Afscheid en bevestigen ambtsdragers

Op 11 februari 2024 D.V. wordt er afscheid genomen van een aantal ambtsdragers omdat hun
ambtstermijn eindigt. Dat betekent dat de kerkenraad gemeenteleden wil gaan benaderen die
het stokje van hen over willen nemen.
Zoals bekend is de groep van pastorale ouderlingen onderbezet, maar ook de kerkrentmeesters
en de diaconie kunnen hulp gebruiken. We vragen of u met ons mee wil denken en namen aan
wil dragen van gemeenteleden die hiervoor gevraagd kunnen worden. Ook als u zelf
belangstelling hebt voor een taak of ambt vragen we te reageren.
Reageren kan via de mail scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com. of spreek iemand van de
kerkenraad aan.

Reacties zijn gesloten.