home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Kerkelijk bezoekwerk

diaconie.jpgHet spreekt vanzelf dat predikant, ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers, waar nodig en gewenst, altijd bereid zijn om u te bezoeken. In de eerste plaats betreft dat bezoeken aan zieken, ouderen, mensen die aan huis gebonden zijn, zich eenzaam voelen enz. Maar daarnaast uiteraard ook aan anderen. U zult echter begrijpen dat in zo'n grote wijk niet iedereen elk jaar be­zocht kan worden. Dit kan als ge­vaar mee­brengen dat er dan (soms) te lang op bezoek gewacht wordt. Vandaar dat de kerken­raad een dringend beroep op u doet om in zo'n situatie contaact op te nemen met de predikant of een ouderling om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, of voor anderen, als u weet dat ze daar behoefte aan hebben.

De wijk is opgedeeld in secties waarin ouder­lingen, diakenen en/of pastorale mede­wer­kers werkzaam zijn. De sectie-inde­ling treft u hier aan.

Bovenstaande geldt niet al­leen voor de volwas­sen ge­meenteleden. Ook brengen we graag een bezoek aan jongeren uit de wijk die daar­aan behoefte heb­ben!

Bezoekdames
Deze groep actieve vrouwen vervult al jaren een belangrijke taak in het bezoekwerk in de wijkgemeente.De groep kan altijd uitbreiding gebruiken.

Informatie bij mw. E.I. van Sloten-van de Munt.