home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 12 januari 2020

Orde van dienst 12 januari 2020

1e zondag na Epifanie

Doop van de Heer

Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                    Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:   Maurits Assink
Lector:                              Paula Hoek- van der Elst

Organist:                          Hans Houtman

             

Orgelspel voor de dienst: Nun danket alle Gott, BWV 657- J.S. Bach (1685-1750)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 93 (De Heer is Koning)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze

                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Leefregel Gezongen decaloog met loflied:

LB 310 (Eén is de Heer) 1 a, 2 v, 3 a, 4 m, 5 a;

LB 195 (Ere zij de Vader)

Met en voor de kinderen

Kinderlied HH 685 (Laat zo je licht maar schijnen)

Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,

zodat de mensen zeggen: “God is goed!”

God is liefde, God is…… God is goed!

God is liefde, God is…… God is goed!

 

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst. In deze periode wordt er elke week gewerkt volgens de Godly Play methode. De verhalen worden verteld op een manier die de zintuigen en de creativiteit van de kinderen prikkelt. Zij worden aangemoedigd d.m.v. ‘verwonderingsvragen’ zelf hun plek in het verhaal te ontdekken.)

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing Jozua 3: 5-17

Lied LB 887: 1 (Wees stil en weet)

Schriftlezing Matteüs 3: 13-17

Lied LB 523 (Christus ging als eerste)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Herr Christ, der einig Gottes Sohn, BuxWV 192- D. Buxtehude (1637-1707)

Lied LB 604 (De eerste dag der week)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven

De eerste collecte is voor het Sociaal Fonds.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Collectelied: LB 364:1

(Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied (staande): LB 939: 1,3 (Op U alleen)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’              

Orgelspel           

 

 

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

MEDEDELINGEN

Toelichting op de eerste collecte

Het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, waaraan onze kerk jaarlijks bijdraagt, verleent financiële hulp aan inwoners van de gemeente die door bijzondere oorzaken in financiële problemen zijn geraakt en waarin bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden. Info: www.lv.nl..

Top2000 kerkdienst in de Koningkerk: Vanmiddag om 16:00 uur

Aan deze dienst wordt meegewerkt door popkoor Rebound o.l.v. Bart de Jong. Het thema is Liefde en ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer voor in de vesper.

Samen eten

Het eetproject start weer op dinsdag 14 januari, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45. Een driegangen verrassingsmenu voor € 7.50, U kunt zich nog opgeven bij Gerda van der Hoeven na de dienst.

Middaggebed
Iedere donderdagmiddag van 12:30 tot 13:00 uur is er in deze kerk een middaggebed, moment van stilte, zingen en bidden. Wees welkom.

Vorming en Toerusting

Maandag 13 januari 20:00 uur

Kring geloofsverdieping. We lezen Zomer en Herfst uit het boek van Arjan Plaisier. Leiding Joas van der Schoot.

Maandag 13 januari 20:00 uur Koningkerk

Spiritualiteit van het helpen. Vanuit het geloof is het belangrijk om te helpen. Toch loop je vaak tegen grenzen aan. We bespreken vragen als: Wat is je motivatie? en Wat is je motivatie? en Wanneer heb je genoeg gedaan?

Informatie en opgave: ds. Jan van der Wolf jtvander Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 2128279.

Woensdag 15 januari 10:00 uur

Leerhuis over Genesis 41, de droom van farao, o,l.v. ds. Giel Schormans.

Woensdag 15 januari 10-11:30 uur

Bijeenkomst van Vrouw en Geloof groep, thema: Relaties in en met de Bijbel, inleider: Bep van Sloten, deze keer in de Oude Kerk, toegang 2 €.

Woensdag 15 januari 20:00 uur

ABC-cursus.

Voorbereiding voor bezoekwerk

Woensdag 15 januari 20:00 uur

Het pastorale team vraagt gemeenteleden om bij vijf leden uit de wijk aan te bellen met een korte vragenlijst om zo te ontdekken wie onze leden zijn. Informatie bij ouderling Thilly Walvoort. Doet u ook mee?

Voorstelling voor kinderen

Zondag 19 januari om 16.00 uur zal Matthijs Vlaardingerbroek met zijn voorstelling “iedereen heeft een talent” optreden in de Kruisheuvelkerk. Matthijs is een christelijke poppenspeler, goochelaar en bijlbeverteller. Hij weet altijd een feestje van zijn voorstellingen te maken. Hij neemt zijn buikspreekpop Henkie mee en verbaast je met zijn trucs. Hij boeit met zijn kindervoorstellingen niet alleen kinderen maar ook de volwassenen. Een aanrader voor jong en oud! Gegarandeerd een leuke middag! Toegang gratis. Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 in Leidschendam.

Zondag 19 januari 19:00 uur: Muzikale vesper

in de Oude kerk ,met Tinka de Reus op klarinet en Hans Houtman op de vleugel Ds. Leneke Marchand is de voorganger.

Zondag 26 januari 19:00 uur: Oecumenische vesper als afsluiting van de week voor gebed voor de Eenheid van de Christenen in de Dorpskerk aan de Sluis in Leidschendam. Thema: “Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons” (geen vesper in de Oude Kerk).

Orgelconcert

Zaterdag 18 januari geeft Geerten van de Wetering een concert; Toegang € 8,-, kinderen tot 16 jaar gratis, inclusief een drankje na afloop.

DANK!!

Alle gemeenteleden die gedurende de kerstdagen hebben meegeholpen om alles in goede banen te leiden zeggen wij heel veel dank!

Geweldig, wat een werk is ver verzet:

De kroonluchters gepoetst, stoelen versjouwd, de liturgische bloemstukken, kerststerren, kaarsen, waxinelichtjes, de kerstboom, de kerstgroeten verzorgd, de seniorenkerstviering, het kinderkerstspel georganiseerd, hulp bij kerstconcerten, en dan blijft er nog veel ongenoemd…….

U/jullie allen een goede zondag gewenst

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.