Restauratie van het Marianne orgel

– Steunt u ook?   

Het Marianneorgel wordt gerestaureerd! Het orgel in de Oude Kerk werd vervaardigd door de orgelmaker Johan Frederik Witte (Fa J. Bätz & Co.) – officieel ‘hofleverancier van Zijne Majesteit Den Koning’. Voor het herstel is financiële steun nodig.

Ons orgel werd in 1879 geschonken door prinses Marianne, de jongste dochter van Koning Willem I, die lange tijd in Voorburg woonde. Vandaar dat dit Witte-orgel ook wel het Marianneorgel wordt genoemd. De laatste grote onderhoudsbeurt was meer dan 40 jaar geleden. Tijdens de voorbereiding voor de aanpassingen van het interieur in de Oude Kerk nam Louis Cosman het initiatief voor restauratie. Bij de evaluatie van de offertes (drie voor het groot onderhoud en nog eens drie voor de restauratie van het schilderwerk) werd de hulp van orgeladviseur Dirk Bakker ingeroepen.

Herstelplannen

In januari 2019 schreef dhr. Bakker een rapport over het Marianneorgel en de ingediende herstelplannen van de orgelbouwers. In nauw overleg met onze organisten Hans Houtman en Jan Droogers en onder leiding van onze Gebouwen Commissie is besloten om de restauratie van het Marianneorgel te gunnen aan Martin Butter, orgelmaker & klavierinstrumentenmaker uit Ridderkerk. De opdracht voor het schilderwerk ging naar de firma De Jongh BV uit Waardenburg. Uiteraard zijn deze plannen ook besproken met, en goedgekeurd door de kerkenraad van de Martinigemeente en het College van Kerkrentmeesters.

Planning: begin juni

Het kabinet- of koororgel is in 2011 geheel gerenoveerd, maar helaas waren er storende mankementen, die het gebruik belemmeren. De problemen zijn zowel van mechanische als klankgevende aard en een vakkundig herstel van het kabinetorgel heeft een hoge prioriteit. Besloten is het kabinetorgel grondig door Martin Butter onder handen te laten nemen. De planning is om begin juni met de restauraties van beide orgels te beginnen, mits dat mogelijk is gezien de coronacrisis.

Subsidie en sponsoring nodig

Aan deze restauraties zijn behoorlijke kosten verbonden. Gelukkig kunnen die voor een groot deel worden gedekt uit de verkoop van de orgels uit de Fonteinkerk en de Opstandingskerk en de orgel bestemmingsreserve. Toch zullen er ook subsidies en sponsoren nodig zijn. Het organiseren van ondersteunende inzamelingsactiviteiten, zoals concerten, is op dit moment moeilijk. Daarom de vraag aan u om dit werk financieel te steunen.

U kunt een gift overmaken naar NL07 RABO 0373 7311 32 ten name van Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v.: Steun voor orgelrestauraties Oude Kerk.

Tekst: Alewijn Schouten

Het plan van aanpak van de restauratie leest u in de bijlage >

Comments are closed.