Home Jaaragenda Kerkdiensten Kerkdienst ds. W.F. Schormans (10 uur)

Kerkdienst ds. W.F. Schormans (10 uur)

Zondag 12 februari 10.00 uur.
De dienst is ook te volgen via Kerkomroep of Kerkdienstgemist.
Enkele dagen voor de dienst wordt de orde op de website geplaatst.
Orde van dienst kunt u bekijken >

Collectes

U kunt op verschillende manieren  meedoen met de collectes:
– In de dienst in de kerk contant geld of collectebonnen in de collectezak;
– Via de kerkapp (QR-code) (zie hieronder);
– Door overmaken in 1 bedrag voor een langere periode naar de volgende rekeningnummers onder vermelding: “Gift collecten”.
Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

Collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.Collecte

 

 

 

 

Shopping Basket