Ouderlingen

Wenst u bezoek? Geef het dan hier door:

Aandacht voor elkaar

Ouderlingen maken als ambtsdrager deel uit van de kerkenraad en zijn samen met heel de kerkenraad verantwoordelijk voor het geestelijk beleid in de gemeente. Verder ligt haar/zijn primaire verantwoordelijkheid op het terrein van de pastorale zorg: het bezoeken van gemeenteleden. Het doel van zo’n bezoek kan zijn: kennismaken, een luisterend oor, een geloofsgesprek, of gewoon even aandacht. Zij worden daarbij ondersteund door predikanten en bezoekmedewerkers (gemeenteleden die ook bezoekwerk doen). Ook door diakenen worden bezoeken gebracht, met name bij sociale, praktische of financiële problematiek. 

Jongeren

Bovenstaande geldt niet alleen voor de volwassen gemeenteleden. Ook brengen we graag een bezoek aan jongeren uit de wijk die daaraan behoefte hebben! Kijk daarvoor bij: jeugdouderling.

Ambtsgeheim

Bij hun bevestiging beloven ouderlingen geheimhouding over alles wat hen ter ore komt tijdens hun pastorale werk. Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Training

Voor het bezoekwerk wordt zij/hij samen met de pastorale medewerkers toegerust tijdens de avonden die speciaal met dit doel maandelijks worden belegd. Bij hun werk kunnen zij altijd terugvallen op de predikant. Samen met de predikanten vormen zij het consistorie (ook wel ouderlingenberaad genoemd), waar onderwerpen van pastorale aard die spelen in de gemeente worden besproken.

Missionair ouderling en jeugdouderling

Sommige ouderlingen hebben een bijzondere taak. De missionair ouderling Arjan van Mourik heeft als taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht. Zie voor meer informatie: missionair werk. De jeugdouderling heeft als taak leiding te geven aan het jeugdwerk. Zie:

Bezoekmedewerkers

Brengen bezoeken bij gemeenteleden, bijvoorbeeld bij verjaardagen of jubilea. Zij ondersteunen de predikanten en ouderlingen bij hun werk. Twee keer per jaar worden zij toegerust voor hun werk door de predikanten. De coördinatie van het bezoekwerk gebeurt in overleg met de wijkouderling. Deze groep kan altijd uitbreiding gebruiken. 

Pastoraal medewerkers         

mw. E. Arons-de Bruijn          

mw. I.E. Feenstra        

hr. R.R.F. Kuiters         

mw. J.P. van Mannekes-Kroon          

            mw. J.W. Plugge-Hasenoot    De Mantel en Panden

            mw. D.C. Tiemens-Tuijnman  

            mw. F.G.J. Willemsen

Diakonaal medewerkers        mw. G.M. Nauta-Steinhart    

            mw. A. Verschoor-Groen       

Diakonaal taakdrager hr. D.J. Hagedooren   

Sectie-indeling

De wijkgemeente is opgedeeld in geografische secties waarin ouderlingen, diakenen en/of pastorale medewerkers werkzaam zijn. De sectie-indeling treft u hier aan.

Sectie indeling

  •  

INDELING VAN DE WIJKEN MET BIJBEHOREND PASTORAAL TEAM
[zie plattegrond onderaan voor de betekenis van de letters; de wijken A en F bevatten delen die tot wijkgemeente De Open Hof behoren; wijk G behoort geheel tot De Open Hof. Ongeacht in welke wijk u woont is het mogelijk om lid van onze wijkgemeente te worden. Geeft u dit dan door aan het Kerkelijk Bureau.]

