Advent 2020 ‘Verlos ons’

Advent: dat komt van adventus, (aan-)komst. In de adventstijd leven we toe naar het feest van de komst van Christus in deze wereld. Hij is gekomen, Hij komt, Hij zal komen! We oefenen ons in hopen, in waken, in verlangen naar de verlossing die God beloofd heeft.

Hoe geef je dat inhoud en vorm in de bezigheden van elke dag? Nu er zoveel niet kan? Als Martiniwijkgemeente doen we u of jou een aantal handreikingen. Doe mee met de digitale adventkalender, oefen je in het bidden door voor het eerst of vaker dan anders een middaggebed of oecumenisch avondgebed mee te maken. Haak aan bij de stille en taaie verwachting van Zacharias, Elisabeth en Maria, die in de erediensten naar voren zal komen. Meld je aan om een adventsgroet weg te brengen. Of ga breien! Veel inspiratie gewenst bij het lezen.

BIJ DE DIENSTEN

Het thema van de diensten in de Advent is: Verlos ons! Hoe gaat dat kleine begin, het heil dat gebeurt in een uithoek van de wereld, onze werkelijkheid veranderen? Wekelijks is er een symbolische schikking in de kerk te zien. Dor hout verbeeldt de mensheid die verlossing nodig heeft. Witte accenten verwijzen naar het heil dat zichtbaar wordt.

Hoe was het ook al weer? Op dit moment vieren we de diensten met 30 personen (exclusief kinderen en dienstdoende mensen). Er wordt nog niet gezongen, behalve door de minicantorij. Bij binnengaan en verlaten van de kerk vragen we u een mondmasker te dragen. We houden 1,5 meter afstand en er is geen koffiedrinken. Bijwonen van de diensten gaat via uitnodiging (hiervoor eenmalig aanmelden, zie onder). Kom niet naar de kerk als u klachten hebt.

Komt u niet naar de kerk? Volg de diensten op Kerkomroep.nl, Kerkdienstgemist.nl of luister de preek via Spotify (Oude Kerk Voorburg). Houd contact met elkaar via telefoon, Whatsapp, post. Zoek elkaar op in klein verband, maak een wandeling samen. Wees creatief in wat wel kan!

Dienst om 9.30 en 11.00 uur Lezing in de kerk Voorganger Kinderdienst
 1e Advent
29 november
Lukas 1: 2-25
Gebed om verlossing
Predikant in opleiding
Joas van der Sloot en
ds. W.F. Schormans
BibleBasics Joh 8: 12-19
‘Jezus het licht van de wereld’
 2e Advent
6 december
Lukas 1: 26-56ds. W.F. SchormansGen. 1: 1-5 (God schept het licht)
 3e Advent
13 december
Lukas 1: 57-80
Jesaja 8: 24-9:6
ds. H.M. MarchandJes. 9: 1-6 ‘De mensen zullen een stralend licht zien’
 4e Advent
20 december
(Mattheus 1: 18-25
en Jesaja 63: 7-19
Verlos ons zondaren)
dr. H. de Leede uit AmersfoortLk. 1: 67-79 Zacharias zingt over het hemelse licht
Kerstnacht-morgen
24/25 december
Lukas 2: 1-20
De realiteit en de realisering van het heil
ds. H.M. Marchand en ds. W.F. SchormansJoh. 1: 1-18 Jezus is het ware licht

OECUMENISCHE ADVENTSVIERINGEN: WAARHEEN?
in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde

We leven in een tijd waarin veel vragen op ons afkomen. Vragen die ons onrustig maken en onzeker over onze toekomst en die van onze wereld. Waarheen? staat symbool voor die onrust en onzekerheid.

In drie oecumenische adventsvieringen gaan we op zoek naar de verbinding tussen onze vragen en het grote verhaal van God en mensen. We verwachten het Kind in de kribbe en we verlangen naar het Licht dat onze duisternis doorbreekt en alle dingen nieuw zal maken.

Woensdag 2 dec. 19:30: de belofte waarvan de profeet Jesaja spreekt
Woensdag 9 dec. 19:30: de vraag: Waarheen zouden wij anders gaan?, uit het Evangelie naar Johannes.
Woensdag 16 dec. 19:30: verwachting staat centraal, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, Openbaring 21:5

U bent van harte welkom om de vieringen bij te wonen in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde. Om te waarborgen dat we onderling voldoende afstand kunnen houden, zijn de vieringen in de kerk (niet in de dagkapel), aanvang 19.30 uur. De vieringen zijn voorbereid en worden geleid door leden van een gezamenlijke werkgroep, bestaande uit leden van de Sint Maartenparochie en onze eigen Martiniwijkgemeente. 

 

MUZIEK IN DE LAATSTE WEEK VOOR KERST

Het lijkt ons een mooi idee om, in de laatste week voor kerst, aansluitend aan het middaggebed, in de kerk advents- en kerstmuziek te laten klinken. Muziek kan een belangrijke rol spelen in onze voorbereiding op het kerstfeest, juist nu concerten en optredens op veel plaatsen niet doorgaan. Bespeelt u een instrument? Of kunt/wilt u advents-/kerstliederen zingen? Neem dan contact op met Adriënne van Mourik (adrienne@avanmourik.nl, 0647073420). Alles natuurlijk binnen de huidige corona-maatregelen. 

 

TENSLOTTE

Kom tot ons, de wereld wacht
Heiland, kom in onze nacht,
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’s kind.

Liedboek 433: 1 (tekst Martin Luther)

Comments are closed.