Nieuwe maatregelen zijn van kracht

De overheid vraagt aan kerken om zich ook aan de beperkte avond-lockdown te houden en de komende drie weken na vijf uur ’s middags geen activiteiten meer te organiseren. Daar willen we gehoor aan geven. Hieronder leest u alvast wat dat betekent. Komende week ontvangt u een nieuwsbrief, met daarin meer informatie.

 • We werken sinds deze week weer met het uitnodiging systeem. U krijgt een e-mail met een uitnodiging. Reageer hier s.v.p. zo snel mogelijk op.
 • De kinderen zullen de komende tijd beginnen en eindigen in de Voorhof. Zij komen dus niet in de kerk zelf.
 • Activiteiten na 17.00 uur zullen de komende tijd niet plaatsvinden in de kerk of Voorhof maar zullen: óf online óf in kleinere groepen (max 4) bij mensen thuis plaatsvinden óf worden verplaatst naar later datum. Hierover zullen kringleden intern worden geïnformeerd.
 • Zondagavonddiensten zullen waar mogelijk naar de middag worden verplaats en ’s avonds worden uitgezonden.
 • Catechese voor jongeren: jongeren worden intern geïnformeerd.
 • De cantorij zal op zaterdag of zondag overdag gaan oefenen. Cantorijleden worden intern geïnformeerd.

Een hartelijke groet namens het moderamen/stuurgroep van de kerkenraad

Basisregels blijven gelden

 • we u vragen zich aan de basisregels te houden: thuisblijven en testen bij klachten en regelmatig handen wassen.
 • we de wettelijke 1,5 meter afstand ook in de kerk en Voorhof aan houden.
 • het mondkapje weer terug is van weggeweest, zowel bij binnenkomst, vertrek en bij verplaatsing in het kerkgebouw, dit geldt ook voor de Voorhof.
 • er mondkapjes beschikbaar zijn in de kerk, mocht u vergeten zijn er een mee te nemen.
 • er twee stoelen vrijgelaten moeten worden tussen kerkgangers/bubbels onderling.
 • we, gelet op de huidige maatregelen, tot 120 gemeenteleden per zondag kunnen ontvangen  in de dienst.
 • we na afloop van de dienst de kerk verlaten op aanwijzing van de eredienstcommissie.
 • er gelukkig nog steeds, maar in beperktere mate, gezongen mag worden.
 • de ventilatie-capaciteit dankzij het grote volume van onze kerk nog steeds ruim voldoende is.
 • we daar, ook nu weer, het door de overheid aangereikte rekenmodel voor ventilatie voor hebben toegepast.
 • het jeugd- en jongerenwerk, het kringenwerk en het overige gemeentewerk vooralsnog, met inachtneming van de regelgeving, doorgang kan blijven vinden. Dat kan betekenen dat sommige kringen gesplitst worden.Maar het betekent met ingang van zondag 28 november dus ook:
 • dat het uitnodigen voor de dienst weer noodzakelijk wordt.
 • dat de uitnodigingen m.i.v. volgende week (dus nog niet aanstaande zondag) weer via Kerktijd.nl worden verstuurd.
 • dat u dus weer extra goed op uw mailbox moet letten.

Comments are closed.