Diaconale collectes
Voor de komende tijd wordt met de door de AK vastgestelde doelen in het collecterooster zo goed mogelijk aangesloten bij de thema’s van de diensten. Zoals inmiddels gebruikelijk vraagt de diaconie uw bijdrage per bank over te maken.
De verschillende doelen ontvangen – op basis van ervaringscijfers – een gemiddelde collecte-opbrengst van € 600,-.

De laatste tijd blijven de collecte-opbrengsten enigszins achter bij het gehanteerde gemiddelde en vragen daarvoor uw aandacht. U kunt uw diaconale bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 27 INGB 0000261919 ten name van De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorburg. Bij voorbaat hartelijk dank.

Collecte rooster 2024 met diaconale doelen>>

Giften voor het plaatselijk werk van de kerk
Collectegeld voor het plaatselijk kerkenwerk kunt u overmaken naar bankrekeningnummer
NL 87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.
Let op! Dit bankrekeningnummer is bedoeld voor het collectegeld.

Voor het overmaken van uw vrijwillige bijdrage (Aktie Kerkbalans) moet u een ander rekeningnummer gebruiken,
namelijk NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg o.v.v. Kerkbalans 2023/2024.

Collecteren via de kerk-app
Zoals u wellicht hebt gemerkt is in de kerk-app nu ook de collectemodule aangesloten. Met dank aan het college van diakenen en kerkrentmeesters. Iedere zondag komen de collectedoelen voor de aankomende week onder ‘geven’ te staan, tijdens de (online)-dienst kunt u een bedrag geven. Er zijn twee manieren om aan een collecte te geven.

Twee manieren
1. Eerst saldo opwaarderen en daarna uit dat saldo aan collectes geven
(Net zoals bij het kopen van papieren collectebonnen en die per collecte geven) De kosten voor saldo opwaarderen zijn € 0,24
2. Zonder saldo direct aan collecten geven. Dan betaalt u € 0,24 per keer dat u geeft. Het is dus raadzamer om zo nu en dan uw saldo op te waarderen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de app-beheerders: Marianne de Nooij en Arjan van Mourik (contactgegevens staan in het adresboek in de app).

Collecteren via de QR code

Collecte

Houdt uw camera voor de QR code. U krijgt toegang tot de collectes. U betaalt € 0,24 per keer dat u geeft.