Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Hongerdoek

Hongerdoek

Hongerdoek Een bijzonder project in deze tijd is het doorgeef-hongerdoek. Een vasten- of hongerdoek werd vanaf de middeleeuwen in rooms-katholieke kerken gedurende de vastentijd tussen het middenschip en priesterkoor opgehangen doek ter bedekking van het altaar. De doek wordt veelal versierd met taferelen uit het lijden van Christus. Vandaag de dag wordt het vaak gemaakt door derdewereldkunstenaars. We sluiten hier enigszins ...
De zeven werken van barmhartigheid

De zeven werken van barmhartigheid

Zondag 21 februari is de eerste zondag van de lijdens- of 40-dagentijd. De zeven werken van barmhartigheid (uit Mattheus 25) staan de komende weken centraal. Deze zondag is dat: ‘de zieken bezoeken’. Ons gemeentelid Barbara Zwaan zal vertellen over haar ervaring met dit thema. We lezen o.a. uit Jesaja 53: ‘onze ziekten heeft Hij gedragen’. ...
Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,ik was naakt, en jullie kleedden mij.Ik was ziek en jullie bezochten mij,ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Mattheüs 25) Veertigdagen: Ik ben er voor jouOp woensdag ...
Kerkbalans

Kerkbalans

Vandaag, 15 februari, vernamen we van de kerkrentmeesters dat er samen met de Open Hof wijkgemeente inmiddels digitaal een bedrag van iets meer dan € 300.000,= is toegezegd. We danken u hartelijk voor uw bijdragen! We zijn op de goede weg! Maar toch is er nog een lange weg te gaan om het tekort op onze jaarlijkse begrotingen te minimaliseren. Een volgende stap is, hoewel ...
Oecumenische bijeenkomsten in de veertigdagentijd

Oecumenische bijeenkomsten in de veertigdagentijd

Thema: Jezus volgen in Zijn lijden op de woensdagen: 24 februari: Gethsemane & de gevangenneming 03 maart: De verloochening van Petrus, voor de Raad 10 maart: Voor Pilatus & voor Herodes 17 maart: Voor Pilatus & naar het kruis geleid 24 maart: De kruisiging & het sterven van Jezus Aanvang 19.00 uur Waar: Sint Martinuskerk, Oosteinde Voorburg ...
OER leeskring

OER leeskring

OER leeskring op 11, 25 maart en 8 april We starten een leeskring via ZOOM over OER. OER is een fascinerende hervertelling van het Bijbelse scheppingsverhaal, gezien door de ogen van een proton. Geschreven door Corien Oranje, kinderboekenauteur, Cees Dekker, natuurwetenschapper, en Gijsbert van den Brink, theoloog. Wie doet mee? Wanneer: Donderdag 11 maart, 25 ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket