Kerkelijk bezoekwerk

Het spreekt vanzelf dat predikant, ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers, waar nodig en gewenst, altijd bereid zijn om u te bezoeken. In de eerste plaats betreft dat bezoeken aan zieken, ouderen, mensen die aan huis gebonden zijn, zich eenzaam voelen enz. Maar daarnaast desgewenst ook aan anderen. U zult echter begrijpen dat in zo’n grote wijk niet iedereen elk jaar be­zocht kan worden. Dit kan als ge­vaar mee­brengen dat er dan (soms) te lang op bezoek gewacht wordt. Vandaar dat de kerken­raad een dringend beroep op u doet om in zo’n situatie contaact op te nemen met de predikant of een ouderling om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, of voor anderen, als u weet dat ze daar behoefte aan hebben.

De wijk is opgedeeld in secties waarin ouder­lingen, diakenen en/of pastorale mede­wer­kers werkzaam zijn. De sectie-inde­ling treft u hier aan.

Bovenstaande geldt niet al­leen voor de volwas­sen ge­meenteleden. Ook brengen we graag een bezoek aan jongeren uit de wijk die daar­aan behoefte heb­ben!

Wenst u bezoek? Neem dan contact op via het contactformulier of via uw wijkouderling.

Bezoekdames
Deze groep actieve vrouwen vervult al jaren een belangrijke taak in het bezoekwerk in de wijkgemeente.De groep kan altijd uitbreiding gebruiken.