Collectes bij de digitale diensten

Bedankt voor Uw bijdrage in tijden van CORONA
 Allereerst willen wij u bedanken voor de giften die u de afgelopen periode van maart t/m eind mei in plaats van uw bijdrage aan de wekelijkse collecten stortte op de rekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters.
Door CORONA is het voorlopig nog niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze kerkdiensten te organiseren. Daarom zetten wij deze alternatieve wijze van collecteren via de giro door. De Diaconie blijft standaard € 600 (gemiddelde collecte-opbrengst) afdragen aan externe doelen waarvoor gecollecteerd wordt.

Ons verzoek aan u is daarom in plaats van elke zondag, één keer een bedrag te willen storten voor collecten (voor 8 zondagen) onder vermelding van “Gift collecten tijdens CORONA”:

• Diakonale collecte: NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Vbg.
• Collecte voor de plaatselijke kerk: NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Prot. Gem. Vbg.of via de QR code als hieronder.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Atte Roskam, Penningmeester Diaconie en Teunis Jan van Varik, Penningmeester Kerkrentmeesters

collecterooster diakonale doelen 2021 >

Comments are closed.