Bezoekwerk en pastoraat

We zijn ons ervan bewust dat deze crisis van alles op kan roepen: angstklachten, toenemende spanningen in relatie of gezin, financiële zorgen, gevoel van isolement, stress door toegenomen werkdruk, zorgen om een zieke naaste, de vraag naar Gods aanwezigheid, enzovoort. Het  pastoraal team richt zich gedurende deze crisis op telefonisch pastoraat, enerzijds om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken, anderzijds om mensen met een kwetsbare gezondheid of op hoge leeftijd niet in gevaar te brengen. Mocht een bezoek toch dringend gewenst zijn, geef het dan aan, we zoeken dan met u naar een mogelijkheid. En bellen of mailen met de predikanten kan in ieder geval altijd!

Comments are closed.