Aktie Kerkbalans

Van de kerkrentmeesters:  De aktie kerkbalans 2021 is bijna ten einde. Wellicht bent u benieuwd wat de aktie dit jaar heeft opgebracht? In totaal is dit jaar door 584 leden een bedrag van ca. € 323.000 toegezegd. Om deze cijfers een beetje in perspectief te kunnen plaatsen: vorig jaar werd € 279.000 door 574 leden toegezegd. De cijfers kunnen niet helemaal met elkaar worden vergeleken: Vorig jaar heeft de aktie Kerkbalans uiteindelijk meer dan laatstgenoemd bedrag opgeleverd, doordat er ook leden zonder toezegging financiële bijdragen hebben gegeven.  De voorzichtige conclusie is dat door meer leden een toezegging is gedaan en dat de toezegging gemiddeld een hoger bedrag betrof. Dat is hoopgevend. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Onze hartelijke dank gaat ook uit naar de leden die de aktie Kerkbalans dit jaar hebben getrokken en tot een succes hebben gemaakt: Lea van Eerden en Jan Posthumus.

Wilt u uw toezeggingsformulier nog invullen: ga dan naar het toezeggingsformulier>>

Medewerkers Kerkbalans gevraagd

Zoals u ook weet hebben we te maken met een financiëel tekort. De opbrengsten van de aktie Kerkbalans zijn daarom des te meer van groot belang. Voor de aktie van volgend jaar – maar ook verdere activiteiten dit jaar – zijn wij naarstig op zoek naar enthousiaste leden die de aktie Kerkbalans willen organiseren en wellicht tot een nog groter succes willen maken; actieve leden die de schouders eronder willen zetten. Tekstschrijvers, communicatiespecialisten, bezorgers, energieke types, voor ieder talent is plaats. De tijdsinvestering ligt vooral in het najaar en rond de jaarwisseling. Mocht dit project u aanspreken of wilt u meer informatie, stuur dan even een email naar Maurits Assink (mjiassink@hotmail.com).

Comments are closed.