherm zoals ook bijgevoegd en kan je zo aan de collecte geven. Wel betaal je € 0,35 per transactie. Met name handig als u bij ons op bezoek ...
Verruiming kerkdiensten

Verruiming kerkdiensten

Nederland gaat steeds meer van het slot. Daar zijn wij God dankbaar voor. Ook voor onze kerkelijke gemeente betekent het dat er meer mogelijk is. We volgen de adviezen van de landelijke kerk. Met ingang van aanstaande zondag 6 juni betekent dat het volgende: Voor de zondagse erediensten In beide ochtenddiensten 9.30 en 11.00 uur ...
Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45 tot 13 uur. Om 12.00 is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist en Kerkomroep. Nadat de klok heeft geluid wordt het Onze Vader gebeden, wordt een psalm gelezen en is er een gebed. Alles met inachtneming van de maatregelen ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket