Bijbellezen in de winter

In vier avonden lezen we het hele bijbelboek Handelingen van de apostelen. Iedere avond worden de gelezen hoofdstukken kort toegelicht, vervolgens zoomen we in op een hoofdstuk. De avonden worden zo lang de lockdown duurt online gehouden op woensdagavond van 20.00-21.15 uur. Zodra het weer mogelijk is, komen we samen in de kerk of Voorhof.  Opgeven kan bij ds. Schormans

DATA:
Woendagavond van 20.00-21.15 uur in de kerk. 20 januari (alleen online), 3 februari, 17 februari, 3 maart.

Donderdagochtend van 10.15-11.45 in de kerk. Data woensdag 20 januari (online), donderdag 4 februari, donderdag 18 februari, donderdag 4 maart

Programma:
Avond 1: ‘U ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN IN JERUZALEM’

Een nieuw begin: de eerste gemeente, Stefanus. 

Lezen: Hand. 1-7: De komst van de Heilige Geest, de verkondiging van het evangelie aan de Joden en de steniging van Stefanus.

Avond 2: ‘…EN IN JUDEA EN SAMARIA’

Weerstand en doorbraak: Petrus

Lezen: Hand. 8-12: De vervolging van joodse zijde; de prediking aan Samaritanen en heidenen.

AVOND 3: …EN TOT AAN HET EINDE VAN DE WERELD

Paulus en zijn reizen

Lezen: Hand. 13-20: het apostelconvent in Jeruzalem. De prediking van Paulus en zijn medearbeiders onder de heidenen en de Joden in Azië en Europa.

AVOND 4: VAN JERUZALEM NAAR ROME

Paulus’ einde.

Lezen: Hand. 21-28 Paulus als gevangene op reis naar Rome; de storm en de schipbreuk.Paulus in Rome.

 

Comments are closed.