Zondag 13 juni 9.30 en 11.00 uur Kerkdienst

Voorganger ds. Giel Schormans.

Viering Heilig Avondmaal

De kerkdiensten zijn alleen mee te maken op uitnodiging. 

De kerkdienst van 9.30 uur wordt niet on-line uitgezonden.

Alleen de  kerkdienst van 11 uur  is  te volgen via Kerkomroep of Kerkdienstgemist.

Enkele dagen voor de dienst wordt de orde op de website geplaatst.
Orde van dienst kunt u bekijken >

Collectes de komende tijd

Geen collectes, maar van uw offerbereidheid kunt u natuurlijk nog wel steeds blijk geven. Daarom vragen Diaconie en Kerkrentmeesters u, in plaats van per collecte, voor de collectes in deze periode in één keer een bedrag op hun rekening te willen storten.
De Diaconie maakt in die periode aan elk extern doel € 600 over. U kunt gebruik maken van onderstaande rekeningnummers onder vermelding: “Gift collecten tijdens Corona”.
Collecterooster doelen 2021

Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

Collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.

Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket