home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 23 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

De Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg organiseert orgelconcerten op het prachtige Marianne-orgel (van Bätz-Witte uit 1879).
Zie voor het programma: www.stichtingorgelconcertenoudekerkvoorburg.nl

 
Donaties voor het in stand houden van deze concerten kunt u storten op:
IBAN-rekening:  NL89 INGB 0003 6014 83 t.n.v. Stichting Orgelconcerten Oude Kerk Voorburg

Onze dank daarvoor! 

marianneorgel-vierkant.jpg

 

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door onze donateurs en de sponsoren:
De Vos Verf – Stichting Sint Nicolaas Gasthuis – KopiePlus