home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 17 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 3 november 2019

Orde van de dienst op zondag 3 november 2019

Oude of Martinikerk te Voorburg

 

Voorganger:                    Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:     
Bep van Sloten-van de Munt

Lector:                            Dirma Redelijkheid-Gerritsen

Organist:                         Hans Houtman

             

***

Afsluiting Davidserie:’ van herdersjongen tot koning’

De afgelopen twee maanden hebben we in de morgendiensten David gevolgd op zijn lange en kronkelige weg naar de troon. We hoorden over zijn zalving tot nieuwe koning door de profeet Samuel (want God ziet het hart aan); zijn moed in de strijd tegen de brallende reus Goliath; zijn redding door Sauls dochter Michal (en haar verdrietige leven); zijn verbond met zijn vriend Jonathan (“de Heer is tussen jou en mij”); zijn bonsende hart toen hij het leven van zijn vervolger Saul spaarde; zijn ontmoeting met de lijkenpikker en zijn verdriet om de dood van koning Saul en zijn vriend Jonathan. Vandaag sluiten we deze serie af. We horen hoe David uiteindelijk koning wordt over Juda en Israël en van Jeruzalem de hoofdstad maakt van het ongedeelde rijk. Zal hij een koning zijn naar Gods hart? Een herder-koning?

Orgelspel voor de dienst

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: 898:1,2 (Een vaste burcht is onze God, naar psalm 46)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze

                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Kyriegebed- aansluitend Glorialied 299e

Met en voor de kinderen

Op deze zondag staat Romeinen 3:21-31 bij de kinderen centraal: Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven.

Kinderlied: Hemelhoog 382: 1,2

Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
Dat je groeien mag, dat je groeien mag.
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
 
Read your bible, pray ev’ry day, pray ev’ry day, pray ev’ry day.
Read your bible pray ev’ry day, if you want to grow.
If you want to grow, if you want to grow.
Read your bible pray ev’y day, if you want to grow.

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: 2 Samuel 5: 1-12

Zingen: Lied 605:1,2 (de toekomst is al gaande)

Schriftlezing 2 Samuel 5: 17-21

Zingen: Lied 605:3,4,5

Schriftuitleg en verkondiging

Muzikale meditatie: Vocalise (14 Romances, Op.34, S. Rachmaninoff (1873 – 1943) gespeeld door Hanga Hegyi op de Cello

 

Psalm 87(Op Sions berg)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Mededelingen en aankondiging collecten

De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat.

De tweede collecte is voor de kerk.

Inzameling van de gaven- aansluitend lied 364:1 (Hoor Gij ons aan)

Slotlied (staande): Lied 835:1,2,4 (Jezus ga ons voor)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                            

Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand)

MEDEDELINGEN

Cantatedienst 3 november 19:00 uur

Vanavond om 19:00 uur is er in deze kerk een Cantatedienst! Capella Musica Aeterna olv Hans Houtman voert de cantate “Der Friede sei mit dir”, BWV 158 van J.S. Bach uit. Verder zullen er nog enkele dubbelkorige werken klinken van J.M. Bach en J.S. Bach.De cantate past goed op de zondag na ‘Allerheiligen’. In de overdenking zal gepoogd worden een brug te slaan tussen het gebodene in de cantate en onze tijd. Als thema is gekozen: “Verlangen hedendaagse christenen naar de hemel?” Gelezen zal worden 2 Tessalonicenzen 1. Voorganger is ds. Adrie Sterrenburg. Bij de uitgang zal er een collecte worden gehouden om de kosten van deze dienst te dekken.

Fruitmand voor Vliet en Burgh

Vandaag brengen jongeren uit onze gemeente in het kader van de dankdag voor gewas en arbeid een fruitmand met daarbij tegoedbonnen voor vervolginkopen naar Huize Vliet en Burgh. Hier wordt door het Leger des Heils aan kinderen een tijdelijk thuis, opvang en begeleiding geboden, vanwege bijzondere omstandigheden waarin zij terecht zijn gekomen.

Dag van de Mantelzorger 10 november

Zondag 10 november staan er rozen om te bezorgen bij iemand die u kent als mantelzorger. Om te voorkomen dat er meer rozen op één adres worden bezorgd, wordt een lijst opgesteld. Kent u zelf iemand die zich inzet als mantelzorger, wilt u dit vandaag of deze week even doorgeven aan de diaken van dienst? We kunnen dan hiermee rekening houden met de inkoop van de rozen. Wilt u de diaconie op 10 november helpen door een roos te bezorgen bij iemand die u zelf kent of iemand van de lijst vanuit de diaconie?

Actie voor de Voedselbank 10 november

De diaconie vraagt u om komende zondag weer boodschappen mee te nemen naar de kerk. Vandaag krijgt u hierover een folder.

Wilt u financieel bijdragen, maak dan gebruik van rekening NL03 ABNA 0613 5832 21 t.n.v. Stichting Buren (ANBI instelling).

Koffiemorgen

Maandag 4 november (morgen!) van 10.00-12.00 uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een praatje, hartelijk welkom!

Middaggebed

Elke donderdagmiddag is er van 12:30 tot 13:00 uur een middaggebed in het koor van deze kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!

Paulus op de Areopagus en wij?

Op donderdagavond 7 november 2019, van 20.00-22.00 uur zal ds. J. Henzen uit Wateringen een lezing geven over het onderwerp: Paulus op de Areopagus en wij? In de grote zaal van de Voorhof.

Midlife Groep (45 – 65)

Ben je tussen de 45 en 65, in voor lekker eten en een goed gesprek? Kom dan dinsdag 5 november van 18:30-21:00 uur naar Hannie Keijzer, Virulylaan 10. Opgeven bij Hannie (0624696170) of Bep van Sloten (0646004774).

Mee te nemen

De boekenkasten in de grote zaal in de Voorhof worden opgeruimd .De boeken die er nu in staat gaan weg. Als er een boek van uw gading bijstaat, neem dat dan gerust mee.

Vorming en toerusting

  • Wo 6 nov 10 uur Bijbelkring Tekst van de week
  • Wo 6 nov 20 uur Pastorale toerusting
  • Zo 10 nov 20 uur Gemeentegroeigroep bij Gerard
  • Ma 11 nov 20 uur Eerste leerhuisavond over Dietrich Bonhoeffer (Koningkerk)
Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. H.M. Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. W.F. Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.