Stille Week Woensdag 31 maart 19.00 uur Vesper

Voorgangers ds. Giel Schormans en Leneke Marchand
Viering Heilig avondmaal
Deze dienst is niet on-line.

30 mensen mogen de dienst bezoeken, hiervoor moet u zich hebben aangemeld en wachten op een uitnodiging.
Enkele dagen voor de dienst wordt de orde op de website geplaatst.

U kunt zich voor deze vesper nog aanmelden via de link

Collectes de komende tijd

Geen collectes, maar van uw offerbereidheid kunt u natuurlijk nog wel steeds blijk geven. Daarom vragen Diaconie en Kerkrentmeesters u, in plaats van per collecte, voor de collectes in deze periode in één keer een bedrag op hun rekening te willen storten.
De Diaconie maakt in die periode aan elk extern doel € 600 over. U kunt gebruik maken van onderstaande rekeningnummers onder vermelding: “Gift collecten tijdens Corona”.
Collecterooster doelen 2021

Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

Collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

Aan beide doelen kan men ook geven via de Kerkapp!

Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.

Urenschema

New Day

-
Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket