Vooruitblik komende seizoen: nascholing ds. Leneke Marchand

Voor predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk is er een vijfjaarlijks systeem van mentoraat, nascholing en begeleiding: de permanente educatie (PE). De Protestantse Kerk wil met de kwaliteitsimpuls van de permanente educatie een bijdrage leveren aan de bedieningsvreugde (mooi woord!) en het werkplezier van de predikanten en kerkelijk werkers. Het gaat erom dat zij hun vak bijhouden, als theoloog, catecheet of pastor. Het werken in de gemeente vraagt bovendien om het zelf open blijven voor de Schrift in de context van de huidige samenleving. Dit bevordert dat de kerk blijvend vindplaats is van geloof, hoop en liefde.

Klinisch pastorale cursus 
Afgelopen januari was ik 10 jaar predikant. Ik ben dus al ruimschoots aan de beurt om bij te scholen. Het komend seizoen volg ik de training Klinisch Pastorale Vorming (KPV) aan de PthU. Doelstelling van deze training is om de professionaliteit van de predikant te versterken. De training stimuleert je naar jezelf en naar anderen te kijken. Wie ben ik als pastor? Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn grenzen?

Kortom: een ‘grote beurt’ voor predikanten. En dat is belangrijk, omdat je als predikant je eigen instrument bent. Door de KPV training te volgen voldoe ik voor 5 jaar aan mijn verplichting tot nascholing. Dat zal komend seizoen behoorlijk wat tijd en energie kosten. Je kunt het vergelijken met een ouderwets studieverlof, waarin de predikant 3 maanden vrijgesteld was voor studie, maar dan uitgesmeerd over 9 maanden.

Afwezig
De training vindt plaats in het Dominicanenklooster te Huissen. Steeds in blokken van drie weken achter elkaar, waarbij het om de maandag, dinsdag en woensdag gaat. De studiebelasting is echter meer dan de dagen in Huissen. Er wordt ook literatuurstudie verwacht, voorbereiding en procesverslagen, waarbij het opgeteld om even zovele uren zal gaan. De data van de training zijn: 23 nov -9 dec / 11 jan- 27 jan 2021 / 8 mrt -24 mrt / 10-27 mei / 28 en 29 juni

Investering
Inmiddels heb ik kennisgemaakt met mijn 7 medecursisten en 2 cursusleiders. De kosten voor de opleiding ben ik nu via fondsen bij elkaar aan het sprokkelen. De landelijke kerk verwacht van de kerkelijke gemeente om tijd te geven (om de trainingsdagen te volgen en de zondagen in de trainingsweken de predikant uit te roosteren). Het is dus niet alleen voor mij, maar ook voor u als gemeente een flinke investering. Want in de trainingsweken ben ik er niet voor pastoraat, vergaderingen en ander gemeentewerk.

Verdieping en verbinding
Her en der hebben we in de gemeente al tegen elkaar gezegd, dat we dit jaar maar als een sabbatsjaar moeten beschouwen. Nu activiteiten door de covidmaatregelen niet doorgang kunnen vinden zoals we gewend waren, komt er ruimte voor verdieping en verbinding op andere manieren. Deze training zie ik ook in dat perspectief. Ik verheug me na 10 jaar predikantschap op een grondige bezinning op het ambt dat ik draag en ben blij dat de kerkenraad deze vorm van scholing van harte ondersteunt. Graag vertel ik meer aan wie vragen heeft! Ds. Leneke Marchand

Comments are closed.