Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Kerk open om dierbaren te gedenken: zondagmiddag 1 november 15:00-18:00 uur

Kerk open om dierbaren te gedenken: zondagmiddag 1 november 15:00-18:00 uur

Begin november wordt overal ter wereld aan overleden dierbaren gedacht. Daarom opent de Oude Kerk in Voorburg op zondagmiddag 1 november om 15.00 uur haar deuren voor wie dit hier wil doen. Je kunt zomaar even binnenlopen in de kerk. Ook als je er eigenlijk nooit komt. Er is ruimte om een kaarsje aan te ...
Dubbele diensten op zondag morgen

Dubbele diensten op zondag morgen

Belangrijk: nieuwe coronamaatregelen, 30 mensen (exclusief kinderen en dienstdoende mensen) in de kerk, dubbele diensten. U heeft het waarschijnlijk in het nieuws al opgevangen: het CIO, het overlegorgaan tussen de kerken en de minister, adviseert dringend dat kerken niet meer dan 30 kerkgangers ontvangen. De Protestantse Kerk Nederland sluit zich daar bij aan. Als Martiniwijkgemeente ...
Enquete Corona-periode

Enquete Corona-periode

De kerkenraad is benieuwd hoe u het kerk-en gelovige zijn in corona-tijden ervaart. Omdat een gemeente-vergadering onder deze omstandigheden niet goed te organiseren is, doen we het middels een enquête. Dat kan op twee manieren. Digitale enquete 2. De enquete hier downloaden en in de kerk inleveren (dagelijks geopend) of doormailen naar de scriba. Ondertekenen ...
Weer een ABC-Cursus!

Weer een ABC-Cursus!

Wat: ABC-cursus, kennismakingscursus christelijk geloof.Voor wie: voor wie nieuwsgierig is naar christelijk geloven.Gespreksleiding en opgave:Ds. Leneke Marchand (hmmarchand@hotmail.com / 070-7520363)vanuit de protestantse gemeente rond de Oude Kerk.Wanneer: ABC cursus herfst 2020: vanaf 22 september op dinsdag avond Waar: de Voorhof, naast de Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg.Boek: Gert Jan Roest Hoopvol leven, ontdek de weg die Jezus wijst Data:Dinsdag 22 september             ...
Activiteitengids 2020

Activiteitengids 2020

Het winterseizoen gaat weer van start op 20 september 2020.  Alle activiteiten kunt u lezen in het onderstaande activiteitenoverzicht 2020. Ga voor het overzicht naar: activiteitengids 2020 >> ...
Vooruitblik komende seizoen: nascholing ds. Leneke Marchand

Vooruitblik komende seizoen: nascholing ds. Leneke Marchand

Voor predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk is er een vijfjaarlijks systeem van mentoraat, nascholing en begeleiding: de permanente educatie (PE). De Protestantse Kerk wil met de kwaliteitsimpuls van de permanente educatie een bijdrage leveren aan de bedieningsvreugde (mooi woord!) en het werkplezier van de predikanten en kerkelijk werkers. Het gaat erom dat ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Shopping Basket