Zondag 7 juni 10.00 uur Kerkdienst

Voorganger is ds. Leneke Marchand.

Tekst: Ex. 24 (vernieuwing van het verbond)

De dienst is uitsluitend via internet te volgen.
via: Kerkdienstgemist (ook rechtstreeks!) of Kerkomroep.

Orde van dienst en preek kunt u bekijken >

De orde wordt enkele dagen voor de dienst gepubliceerd

Collectes de komende tijd

Geen collectes, maar van uw offerbereidheid kunt u natuurlijk nog wel steeds blijk geven. Normaal geeft u per collecte, dat is nu wat omslachtig. Daarom vragen Diaconie en Kerkrentmeesters u, in plaats van per collecte, voor de collecten in de periode 15 maart-24 mei in één keer een bedrag op hun rekening te willen storten.
De Diaconie maakt in die periode aan elk extern doel € 600 over. U kunt gebruik maken van onderstaande rekeningnummers onder vermelding: “Gift collecten tijdens Corona”.

Collecterooster doelen 2020

Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

Collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.

Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket