Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

Welkom in de kerk
Aanmelden weer vanaf 28 november

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Nieuwe maatregelen zijn van kracht

Nieuwe maatregelen zijn van kracht

De overheid vraagt aan kerken om zich ook aan de beperkte avond-lockdown te houden en de komende drie weken na vijf uur ’s middags geen activiteiten meer te organiseren. Daar willen we gehoor aan geven. Hieronder leest u alvast wat dat betekent. Komende week ontvangt u een nieuwsbrief, met daarin meer informatie. We werken sinds ...
>
Kostersvacature Oude Kerk

Kostersvacature Oude Kerk

Na het vertrek van onze koster Jos Ploeg zijn we op zoek naar een nieuwe koster, hieronder de tekst voor de advertentie. En ook voor wie dit leest geldt: ben je, of ken je iemand die graag onze nieuwe koster zou willen worden, stuur ook dan je sollicitatie naar de voorzitter van het College van ...
>
Kerstengel ?

Kerstengel ?

Engelen wonen overal. Het zou zomaar kunnen dat je ze kent en tegenkomt. Misschien wel in mensengedaante: iemand die er onverwacht voor je is. Word ook een engel voor een ander en maak juist in deze tijd zichtbaar, dat de hemel op aarde is gekomen! Omzien naar elkaar in de tijd voor KerstEngelen zijn hard ...
>
Digitale adventskalender

Digitale adventskalender

In de Petrus-adventskalender is bij elke dag een overdenking beschikbaar, aangevuld met (gespreks)vragen, gebeden en liederen. De kalender is online te volgen, via petrus.protestantsekerk.nl/advent. Thema: In een ander licht Dit jaar staat in de adventskalender het laatste boek uit de Bijbel centraal, de Openbaring van Johannes. Dit is een forse uitdaging. Openbaring is immers geen eenvoudig ...
>
Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45 tot 13 uur. Om 12.00 is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist en Kerkomroep. Nadat de klok 12 uur heeft geslagen wordt het Onze Vader gebeden, wordt een stukje uit de Bijbel gelezen en is er een gebed, afgesloten ...
>
Nieuwe ambtsdragers gezocht

Nieuwe ambtsdragers gezocht

Met ingang van januari 2022 komt er een einde aan de ambtstermijnen van een aantal van onze kerkenraadsleden, daarmee ontstaan er dus vacatures in de kerkenraad. Wij willen u van harte uitnodigen om namen van mogelijke kandidaten voor het ambt van ouderling of dat van diaken in te dienen bij de kerkenraad. Dat kan bij onze ...
>
Agenda
Aankomende kerkdiensten
Geen evenementen gevonden!

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.