Pastoraal werker Adriënne van Mourik

Mijn naam is Adriënne van Mourik (1974). Al vijfentwintig jaar ben ik, samen met Arjan `(missionair ouderling) en onze drie dochters, actief betrokken bij de Oude Kerk van Voorburg. De Oude Kerk is voor ons hele gezin een plek waar wij helemaal thuis zijn. Ik ben opgeleid als Bestuurskundige en werkzaam geweest bij een groot schoolbestuur in Den Haag en bij het Ministerie van OCW. Daarnaast mocht ik in de Oude Kerk op diverse terreinen een bijdrage leveren: de kinderdienst, de tienerdienst en de Commissie van Eredienst. In 2015 heb ik mijn baan opgezegd en kwamen er meer (vrijwillige) kerkelijke taken op mijn pad, zoals wereldvrouwengebedsdag, de Raad van Kerken, de jonge gezinnenkring, oecumene, het beleidsplan, liturgisch bloemschikken en het middaggebed. Daaruit groeide mijn verlangen om deze taken met meer inhoud, kennis en professionaliteit te verrichten. In 2020 heb ik mij aangemeld voor de opleiding Geestelijke Begeleiding (PKN). Deze opleiding richt zich op de geestelijke weg, de verbinding tussen Gods grote verhaal en de levensweg van mensen en wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en het Titus Brandsma Instituut (TBI) gezamenlijk. Geestelijke Begeleiding is geworteld in een eeuwenoude christelijke traditie en een bijzondere vorm van pastoraat. Geestelijke begeleiding vraagt om een open, aandachtige, luisterende houding voor de levensweg van de ander en Gods weg met die ander, gedragen door een contemplatieve, biddende levenshouding. In 2023 mocht ik deze opleiding afronden.

Verwonderd en dankbaar ben ik, dat via ds. Leneke Marchand, de vraag van de kerkenraad bij mij is gekomen om van 1 november 2023 tot 1 november 2024 voor 10 uur per week als pastor in de Martiniwijkgemeente werkzaam te zijn. Het vertrek van ds. Schormans is daarvoor de aanleiding. Ik zal mijn werkzaamheden verrichten in de straten rondom het Julianaplein (wijk A) en rondom de Tulpentuinen (wijk F). Met ingang van 1 maart 2024 ook Voorburg-West bij (wijk G) daar bijgekomen. Pastoraat aan ouderen heeft mijn bijzondere aandacht. Ook het leiden van rouwdiensten behoort tot mijn takenpakket.

Ik ben bereik op 0647073420 of pastor@avanmourik.nl.

Mijn werkdagen zijn dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.

Reacties zijn gesloten.