Aanpassing plaatselijke regeling PGV

Aanpassing plaatselijke regeling protestantse gemeente Voorburg

Mede naar aanleiding van de aanpassingen van de kerkorde van de PKN heeft de PGV de plaatselijke regeling aangepast. In de plaatselijke regeling zijn afspraken en werkwijzen opgenomen van de Algemene kerkenraad, het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen en de wijkgemeentes. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Aanpassing aantal leden College van kerkrentmeesters en College van diakenen
  • Verbreding publicatiemogelijkheden besluiten van AK en colleges (ook nieuwsbrieven en websites naast het kerkblad).

U vindt het concept van de plaatselijke regeling en de huidige regeling vindt u hier>>

Volgens de plaatselijke regeling dient het concept voorgelegd te worden aan de gemeente in een gemeentevergadering. Vanwege Corona kan dat nu niet. Vandaar deze aankondiging in nieuwsbrief en website. Indien u vragen of opmerkingen over het concept hebt kunt u dat melden bij de scriba van de AK, dhr. Dick Smit (scriba.voorburg@gmail.com).

Comments are closed.