Diaconie vormt fonds tegen energie-armoede

In de maanden november en december 2022 ontvangen alle huishoudens een voorschot van € 190 van de centrale overheid ter bestrijding van de stijgende energiekosten. Dit geldt voor álle huishoudens, ook voor hen die het niet nodig hebben of bijvoorbeeld beschikken over een energiecontract met vaste tarieven. We weten dat er komend jaar gezinnen in de problemen gaan komen. Voor dit doel wil de diaconie – samen met ú – een fonds tegen energie-armoede vormen. Het fonds wordt afzonderlijk geadministreerd en voor dit doel uitgegeven. Wie de bijdrage van de overheid niet nodig heeft roepen wij op het bedrag van € 190 over te maken naar de rekening van de diaconie (NL 27 INGB 0000 2619 19) onder vermelding van ‘bijdrage energiefonds’. De diaconie verhoogt uw bijdrage van € 190 tot een bedrag van € 300 en voegt dit toe aan het fonds tot een maximum van € 11.000. Als vanuit de kerkelijke gemeente 100 bijdragen worden gestort bouwen we samen een fonds van 30.000 euro, waarmee we voorlopig aan de slag kunnen. Stand van zaken Inmiddels hebben we samen een fonds van € 15.000 weten op te bouwen. Het is van het grootste belang dat de diaconie deze gelden op de juiste wijze en overeenkomstig het gedefinieerde doel weet te besteden. Inmiddels zijn of worden contacten opgestart met de voedselbank, stichting arm-in-arm en het sociaal fonds (Kwadraad) om ervoor te zorgen dat externe bijdragen ter bestrijding van energie-armoede bij de juiste doelgroep terecht komen. Daarnaast staat de diaconie open voor aanmeldingen van onze gemeenteleden (leden van de kerk of mensen die we goed kennen). Aanmeldingen graag via Robbert Vink (e-mail: robbertjobvink@hotmail.com) of Atte Roskam (e-mail: atteroskam@gmail.com). Hoe dan ook: schroom niet om contact op te nemen met een van onze diakenen als de prijs van energie u financieel in de problemen brengt. Namens de diaconie van de Protestantse Gemeente Voorburg Jan Hendriks (penningmeester)

Reacties zijn gesloten.