DIACONIE

Diaconie

De wijkdiaconie zet zich in voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten die via giften en collecten binnenkomen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met incidentele of structurele financiële nood. Daarnaast geven we hulp aan dak- en thuislozen, hulpprojecten in eigen land of gebieden die getroffen zijn door (natuur)geweld en houden we ons bezig met activiteiten voor ouderen. Tenslotte wordt de gemeente door de diakenen vertegenwoordigd bij verschillende sociale instellingen.

Diaconie (gr. diakonia) is een woord uit de bijbel en betekent ‘dienst’.

Hulp bij financiële nood

Individuele hulpverlening

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Zij kunnen zelf aankloppen bij de Diaconie maar ook gemeenteleden, ouderlingen en diakenen kunnen aandacht vragen voor hun situatie. De Diaconie heeft vouchers in voorraad om zo nodig snel hulp te kunnen verlenen. Algemeen uitgangspunt is dat eerst een beroep gedaan wordt op voorzieningen van de (gemeentelijke) overheid.

Schuldhulpverlening

Het gebeurt helaas regelmatig dat mensen om wat voor reden schulden maken. Zo kan er een situatie ontstaan waar men zelfstandig niet meer uit kan komen. In voorkomende gevallen worden zij door de Diaconie door verwezen naar de professioneel opgeleide en gecertificeerde schuldhulpmaatjes van de Stichting Arm in Arm. De opleiding van de schuldhulpmaatjes (vrijwilligers!) wordt betaald door de gemeente Leidschendam-Voorburg. De Diaconie was actief betrokken bij de oprichting onder auspiciën van de Raad van Kerken en het voormalige Platform De Andere Kant van Leidschendam-Voorburg. Door de inzet van schuldhulpmaatjes kan vaak erger voorkomen worden.

Een greep uit de activiteiten vanuit de diaconie:

  • Assisteren bij het Heilig Avondmaal;
  • Projecten ondersteunen waarbij gemeenteleden direct zijn betrokken;
  • Ouderenbeleid coördineren; Duurzaamheid onder de aandacht brengen;
  • Vervoer van ouderen naar de kerk of andere activiteiten;
  • Organiseren van uitjes en ontmoetingsmiddagen voor ouderen;
  • Het organiseren van koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden;
  • Ondersteuning geven bij het op orde brengen van de financiën;
  • Noodhulp bieden.