Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

Eigentijds,

oog voor traditie

op zoek naar God.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

Onze prachtige Oude – of Martinikerk is al 800 jaar een centrum van bezinning, lofzang en gebed. Daar komen wij samen: de leden van de wijkgemeente Martini, een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

We geloven in een God die van íeder mens houdt. Voor ons is de kerk een oefenplek om elkaar te aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap ruimte en plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Oude Kerk dagelijks open van 11.00-13.00 uur

Oude Kerk dagelijks open van 11.00-13.00 uur

Van maandag t/m zaterdag is de kerk open van 11 tot 13 uur. Om 12.00 is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden. Nadat de klok heeft geluid wordt het Onze Vader gebeden, wordt een psalm gelezen en is er een gebed. Alles met inachtneming van de maatregelen ivm corona. Het gebedsmoment ...
De kerk, plaats van ontmoeting, ook nu

De kerk, plaats van ontmoeting, ook nu

We komen elkaar in deze tijd vooral tegen door middel van een kaartje, e-mailberichtje of een telefoontje, maar gelukkig soms ook nog fysiek. Want mede dankzij het mooie weer zijn de bankjes rondom de kerk zeer regelmatig bezet. Omwonenden gebruiken de bankjes bij De Voorhof en ook de bank naast de kerk wordt door velen ...
Kerkdiensten vanaf 1 juni

Kerkdiensten vanaf 1 juni

Kerkdiensten in juni: experimenteren met maximaal 30 bezoekers Vanaf 1 juni kunnen we voorzichtig gaan experimenteren met diensten waarin maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Vanaf 1 juli kunnen de aantallen omhoog tot 100, al denken we niet, dat we zoveel mensen in onze kerk op veilige afstand van elkaar kunnen ontvangen. Zeker niet, omdat de ...
Telefooncirkel

Telefooncirkel

Telefooncirkels met vraag van de week ‘Ik woon hier nog niet zo lang en kende nog niet veel mensen in de kerk. Nu sluit ik nieuwe vriendschappen.’ ‘Zo leuk om ook eens een jong iemand te spreken!’ Zomaar twee reacties van mensen die meedoen aan de telefooncirkels. Er ontstaan nieuwe contacten en bestaande contacten verdiepen ...
Pinksterkunst: Doe mee!

Pinksterkunst: Doe mee!

Op 31 mei is het Pinksteren. Dat kunnen we niet samen vieren. Maar u of jij kunt wel meedoen aan een kunstwerk, dat met Pinksteren en de weken erna in de Oude Kerk zal hangen. Zie onderstaand de beschrijving voor het maken van het duifje. En lees Pinkstergedicht….. ...
Collectes bij de digitale diensten

Collectes bij de digitale diensten

Juist in deze tijd willen we blijven delen met mensen die het (wereldwijd) nodig hebben, en zorgen dat kerkelijke presentie mogelijk blijft: daarom graag uw aandacht voor de collectes voor diaconie en plaatselijke kerk. Wekelijks wordt er in de dienst mondeling uitleg gegeven over de collectebestemming. Externe doelen ontvangen vanuit de diaconie € 600,- De ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Maatregelen i.v.m. Coronacrisis

Stuurgroep ingesteld: De kerkenraadsvergaderingen liggen stil, maar een stuurgroep, bestaande uit moderamenleden (Dirma Redelijkheid, Ronald Schippers, Cor Hoek, Melinda Hartevelt, de beide predikanten) en pastoraal ouderling Els Schippers fungeert als kleine kerkenraad en informeert en raadpleegt de formele kerkenraad.

Alleen online kerkdiensten: In ieder geval tot 1 juni zal er iedere zondag om 10.00 uur via kerkomroep en kerkdienstgemist een kerkdienst (zonder kerkgangers) te volgen zijn vanuit de Oude Kerk waarin een van onze eigen predikanten voorgaat. Hier zullen ook mededelingen worden gedaan over geboorte, overlijden, ziekte of praktische zaken. Verzoeken tot voorbede kunt u mailen aan de predikanten of uw ouderling. Hebt u praktische hulp nodig, geef dit dan door aan uw ouderling, diaken of de scriba.

Collectes: Juist in deze tijd willen we blijven delen met mensen die het (wereldwijd) nodig hebben, en zorgen dat kerkelijke presentie mogelijk blijft: daarom graag uw aandacht voor de collectes voor diaconie en plaatselijke kerk.

  • De ‘uitgangscollecte’ in de Veertigdagentijd is voor het Wycliffe Bijbelvertaalproject in Onobasulu, Nieuw Guinea, waarbij Anne Stoppels-Dondorp, dochter van Netty Dondorp, al jaren betrokken is: NL49 INGB 0000 5470 91 t.nv. Wijkdiaconie Martinigemeente, o.v.v. 40-dagenproject.
  • Diaconale collecte: NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.
  • Collecte voor de plaatselijke kerk: NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.

Kerk open van maandag tot en met zaterdag: Iedere werkdag is de Oude Kerk open van 11.00-13.00 uur voor stilte, gebed en meditatie. Om 12.00 uur bidden we in de kerk het Onze Vader en luiden we de klok.

We raden u aan, om een bezoek aan de kerk verstandig te combineren met het doen van de boodschappen of het maken van een ommetje. Zo geven we gehoor aan de dringende oproep van onze premier om alleen indien nodig de deur uit te gaan. Binnen de muren van de kerk houden we ons aan alle afgekondigde sociale hygiënevoorschriften.

Goed om te weten: ook de Franse Kerk is dagelijks open, van 15.00-17.00 uur.

Pastoraat en bezoekwerk: Het pastoraal team richt zich gedurende deze crisis op telefonisch pastoraat, enerzijds om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken, anderzijds om mensen met een kwetsbare gezondheid of op hoge leeftijd niet in gevaar te brengen. Mocht een bezoek toch dringend gewenst zijn, geef het dan aan, we zoeken dan met u naar een mogelijkheid. En bellen of mailen kan in ieder geval altijd.

Sociale telefooncirkel: Vindt u het fijn om zo nu en dan gebeld te worden, of vindt u het leuk om iemand anders op te vrolijken met een telefoontje? Dan kunt u dit doorgeven aan ouderling Els Schippers.

Praktische hulp

Als u praktische hulp nodig heeft of graag iemand anders wilt helpen, neem dan contact op met diaken Cor Hoek (zie contact)

Gebed en luiden klokken om 12.00 uur ’s middags: Ons voorstel is, dat we elke dag om 12 uur ’s middags een moment stil zijn om te bidden. Als we dat – ieder op zijn eigen plek – doen, verbindt ons dat met God en met elkaar. 

Communicatie en privacy: Voor de digitale nieuwsbrief maken we – gezien de bijzondere situatie – gebruik  van ons bekende e-mailadressen. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen wilt u dan zo vriendelijk zijn uw e-mailadres door te geven via het contactformulier? 

Shopping Basket