Dubbele diensten op zondag morgen

Belangrijk: nieuwe coronamaatregelen, 30 mensen (exclusief kinderen en dienstdoende mensen) in de kerk, dubbele diensten.

U heeft het waarschijnlijk in het nieuws al opgevangen: het CIO, het overlegorgaan tussen de kerken en de minister, adviseert dringend dat kerken niet meer dan 30 kerkgangers ontvangen. De Protestantse Kerk Nederland sluit zich daar bij aan. Als Martiniwijkgemeente willen we gehoor geven aan dit advies. Om met zoveel mogelijk mensen toch de eredienst te kunnen vieren, houden we de komende weken twee diensten van een uur in de Oude Kerk.

Wat betekent dit?

 • Net als eerder kunt u zich via de website opgeven voor de zondagse dienst.
 • Er zijn twee diensten: een om 9.30, een om 11.00. Tussen beide diensten wordt schoongemaakt en geventileerd. We betreden de kerk via het portaal en verlaten de kerk via de toren.
 • Kinderen kunnen net als voorheen naar de crèche en kindernevendienst; ze tellen niet mee bij het aantal kerkbezoekers in de kerk. Op zondag 11 oktober is er kinderdienst in de eerste dienst. De zondagen daarna is de kinderdienst in de tweede dienst.
 • De kinderen komen niet terug in de kerk, maar kunnen de dienst door hun ouders opgehaald worden bij de ingang bij de grote zaal (aan de kant van de parkeerplaats en toren). Ouders wachten buiten op hun kind.
 • Op zondag 11 oktober worden beide diensten via Kerkomroep en Kerkdienstgemist uitgezonden. De zondagen daarna wordt alleen de tweede dienst uitgezonden.
 • We geven het dringende advies om een mondkapje te dragen bij het betreden en verlaten van de kerk; deze mag af wanneer u op uw plek zit.
 • We zingen voorlopig niet.
 • Kunt u niet naar de kerk of voelt het voor u niet veilig? Overweeg of u – uiteraard op anderhalve meter afstand – met een (bevriend) gemeentelid de dienst kunt meebeleven. Ook een goede mogelijkheid voor even bijpraten en koffiedrinken. Of bel, app of schrijf elkaar na afloop!
 • Voor het realiseren van dubbele diensten is extra menskracht nodig. Binnenkort volgt een oproep. Denk er vast over na of u/jij zich kunt inzetten in bijvoorbeeld het welkomstteam, het beamerteam of de poetsploeg.
 • Wat kan nog wel? De kerk is van maandag t/m vrijdag open tussen 11.45 en 13.00 uur. Om 12.00 uur kunt u meedoen met het middaggebed. Ook te volgen via Kerkomroep en Kerkdienstgemist.
 • Het leerhuis, de ABC-cursus, de cantorij, de catechese en nog andere groepen gaan door op een veilige manier.
 • Dit alles onder voorbehoud van nieuwe maatregelen en omstandigheden.
 • Laten we betrokken blijven bij elkaar, en hoop houden op betere tijden!

Reflectie van de predikanten

Veel ophef deze week over de kerkdiensten in Staphorst. Met als resultaat, dat het overlegorgaan van de kerken met minister Grapperhaus afsprak in de maand oktober terug te gaan naar 30 bezoekers per dienst. Het gaat hier om een advies, het is aan kerkenraden zelf om daar een besluit over te nemen. Voor kerken is dit een ingewikkelde situatie. De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst heeft in juli voor €350.000,- geïnvesteerd in een ventilatiesysteem en hield zich vanaf juli strikt aan alle voorschriften. De kerken staan in de weekoverzichten van het RIVM helemaal onderaan als plaatsen waar besmetting plaatsvindt. Een kerkdienst bijwonen is dus veilig blijkt uit de cijfers. Maar er is ook zoiets als publieke opinie. Het hele land viel over ‘Staphorst’ heen en dat zal onze broeders en zusters daar niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Dat laat zien hoe veel stress er in de samenleving zit. Iemand zei gekscherend – met een verwijzing naar het bijbelboek Daniel – het gaat hier niet om een wet van Meden en Persen, maar om een wet van Media en Pers. Om imago-schade voor de kerken te voorkomen is besloten tot dit rigoureuze ‘advies’ maar tegelijk spelen natuurlijk ook de oplopende Corona-cijfers een rol. En van kerken mag verwacht worden dat zij daarin ruimhartig hun verantwoordelijkheid nemen. Niet omdat het moet, maar uit eigener beweging. Om elkaars gezondheid te behoeden, om loyaal te zijn aan de overheid en om de verspreiding van het virus in te dammen. Tegelijk mogen we als kerken ook duidelijk maken dat de dienst aan God voor ons een principiële zaak is en niet een ‘hobby’ die je tijdelijk zou kunnen laten. Maatregelen moeten proportioneel zijn, en dat voelt vooralsnog bij dit advies niet. Ook al is het voor ons als gemeente en ook voor u persoonlijk wellicht een offer, toch willen we gehoor geven aan dit advies. Het geldt vooralsnog voor de maand oktober en de verwachting is dat er op termijn meer ‘maatwerk’ mogelijk zal zijn. Het biedt tegelijk ook de gelegenheid om in deze oktobermaand (net als in juni het geval was), te ‘experimenteren’ en ervaring op te doen met dubbele diensten. We verwachten dat de corona-crisis zeker tot 2021 en misschien wel 2022 zal voortduren. We vinden het belangrijk dat op langere termijn, wie dat wil wekelijks naar de kerk kan gaan. Dat is het mooie aan deze corona-periode, het maakt ons als kerk een stuk flexibeler en ook innovatiever. We houden de ogen op de Heer, we hopen u ook. Want we vertrouwen dat God ons vasthoudt en de weg zal wijzen. Hij kan met een kromme stok, een rechte slag slaan. We wensen elkaar goede moed en volharding toe. Misschien hebt u zorgen, voelt het als slijtage, hou vol! Christus leeft en regeert.

Comments are closed.