Marianne orgel herboren

Een orgel herboren!

De restauratie van het J.F. Witte-orgel of Marianneorgel vordert gestaag. De werkzaamheden van het De Jongh Schildersbedrijf zijn afgesloten. De frontpijpen van het orgel zijn weer teruggeplaatst en eind november werd de steiger verwijderd. De restauratie nadert zijn voltooiing.  

Orgeladviseur Dirk Bakker: ‘Gelijktijdig met het noodzakelijke groot onderhoud wordt het orgel zoveel mogelijk terug te brengen in de staat van 1879, toen orgelmaker Johan Frederik Witte een nieuw orgel leverde. Dit wordt bereikt door een nauwe samenwerking tussen de vakkundige orgelbouwers Martin Butter en Sander Booij en de restauratiecommissie, waarin ook onze organisten zitten (onder leiding van Fred Verschoor).’

In de tweede helft van de vorige eeuw zijn er diverse aanpassingen uitgevoerd, die zowel het aantal stemmen (registers) vergrootten als het klankkarakter wijzigden.

Bakker: ‘Daarmee werd het orgel meer geschikt gemaakt voor een breder scala aan muziek. De huidige aanpassingen zorgen ervoor dat de kwaliteit en het klankbeeld van 1879 worden aangevuld. De registers Mixtuur en Viola zijn gereconstrueerd en de Cornet is nieuw gemaakt, naar voorbeeld van de originele Cornet in het orgel van de Evangelisch Lutherse Kerk te Utrecht (J.F. Witte 1880).’

Musicerende engelen

Met veel zorg zijn de decoraties van het orgel onder handen genomen. Er kwam zelfs een meubelmaker aan te pas om kleine onderdelen te repareren en meterslange spleten, ontstaan door gekrompen houtdelen, te dichten voor het aflakken. De musicerende engelen, die het orgel flankeren, staan er weer fris en opgetogen bij.

In de zomermaanden werd de vrouw van Sander Booij ernstig ziek. Een levertransplantatie zou haar leven moeten redden. Helaas is ze na een zeer intensieve strijd op 31-jarige leeftijd overleden. Een zware klap voor Sander. Het is volstrekt begrijpelijk dat dit grote verlies tot vertraging heeft geleid.

We verwachten dat de restauratie van het Marianneorgel midden januari 2021 afgerond wordt.

Financiële steun gewenst!

De subsidieresultaten vallen wat tegen vanwege corona. Daarom aan u de vraag om financiële steun. U kunt uw gift overmaken op NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v.: Steun voor orgelrestauratie Oude Kerk.

U kunt de orgelrestauratie ook steunen door kaarsen (€ 6,- per stuk) met de afbeelding van de toren te bestellen bij Frank Arons, E f.arons@ziggo.nl, M 06 2276 2280. Graag het bedrag overmaken naar de Protestantse Gemeente Voorburg Wervingscommissie NL 48 INGB 00048 30726.

– Steunt u ook?   

Het Marianneorgel wordt gerestaureerd! Het orgel in de Oude Kerk werd vervaardigd door de orgelmaker Johan Frederik Witte (Fa J. Bätz & Co.) – officieel ‘hofleverancier van Zijne Majesteit Den Koning’. Voor het herstel is financiële steun nodig.

Ons orgel werd in 1879 geschonken door prinses Marianne, de jongste dochter van Koning Willem I, die lange tijd in Voorburg woonde. Vandaar dat dit Witte-orgel ook wel het Marianneorgel wordt genoemd. De laatste grote onderhoudsbeurt was meer dan 40 jaar geleden. Tijdens de voorbereiding voor de aanpassingen van het interieur in de Oude Kerk nam Louis Cosman het initiatief voor restauratie. Bij de evaluatie van de offertes (drie voor het groot onderhoud en nog eens drie voor de restauratie van het schilderwerk) werd de hulp van orgeladviseur Dirk Bakker ingeroepen.

Herstelplannen

In januari 2019 schreef dhr. Bakker een rapport over het Marianneorgel en de ingediende herstelplannen van de orgelbouwers. In nauw overleg met onze organisten Hans Houtman en Jan Droogers en onder leiding van onze Gebouwen Commissie is besloten om de restauratie van het Marianneorgel te gunnen aan Martin Butter, orgelmaker & klavierinstrumentenmaker uit Ridderkerk. De opdracht voor het schilderwerk ging naar de firma De Jongh BV uit Waardenburg. Uiteraard zijn deze plannen ook besproken met, en goedgekeurd door de kerkenraad van de Martinigemeente en het College van Kerkrentmeesters.

Planning: begin juni

Het kabinet- of koororgel is in 2011 geheel gerenoveerd, maar helaas waren er storende mankementen, die het gebruik belemmeren. De problemen zijn zowel van mechanische als klankgevende aard en een vakkundig herstel van het kabinetorgel heeft een hoge prioriteit. Besloten is het kabinetorgel grondig door Martin Butter onder handen te laten nemen. De planning is om begin juni met de restauraties van beide orgels te beginnen, mits dat mogelijk is gezien de coronacrisis.

Subsidie en sponsoring nodig

Aan deze restauraties zijn behoorlijke kosten verbonden. Gelukkig kunnen die voor een groot deel worden gedekt uit de verkoop van de orgels uit de Fonteinkerk en de Opstandingskerk en de orgel bestemmingsreserve. Toch zullen er ook subsidies en sponsoren nodig zijn. Het organiseren van ondersteunende inzamelingsactiviteiten, zoals concerten, is op dit moment moeilijk. Daarom de vraag aan u om dit werk financieel te steunen.

U kunt een gift overmaken naar NL07 RABO 0373 7311 32 ten name van Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v.: Steun voor orgelrestauraties Oude Kerk.

Tekst: Alewijn Schouten

Het plan van aanpak van de restauratie leest u in de bijlage >

Comments are closed.