Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
De digitale adventskalender 2020

De digitale adventskalender 2020

AFTELLEN NAAR KERST  –  NOG 26 DAGEN Bekijk het filmpje van Els van der Wolf en Leneke Marchand NOG 26 DAGEN ...
Uitnodiging voor de digitale kalender 2020

Uitnodiging voor de digitale kalender 2020

We gaan samen, Martiniwijkgemeente/Oude Kerk en Open Hof/Koningkerk aftellen naar Kerst. We beginnen op de eerste zondag van advent (29 november). Hoe werkt het? Elke dag van 29 november t/m 25 december verschijnt er een filmpje waarin iemand vertelt wat hem of haar hoop en licht geeft op weg naar Kerst. Mensen uit de kerken en ...
Advent 2020 ‘Verlos ons’

Advent 2020 ‘Verlos ons’

Advent: dat komt van adventus, (aan-)komst. In de adventstijd leven we toe naar het feest van de komst van Christus in deze wereld. Hij is gekomen, Hij komt, Hij zal komen! We oefenen ons in hopen, in waken, in verlangen naar de verlossing die God beloofd heeft. Hoe geef je dat inhoud en vorm in ...
Nieuw systeem aanmelden kerkdiensten in de Oude Kerk

Nieuw systeem aanmelden kerkdiensten in de Oude Kerk

Met ingang van de diensten van 29 november a.s. werken met een nieuw systeem voor deelname aan de kerkdiensten. We gaan werken met het programma dat wordt aangeboden door www.kerktijd.nl, een gebruiksvriendelijk programma dat ervoor zorgt dat iedereen die dat wil regelmatig een kerkdienst kan bezoeken.Tot nu toe moest u zich aanmelden voor de kerkdiensten. ...
Dubbele diensten op zondag morgen

Dubbele diensten op zondag morgen

Belangrijk: nieuwe coronamaatregelen, 30 mensen (exclusief kinderen en dienstdoende mensen) in de kerk, dubbele diensten. U heeft het waarschijnlijk in het nieuws al opgevangen: het CIO, het overlegorgaan tussen de kerken en de minister, adviseert dringend dat kerken niet meer dan 30 kerkgangers ontvangen. De Protestantse Kerk Nederland sluit zich daar bij aan. Als Martiniwijkgemeente ...
Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45 tot 13 uur. Om 12.00 is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist en Kerkomroep. Nadat de klok heeft geluid wordt het Onze Vader gebeden, wordt een psalm gelezen en is er een gebed. Alles met inachtneming van de maatregelen ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket