home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 23 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 16 februari 2020

Orde van de dienst op zondag 16 februari 2020

Oude of Martinikerk te Voorburg
- bevestiging ambtsdragers -
 
Voorganger:                      ds. Leneke Marchand en ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:   Dirma Redelijkheid Gerritse

Lector:                                 Alewijn Schouten
Organist:                             Gerrit van Eeden

Orgelspel Voor de dienst: Toccata cromaticha uit: Fiori musicali Girolamo Frescobaldi 1583-1643

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 139: 1,7 (Heer die mij ziet..)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                      handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze

                       vader en van Christus Jezus, onze
                       Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed-stil gebed- NLB 280:1,2,5

Kyriegebed, afgewisseld met NLB 367d

Loflied 289 (Heer, het licht van uw liefde schittert)

Met en voor de kinderen

Kinderlied: HH 685 (Laat zo je licht maar schijnen)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

 

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Exodus 2: 11-25

Zingen: NLB 972: 7,8 (Gij Geest die woorden..)

Evangelielezing Mattheus 5: 6-10

Zingen: NLB 972:9,10

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Adagio opus 57 Christian Heinrich Rinck 1770-1846

NLB 542 (God roept een mens op weg te gaan)

Mededelingen en aankondiging collecten

De eerste collecte is voor Mission Aviation Fellowship.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven, aansluitend lied 364:1 (Hoor Gij ons aan)

***

Dienst van de bevestiging

Herbevestiging van de ambtsdragers die hun ambtswerk voortzetten

 

Presentatie en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers

 

Lied LB 363:1 (Dat 's HEEREN zegen op u daal') (staande)

Verwelkoming en aanvaarding (gemeente gaat staan)

Gemeente, dit zijn uw (nieuwe) ambtsdragers. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?

Antwoord: ja, van harte!

Presentatie van pastoraal medewerker

Lied LvdK 400:12 (Geloofd, gezegend zijt gij Heer)

Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja,
wij brengen U de lof en eer, halleluja.
Wij willen nederig en klein, halleluja,
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

 

Slotlied (staande) ): NLB 840 (Lieve Heer, u zegt kom..)

(Voor en tijdens het slotlied mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

 

Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel ALLA BREVE pro Organo pleno BWV 589 Johann Sebastian Bach 1685-1750

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Bevestiging ambtsdragers

In deze dienst zullen Femke Verdoes-Heijnis en Maaike Scheper-Snoep als jeugdouderling, Teunis Jan van Varik als ouderling-kerkrentmeester en Dick Smit als ouderling-scriba (algemene Kerkenraad) worden bevestigd. Herbevestigd worden Ronald Schippers als ouderling en Dolly Sark en Gerda van der Hoeven als diaken. Jeanette Verwoerd wordt voorgesteld als pastoraal medewerker.

Toelichting op de eerste collecte

Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. De MAF vliegt voor 1000 kerken en (hulp)organisaties in 30 landen. Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud. De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol. 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Piloot Dave Forney: “Een routinevlucht kan zo maar omslaan in een spoedklus. Zo kreeg ik een oproep om een zwangere vrouw op te pikken die op het punt stond te bevallen van een tweeling. Vanwege levensbedreigende complicaties was haast geboden! Gelukkig waren we op tijd en konden we de aanstaande moeder naar Tarakan (Kalimantan Indonesië) brengen waar een ambulance stond te wachten.” Info: www.maf.nl.

Viering met Black Gospel Projectkoor

Vanmiddag om 15:00 uur in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6, Leidschendam, voorganger ds. Fulco de Vries Bouwstra.


Vesper
Vanavond om 19:00 uur gaat ds. J. Maasland uit Scheveningen voor in de vesper in het koor van deze kerk..

Vorming en toerusting

  • wo 19 feb 20:00 tweede Leerhuisavond over Diettrich Bonhoeffer olv ds. Jan vd Wolf, Koningkerk
  • wo 19 feb 10:00-12:00Vrouw en geloof groep, inleiding door Willien van Wieringen, in de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam
  • zo 23 feb 12:30 20+ lunchgroep

Middaggebed
Iedere donderdagmiddag van 12:30 tot 13:00 uur is er in deze kerk een middaggebed, moment van stilte, zingen en bidden. Wees welkom.

Gezellige middag

Dinsdag 18 februari van 14:00 tot 16:15 uur is er een gezellige middag voor vrouwen in de Voorhof. Er is een “pubquiz” en we sluiten we af met (erwten) soep.

Alle dames bij deze van harte welkom (ook als u geen lid bent geweest van Sanseveria).

Graag aanmelden bij Marjan Adams 06-24612797, Irene Feenstra 06-10740485 of Jeanette Verwoerd 06-48852763.

Enquête diaconie ‘Omzien naar elkaar!’

Vanuit de diaconie wordt úw hulp gevraagd bij de ontwikkeling van nieuwe lokale initiatieven. Daarvoor is een enquête gemaakt. Zou u deze enquête willen invullen? Alle informatie en de ‘link’ naar de enquête vindt u op de ‘homepage’ van www.oudekerkvoorburg.nl. Rechtstreekse link: https://nl.research.net/r/PGV2020

Uw hulp wordt ten zeerste gewaardeerd.

Namens de projectgroep, Jan Hendriks.

 

Geef voor je kerk
Dat is het thema voor Actie Kerkbalans 2020. Hebt u de toezegging voor 2020 al ingeleverd?
Informatie bij het Kerkelijk Bureau:
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op maandag en donderdag van 9:00-12:00 uur:
T 070-3863502 A Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg
Onze kerkelijke gemeenten krijgt geen subsidie. Om te kunnen bestaan is een financiële bijdrage nodig van de leden. Van harte aanbevolen.

Verleng uw jaarontheffing op tijd

Komt u regelmatig met uw auto naar de kerk en maakt u dan gebruik van ons eigen parkeerterrein? Wordt u regelmatig voor de kerk afgezet omdat u minder mobiel bent?

Vraag (gratis) nieuwe jaarontheffing aan via www.lv.nl/parkerenkerk.

U/jullie allen een goede zondag gewenst

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.