Wijk A

   
ouderling: mw. E. Schippers-Gijsbers
pastoraal medewerker mw. P. van Essen
predikant ds. W.F. Schormans 

Aart van der Leeuwkade
Alberdingk Thijmkade
Albert Verweystraat
Allard Piersonkade
Badhuislaan
Broekslootkade
Bruijnings Ingenhoeslaan
Burgemeester Feithplein
Busken Huetlaan
Carel Vosmaerstraat
Cremerstraat
Douwes Dekkerstraat
Frans Mortelmansstraat
Goeverneurkade
Graaf Florisstraat
Guido Gezellestraat
Herman Gorterstraat
Jacob van den Eyndenstraat
Jhr. Carel Sternplein
Johan de Meesterstraat
Koningin Julianalaan
Koningin Wilhelminalaan
Laan van Nieuw Oosteinde
Louis Couperusstraat
Marcellus Emantslaan
Mgr. van Steelaan
Noteboompark
Park de Werve
Prins Bernhardlaan (even: 128-190)
Prins Bernhardlaan (oneven: 65-111)
Prins van Lignestraat
Queridostraat
Rozenboomlaan
Spinozalaan
Uhlenbeckstraat
Van Arembergelaan
Van de Wervestraat
Van Faukenbergestraat
Van Halewijnlaan
Van Horvettestraat
Van Leeuwenstraat
Van Leijdenstraat
Van Lugtenburgstraat
Van Pabstlaan
Van Tuijl Van Serooskerkenstraat
Van Watervlietstraat
Van Woudekade
Van Zegwaardstraat
Willem de Bijelaan

Wijk B 

ouderling: mw. E.I. van Sloten-van de Munt
diaken: mw. W. de Villeneuve-van Asbeck
pastoraal medewerker mw. I.E. Feenstra
predikant ds. H.M. Marchand

Carel Vosmaerstraat
Da Costaplein
Dr Blookerstraat
Einddorpstraat
Franse Kerkstraat
Herenstraat
Kerkstraat
Kleine Laan
Laan van Haagvliet
Laan van Heldenburg
Laan van Oostenburg
Laan van Rustenburg
Lusthofstraat
Marialaan
Noordenburglaan
Oranjelust
Oude Haven
Parkweg (oneven: 1-167)
Parkweg (even: 2-160)
Raadhuisstraat
Rusthoflaan
Schoolstraat
Sionsstraat
Van Schagenstraat
Van Wassenaer Hoffmanplein
Veenkade
Vlietstraat
Voorhofstraat
Vossenburchstraat
Zuyderloostraat
Zwartelaan


Wijk C

ouderling: mw. E.I. van Sloten-van de Munt
pastoraal medewerkers dhr. R.R.F. Kuiters
  mw. J.P. van Mannekes-Kroon
predikant: ds. H.M. Marchand

Emmastraat
Groen van Prinstererlaan
Hoeckvlietstraat
Jan Ligthartstraat
Laan van Sevenstar
Laan van Swaensteijn
Loolaan
Mauritsstraat
Montessoristraat
Nieuwstraat
Oosteinde (oneven: 47-147)
Oosteinde (even: 56-66a)
Oranje Nassaustraat
Parkweg (oneven: 169-241a)
Parkweg (even: 162-292)
Plaats van Middendorp
Prins Albertlaan
Prins Hendrikstraat
Prinses Margrietlaan (1-21)
Prinses Marijkekade
Prof. Casimirstraat
Schellinglaan
Sophiastraat
Van Deventerlaan
Van Deventerplein
Vlietwijck
Waalhofflaan
Westerlookade
Westvlietweg (1-62)
Weverslaan 

Wijk D

ouderling: mw. M. Walvoort-van Leeuwen
pastoraal medewerker:  mw. D.C. Tiemens-Tuijnman
predikant: ds. H.M. Marchand

Buitenrustplein
Buitenruststraat
Eemwijkplein
Eemwijkstraat
Eenhoornstraat
Laan van Leeuwesteyn
Oosteinde (oneven: 175-243a)
Oosteinde (even: 68-142)
Oosterloostraat
Oostvlietstraat
Park Vronesteyn
Parkweg (oneven: 251-319)
Parkweg (even: 298-368)
Prins Bernhardlaan (even: vanaf 250)
Prinses Margrietlaan (vanaf 25)
Rembrandtlaan
Veldzichtkade
Vijverhof
Vlietenburgstraat
Vondelstraat
Woelwijkstraat
Wijkerlaan


