Algemene Kerkenraad

De wijkgemeente Martini vormt samen met wijkgemeente de Open Hof de Protestantse Gemeente Voorburg. De Algemene Kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van beide wijkkerkenraden en regelt voor de Protestantse Gemeente Voorburg taken die op centraal niveau uitgevoerd moeten worden. Hierbij kan men denken aan: financien, gebouwen, administratie en ondersteuning. Voor meer informatie zie: 

Wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad geeft leiding aan onze wijkgemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. In de kerkenraad zijn de volgende ambten vertegenwoordigd: predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad vergadert 6x per jaar. Ambtsdragers worden benoemd door de kerkenraad voor de duur van 4 jaar. Daarna is eenmaal verlenging mogelijk.

Secretariaat: scriba

De scriba (=secretaris) is het eerste aanspreekpunt vanuit de kerkenraad en is te bereiken via …

Voorganger: Predikanten

De predikanten hebben als primaire taken het voorgaan in de erediensten en de verkondiging van het evangelie, het geloofsonderwijs aan jongeren en ouderen, en het bijstaan van gemeenteleden bij crises: ziekte, rouw en levensvragen. Voor meer informatie zie: 

Pastoraat: Ouderlingen

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de mensen in en rond de wijk, die al dan niet actief meeleven met de gemeente. Daarnaast zijn er ouderlingen aangesteld voor jeugd en gezin en missionair werk (=evangelisatie en zending). De ouderlingen vormen samen het consistorie en overleggen drie keer per jaar. Voor meer informatie zie

Financiën: kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de materiële belangen (financiën, salarissen, gebouwen) van de gemeente. Dat doen ze samen met kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad. Voor meer informatie zie

Zorg voor elkaar: diakenen

De diakenen (van het griekse woord diakoneia: dienst) richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg. Voor meer informatie zie

De kerkenraad wordt in haar werk ondersteund door meerdere commissies.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen

Predikanten                                       ds. H.M. Marchand 

ds. W.F. Schormans   

Ouderling Scriba                                mw. M.E. Hartevelt-Breugom           

Ouderlingen                                       mw. J. van Engeldorp Gastelaars       

                                                           hr. A. van Mourik                               missionair ouderling 

                                                           hr. R. Schippers                      

                                                           mw. E.W. Schippers-Gijsbers

mw. E.I. van Sloten-van de Munt      voorzitter Raad van Kerken L-Vb

                                                           hr. C.H.V. de Villeneuve                     voorzitter AK

                                                           mw. M. Walvoort-van Leeuwen        

Ouderlingen kerkrentmeester           hr. M. Assink   voorzitter college van kerkrentmeesters

Ouderling kerkrentmeester               mw. D.M. Redelijkheid-Gerritse        voorzitter KR

Diakenen                                            mw. L. Donner                                   secretaris CvD

                                                           hr. C. Hoek                                         voorzitter CvD

                                                           mw. G. van der Hoeven-Pronk          

                                                           mw. M. Plugge           

                                                           hr. J.F.J.A. Pronk         

                                                           mw. D. Sark    

                                                           mw. W. de Villeneuve-van Asbeck    

                                                           mw. A.C. Walraven-van Ham

 

Dagelijks bestuur: het moderamen

Is het dagelijks bestuur van de gemeente en bereid de kerkenraadsvergaderingen voor en regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, één predikant, een ouderling, diaken en kerkrentmeester. Het moderamen vergadert 10x per jaar en bestaat uit:

Dirma Redelijkheid     (ouderling-voorzitter)

Ds. Giel Schormans    (predikant)

Melinda Hartevelt      (Ouderling-scriba)

Ronald Schippers       (Ouderling-kerkrentmeester)

Cor Hoek                    (diaken)