Welkom bij de Protestantse Wijkgemeente Martini in Voorburg

veelvormig,

een in Christus,

bewogen door de Geest.

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

De Protestantse wijkgemeente Martini is een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

De kerk is voor ons een oefenplek om elkaar te leren aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws
Belangrijk: informatie over hervatting van de erediensten 

Belangrijk: informatie over hervatting van de erediensten 

Nu de corona-maatregelen worden versoepeld, kunnen we ook als gemeente voorzichtig weer gaan werken aan de normalisering van het gemeenteleven. Hieronder kunt u lezen wat dat met name voor de kerkdiensten betekent. De kerkdeuren gaan weer (beperkt) open!  We zijn blij dat er weer ruimte komt om op zondag bij elkaar te komen in de ...
Opgave kerkdiensten in de Oude Kerk

Opgave kerkdiensten in de Oude Kerk

Formeel mogen per 1 juni maximaal 30 gemeenteleden de diensten bezoeken, vanaf 1 juli maximaal 100. (Meer informatie) We willen als kerkenraad een overzicht maken van die mensen die de kerkdienst willen bezoeken. Dan kunnen we op grond daarvan een indeling maken en u gericht voor een zondag uitnodigen. Uw aanmelding wordt genoteerd en u wordt ...
Pinksteren 2020: Gezamenlijk gemaakt Pinksterkunstwerk

Pinksteren 2020: Gezamenlijk gemaakt Pinksterkunstwerk

Gemeenteleden hebben de duifjes gevouwen. Pinksteren: veelkleurig, aan elkaar verbonden door Christus, bewogen door de Geest. ...
Bijbellezen in de zomer: de kerk

Bijbellezen in de zomer: de kerk

Wat betekent het om deel van de kerk te zijn, deel van Christus’ lichaam? Hoe zullen wij leven als kerk? Hoe zag de vroege kerk zichzelf? In de Coronacrisis worden deze vragen spannender dan ooit. Wat is in deze omstandigheden onze roeping, onze diepste identiteit als geloofsgemeenschap? Vanaf Pinksteren luisteren we iedere woensdag van 20.00- ...
Collectes bij de digitale diensten

Collectes bij de digitale diensten

Bedankt voor Uw bijdrage in tijden van CORONA Allereerst willen wij u bedanken voor de giften die u de afgelopen periode van maart t/m eind mei in plaats van uw bijdrage aan de wekelijkse collecten stortte op de rekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters. Door CORONA is het voorlopig nog niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze ...
Oude Kerk dagelijks open van 11.00-13.00 uur

Oude Kerk dagelijks open van 11.00-13.00 uur

Van maandag t/m zaterdag is de kerk open van 11 tot 13 uur. Om 12.00 is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden. Nadat de klok heeft geluid wordt het Onze Vader gebeden, wordt een psalm gelezen en is er een gebed. Alles met inachtneming van de maatregelen ivm corona. Het gebedsmoment ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Maatregelen i.v.m. Coronacrisis

Aanmelding voor de kerkdiensten

Formeel mogen per 1 juni maximaal 30 gemeenteleden de diensten bezoeken, vanaf 1 juli maximaal 100.

We willen als kerkenraad een overzicht maken van die mensen die de kerkdiensten willen bezoeken. Dan kunnen we op grond daarvan een indeling maken en u gericht uitnodigen.

U kunt zich opgeven via het opgaveformulier. 

Wie geen internet heeft kan Bep van Sloten bellen op nummer 3952183

 

Kerkdiensten in de maand juni

  • In de maand juni is er iedere zondag een dienst om 10.00 uur waar (afgezien van de ambts-en taakdragers) 30 gemeenteleden welkom zijn. U bent deze maand veelal dus nog steeds vanuit huis via internet met de gemeente verbonden. Daar blijft de vormgeving van de dienst dan ook op aangepast.
  • We gebruiken deze maand om ervaring op te doen.
  • De ouderlingen zullen uit de aanmeldingen elke week een groep gemeenteleden uitnodigen om aanwezig te zijn. De rest van de gemeente kan de diensten meebeleven via www.kerkomroep.nl en www.kerkdienstgemist.nl

Kerkdiensten vanaf 1 juli

  • Als de ‘proefmaand’ juni goed is verlopen, kunnen we vanaf 1 juli ruimer gaan uitnodigen. Dan zal er ook weer creche en kinderdienst zijn.
  • Na de vakantiemaanden juli en augustus kijken we hoe we het gemeenteleven verder kunnen normaliseren.

 

Gang van zaken rondom de diensten

Als u een uitnodiging ontvangt om een kerkdienst bij te wonen, ontvangt u daarbij ook informatie over de praktische gang van zaken rondom de diensten. En bij binnenkomst in de kerk volgt u de aanwijzingen gastvrouw of gastheer. Waarbij we ons houden aan de richtlijnen van de RIVM.

Kerk open van maandag tot en met zaterdag: 

Iedere werkdag is de Oude Kerk open van 11.00-13.00 uur voor stilte, gebed en meditatie. Om 12.00 uur bidden we in de kerk het Onze Vader en luiden we de klok.

We raden u aan, om een bezoek aan de kerk verstandig te combineren met het doen van de boodschappen of het maken van een ommetje. Zo geven we gehoor aan de dringende oproep van onze premier om alleen indien nodig de deur uit te gaan. Binnen de muren van de kerk houden we ons aan alle afgekondigde sociale hygiënevoorschriften.

Goed om te weten: ook de Franse Kerk is dagelijks open, van 15.00-17.00 uur.

Pastoraat en bezoekwerk

Het pastoraal team richt zich gedurende deze crisis op telefonisch pastoraat, enerzijds om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken, anderzijds om mensen met een kwetsbare gezondheid of op hoge leeftijd niet in gevaar te brengen. Mocht een bezoek toch dringend gewenst zijn, geef het dan aan, we zoeken dan met u naar een mogelijkheid. En bellen of mailen kan in ieder geval altijd.

Sociale telefooncirkel 

Vindt u het fijn om zo nu en dan gebeld te worden, of vindt u het leuk om iemand anders op te vrolijken met een telefoontje? Dan kunt u dit doorgeven aan ouderling Els Schippers.

Praktische hulp

Als u praktische hulp nodig heeft of graag iemand anders wilt helpen, neem dan contact op met diaken Cor Hoek (zie contact)

Gebed en luiden klokken om 12.00 uur ’s middags

Ons voorstel is, dat we elke dag om 12 uur ’s middags een moment stil zijn om te bidden. Als we dat – ieder op zijn eigen plek – doen, verbindt ons dat met God en met elkaar.

Communicatie en privacy

 Voor de digitale nieuwsbrief maken we – gezien de bijzondere situatie – gebruik  van ons bekende e-mailadressen. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen wilt u dan zo vriendelijk zijn uw e-mailadres door te geven via het contactformulier?

Shopping Basket