Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

Welkom in de kerk
Zondag 10.00 uur dienst
Maandag t/m vrijdag 11.45 - 13.00 uur (12.00 uur middaggebed)

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Maandag ochtend koffie!

Maandag ochtend koffie!

IEDERE 1e MAANDAG van de MAAND: KOFFIE! Tussen 10.00 – 12.00 uur staat de koffie klaar in de Voorhof. Welkom voor een ongedwongen ontmoeting en praatje bij de onovertroffen koffie! ...
>
Uitnodiging zomerfeest 3 juli

Uitnodiging zomerfeest 3 juli

Uitnodiging zomerfeest 3 juli Op zondag 3 juli van 16:00 tot 19:30 uur bij de Oude Kerk: zomerfeest met allerlei gezellige activiteiten, een swingende gezinsdienst met als thema ‘Hemels feest’ en als afsluiter een bruisende barbecue/buitenmaaltijd. Dit wil je niet missen! Geef je op via de flip-over in de Voorhof of meld je  binnenkort aan ...
>
Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Oude Kerk open van 11.45 – 13.00 uur

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45 tot 13 uur. Om 12.00 is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist en Kerkomroep. Nadat de klok 12 uur heeft geslagen wordt het Onze Vader gebeden, wordt een stukje uit de Bijbel gelezen en is er een gebed, afgesloten ...
>
Onthulling “De Vlam” in de Mall

Onthulling “De Vlam” in de Mall

Op woensdag 11 mei is in de Mall of the Netherlands een kunstwerk onthuld. Dit kunstwerk is op initiatief van de Raad van Kerken van Leidschendam en Voorburg tot stand gekomen. Het is een vredesvlam met op de sokkel de tekst uit het Hooglied: “De liefde is een vlammend vuur.” Met dit kunstwerk wordt een ...
>
Team Kinderkerk versterken?

Team Kinderkerk versterken?

De kinderkerk groeit en bloeit. Elke zondag zet de leiding zich met veel bezieling en plezier in voor het verzorgen van een programma voor de jonge groep en de oudere groep kinderen. Ons team is een beetje klein aan het worden en daarom zoeken wij uitbreiding met enkele enthousiaste nieuwe (assistent) leiders. Misschien iets voor ...
>
‘Samen eten’ in de Voorhof

‘Samen eten’ in de Voorhof

Iedereen van binnen en buiten de kerkgemeenschap wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Vanaf 8 maart heten we u elke 2e en 4e dinsdag van de maand welkom in de Voorhof (Herenstraat 77), waar we voor € 8,50 een driegangen verrassingsmenu serveren. Inloop vanaf 17.15 uur. Uiteraard krijgen de gasten een vaste plaats toegewezen en wordt ...
>
Agenda
Aankomende kerkdiensten
Geen evenementen gevonden!

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.