ABC-CURSUS

“Ik heb in de kerk nooit gemerkt dat iemand zei ‘dat is gewoon zo’ en dat ik dat dan ook moest denken.”

ABC Cursus

De ABC-cursus is bedoeld voor wie meer wil meer weten over het christelijk geloof of zijn kennis weer eens wil opfrissen. Aan de hand van een reader maken we kennis met de kernthema’s van het christelijk geloof (bijbel, gebed, doop en avondmaal) en lezen we belangrijke teksten uit het oude en het nieuwe testament.

In deze kennismakingscursus over het christelijk geloof kunnen alle vragen gesteld worden. Met een gemêleerde groep mensen behandelen we thema’s als: Geloof ik?, wie is Jezus?, de Bijbel en Bidden. Deze cursus wordt geleid door een van de predikanten en is tevens geschikt voor hen als voorbereiding op wie gedoopt willen worden of belijdenis willen doen van het geloof.

Waar: In de Voorhof (het gebouw naast de Oude Kerk)

Wanneer: tweewekelijks op woensdagavond van 20.00-21.45 uur. De cursus begint in oktober en loopt tot april. Op Pinksterzondag is er gelegenheid gedoopt te worden of belijdenis te doen van het geloof.

De Contactpersoon is ds. Giel Schormans en te benaderen via Meer informatie