Home Jaaragenda Kerkdiensten Kerkdienst ds. W.F. Schormans (10 uur)

Kerkdienst ds. W.F. Schormans (10 uur)

In deze dienst wordt Femke gedoopt.
De dienst is ook te volgen via Kerkomroep of Kerkdienstgemist.
Enkele dagen voor de dienst wordt de orde op de website geplaatst.
Orde van dienst kunt u bekijken >

Collectes de komende tijd

Er zijn 3 manieren om bij te dragen aan de collectes.

1. Geld of collectebonnen leggen in de mand bij de uitgang van de kerk.

2. Een bedrag in één keer voor een bepaalde periode storten op de rekeningen van Diaconie en Kerk.
De Diaconie maakt in die periode aan elk extern doel € 600 over.
U kunt gebruik maken van onderstaande rekeningnummers onder vermelding: “Gift collecte”.
 Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.
 Collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

Collecte

 

3. Geld geven via de QR-code (deze, op de beamer of in de Kerkapp.

 

Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.

Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket