home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 17 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Cantatedienst

Zondagavond 3 november om 19:00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 77 Voorburg

Uitgevoerd wordt de cantate “Der Friede sei mit dir”, BWV 158- J.S. Bach.
Verder zullen er nog enkele dubbel-korige werken klinken van J.M. Bach en J.S. Bach.
De uitvoerenden zijn:

  • Capella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman.
  • Cello: Ania Katynska
  • Viool: Javier Lupiáñez
  • Bas solist: Janko Fraanje
  • Kistorgel: Hans Houtman

Voorganger en liturg is ds. Adrie Sterrenburg.

De cantate past goed op de zondag na ‘Allerheiligen’. De vraag is of we ons kunnen herkennen in de tekst waarin sprake is van een afkeer van de wereld en een verlangen naar de eeuwige rust bij God. In de overdenking zal gepoogd worden een brug te slaan tussen het gebodene in de cantate en onze tijd. Als thema is dan ook gekozen: “Verlangen hedendaagse christenen naar de hemel?”
Gelezen zal worden 2 Tessalonicenzen 1.