Adriënne van Mourik is in de bediening gesteld

Met dankbaarheid en vreugde kijk ik terug op de kerkdienst van 29 oktober jl., waarin ik in de bediening werd gesteld als pastoraal werker in onze eigen Martiniwijkgemeente. Een jaar lang mag ik voor 10 uur per week als pastor aan het werk gaan. Eigenlijk ben ik er nog steeds verwonderd over, dat deze ‘baan’ op mijn pad is gekomen, dat ik mag werken in de kerk, met de mensen, waarmee ik mij zo verbonden voel. Uw reacties na de dienst waren heel hartelijk en bemoedigend!
Dat ik in die dienst Gods’ zegen mocht ontvangen, maakte diepe indruk op mij. Als ambtenaar, dat ben ik zo’n 15 jaar geweest, legde ik de eed af in het geloof in en het vertrouwen op Gods hulp bij het werk dat ik mocht doen. Bij aanvang van mijn werk als pastoraal werker mocht ik
mijn ja-woord geven en ook iets ontvangen van de andere zijde, van Gods kant: Zijn zegen.
Gods zegen draagt ons en verdraagt ook waar wijzelf tekort schieten. Alleen met Gods zegen kan wat wij doen tot bloei komen. ‘Tot bloei brengen’, dat is voor mij een prachtige en diepe betekenis van het woord zegenen.
Inmiddels heb ik de eerste huisbezoeken gebracht en kennismakingsgesprekken gevoerd. Ik heb ze als kostbaar ervaren. Mocht u boven de 80 jaar zijn, in een van de wijken van ds. Schormans wonen en een pastoraal bezoek op prijs dan kunt u ook contact met mij opnemen: adrienne@avanmourik.nl of 06- 47073420.

Werkverdeling ds. Giel Schormans en pastoraal werker Adrienne van Mourik Adrienne van Mourik neemt het pastoraat aan oudere gemeenteleden (80 plus) in de wijken A en F over van ds. Schormans. Onder het pastoraat valt ook het leiden van de uitvaart bij overlijden. Prioriteit krijgt het bezoek aan gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen. Per 1 maart neemt zij algehele pastorale verantwoordelijkheid over van de pastorale wijken van ds. Giel Schormans ( de wijken A,F,G) 

Reacties zijn gesloten.