Wijk E en Leidschendam

ouderling: mw. M. Walvoort-van Leeuwen
diaken: mw. M. Plugge
pastoraal medewerker mw. F.G.J. Willemsen
bezoekmedewerker: mw. K. Keemink-Reitsma
predikant:  ds. H.M. Marchand

Azuurhof
Broek
Burg den Haan-Groenpark
Cornelis Voorhoevelaan 
Damsigtstraat
Dobbe
Dr. Beguinlaan
Duivesteijnstraat
Elsbergstraat
Esmeraldhof
Essepad
Essesteijnstraat
Haasburgstraat
Hoefslag
Horst
Johan David Zocherstraat
Laan van Dobbe tot Zegge
Laurisgelt
Looierslaan
Nieuwe Havenstraat
Okerhof
Oosteinde (oneven: 255 en hoger)
Oosteinde (even: 144 en hoger)
Opwijckstraat
Park de Elsberg
Park Leeuwensteijn
Peilnagel
Pieter Postplaats
Rodelaan
Scharlakenhof
Sepiahof
Ultramarijnhof
Verlaat
Veurselaan
Violethof
Wedde
Zegge

Wijk F

ouderling: mw. J. van Engeldorp Gastelaars
diaken: dhr. J.F.J.A. Pronk
diakonaal medewerker mw. A.M.C. Walraven-van Ham
predikant:  ds. W.F. Schormans

An Vellekoophof
Appelgaarde
Bellinistraatje
Charley Tooropstraat
Charlotte van Pallandtlaan
David Klemanlaan
Distelweide
Elzendreef
Frans Cobellaan
Hendrik van Boeijenlaan
Johannes de Bekalaan
Kersengaarde
Klaverweide (behalve even: 2-54)
Leoncavallostraatje
Marian Gobiushof
Populierendreef
Prinses Beatrixlaan
Prins Bernhardlaan (oneven: 309-349)
Prinses Irenelaan
Rozentuin
Scheltuslaan
Sint Martinuslaan
Truus Schröderhof
Tulpentuin
Via Cimarosa
Via Donizetti
Via Mercadante
Via Rossini
Via Spontini
Via Verdi
Wilgendreef
Willem de Nobelaerlaan

Wijk G en Wassenaar en Rijswijk

ouderling: mw. E. Schippers-Gijsbers
pastoraal medewerker mw. B.H.G.A. Arons-de Bruijn
predikant:  ds. W.F. Schormans

Agrippinastraat
Arentsburghlaan
Corbulokade
Den Burghstraat
Effathalaan
Hadrianusstraat
Hazelaarlaan
Heeswijkstraat
Hoekenburglaan
Hoekweg
Hofwijckstraat
Hoge Weidelaan
Hoonvlietstraat
Koninginnelaan
Lindelaan
Overburgkade
Paradijsstraat
Park Leeuwenberghlaan
Populierenlaan
Prinses Mariannelaan
Redenburgstraat
Scheepsmakerij
Sonnenburghlaan
Soomerlustplein
Tuinluststraat
Virulylaan
Westeinde
Westenburgstraat
Westvlietweg (74 en hoger)
Willemstraat
Zegtruststraat

ZORGCENTRUM Het Anker en de Meerpaal

ouderling:    mw. J. van Engeldorp Gastelaars
diaken:  mw. D. Sark
predikant:  ds. H.M. Marchand

ZORGCENTRUM De Mantel en de Panden

pastoraal medewerker:    mw. J.W. Plugge-Hasenoot
ouderling:  mw. J. van Engeldorp Gastelaars 
diaken:  mw. D. Sark
predikant:  ds. W.F. Schormans

ZORGCENTRUM Vliethof

ouderling:  mw. J. van Engeldorp Gastelaars
diaken:  mw. D. Sark
predikant: ds. H.M. Marchand

BUITEN VOORBURG, LEIDSCHENDAM, RIJSWIJK EN WASSENAAR

Gemeenteleden die niet in de genoemde plaatsen wonen hebben een contactpersoon. In de regel is ds. W.F. Schormans hun predikant, uitzonderingen daargelaten.