home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Dec 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Plaatsing Bekroning op de Toren


 FIE7561 versie 2

 

Burgemeester Klaas Tigelaar heeft op
maandagmorgen 9 juli tussen 09:00 en 10:00 uur

YOUTUBE FILMPJE VAN TV MIDVLIET>>

de bovenste bol van de bekroning overgedragen aan ds. Giel Schormans, predikant van de Oude Kerk.
Vervolgens heeft ds. Giel Schormans samen met een medewerker van de hoofdaannemer Hulshof plaatsgenomen in een containerbak, die door een grote kraan naar de torenspits op een hoogte van 40 meter gehesen is. Daar heeft het tweetal de laatste bol geplaatst en de beschermende kleding van de rijzende leeuw verwijderd.

Waarom een leeuw als windvaan?

De Voorburgse historicus drs. Kees van der Leer verwijst naar een passage uit het Memorieboek van Voorburg. Daar staat dat Kerstant van Alckemade op 13 juli 1459 belooft de kerk van Voorburg elk jaar ‘vijf gouden Wilhelmus Hollandse scilde’ te schenken waarbij hij als zekerheid een stuk grond bij zijn kasteel Leeuwensteyn verbindt. Het toegezegde bedrag diende ook betaald te worden indien het genoemde stuk grond verslechterde door het ‘bestuven van den sande’ of anderszins. Dat zand kon komen van een naast het kasteel Leeuwensteyn gelegen hoge duin, ongeveer op de plaats waar nu de Sijtwendetunnel ligt. Waarschijnlijk heeft de kerk uit dankbaarheid voor zo’n mooie gift de leeuw uit het wapen van Van Alckemade hoog op haar toren geplaatst.

Oude fles met berichten
Aan het begin van de restauratie werd in de onderste grote bol een fles gevonden met een bericht uit 1970, toen de leeuw opnieuw verguld werd, en een afschrift van ‘de herstelling van het dak’ uit 1906. Toentertijd kon door vrijwillige giften de restauratie voor 2.600 gulden worden uitgevoerd. Nu kost de restauratie zo’n € 400.000,-. Overigens is een deel van dit bedrag voorgefinancierd en gaan de wervingsacties dus nog even door. De oude fles wordt opnieuw in de grootste bol onder de windvaan verborgen. Behalve berichten uit 1906 en 1970 zal de fles een samenvatting van de huidige restauratie bevatten. Ook zullen tekeningen en verhalen van kinderen toegevoegd worden. Hoe denkt onze jeugd, dat de wereld er uit zal zien bij de volgende restauratie omstreeks het jaar 2100?